Bind Interface

در تنظیمات شبکه سیسکو، "Bind" به معنی اتصال یا اتصال دادن به منابع و سیاست‌های مختلف استفاده می‌شود. این مفهوم به اشکال مختلف در تنظیمات شبکه سیسکو مورد استفاده قرار می‌گیرد. چند مثال از استفاده از "Bind" در تنظیمات شبکه سیسکو به شما ارائه می‌دهم:

1 .Bind Interface to VLAN (اتصال رابط به VLAN) :
مثال: فرض کنید شما می‌خواهید یک رابط اختصاصی را به یک VLAN خاص متصل کنید. برای این کار، از دستورات زیر استفاده می‌کنید:


  ```
  interface GigabitEthernet0/1
  switchport mode access
  switchport access vlan 10
  ```

در این مثال، رابط GigabitEthernet0/1 به VLAN 10 متصل شده است.

2 .Bind IP Address to Interface (اتصال آدرس IP به رابط) :
مثال: شما می‌خواهید یک آدرس IP به یک رابط اختصاص دهید. برای این کار، از دستورات زیر استفاده می‌کنید:


  ```
  interface GigabitEthernet0/0
  ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
  ```

در این مثال، آدرس IP 192.168.1.1 با ماسک زیرشبکه 255.255.255.0 به رابط GigabitEthernet0/0 اختصاص داده شده است.

3 .Bind ACL to Interface (اتصال لیست کنترل دسترسی به رابط) :
مثال: شما می‌خواهید یک لیست کنترل دسترسی (ACL) را به یک رابط متصل کنید تا ترافیکی که از آن رابط عبور می‌کند، تحت کنترل ACL باشد. برای این کار، از دستورات زیر استفاده می‌کنید:


  ```
  interface GigabitEthernet0/2
  ip access-group 101 in
  ```

در این مثال، ACL شماره 101 به رابط GigabitEthernet0/2 اتصال داده شده است و ترافیک ورودی از این رابط بر اساس ACL کنترل می‌شود.

در تمام این مثال‌ها، "Bind" به معنی اتصال و اختصاص دادن منابع و سیاست‌ها به عناصر مختلف در تنظیمات شبکه سیسکو به کار رفته است.

به شما می‌توانم نحوه تنظیم و Bind کردن مفاهیم مختلفی که ذکر کردید توضیح دهم.

تخصیص IP با مشخصات ماسک و وایلکارد:
برای تخصیص IP به دستگاه‌ها در شبکه‌ی سیسکو، از دستورات زیر استفاده می‌شود:


``` 
ip address <آدرس IP> <ماسک> <وایلکارد>
```

مثال:
``` 
ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
```

NAT (Network Address Translation) و PAT (Port Address Translation):
برای تنظیم NAT و PAT در یک روتر سیسکو، از دستورات زیر استفاده می‌شود:NAT:
``` 
ip nat inside source static <آدرس داخلی> <آدرس عمومی>
interface <واسط داخلی>
ip nat inside
interface <واسط خارجی>
ip nat outside
```

PAT:
``` 
interface <واسط داخلی>
ip nat inside
interface <واسط خارجی>
ip nat outside
ip nat inside source list <لیست آدرس داخلی> interface <واسط خارجی> overload
```

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol):
برای تنظیم سرور DHCP در یک روتر سیسکو، از دستورات زیر استفاده می‌شود:


``` 
ip dhcp pool <نام پول>
network <زیرشبکه>
default-router <آدرس راه‌انداز پیشفرض>
dns-server <آدرس DNS>
```

DNS Server:
برای تنظیم DNS Server در یک روتر سیسکو، از دستورات زیر استفاده می‌شود:


``` 
ip name-server <آدرس DNS>
```

RIP, IGRP, EIGRP, OSPF, ISIS:
این پروتکل‌ها به تنظیمات مختلفی نیاز دارند. برای هر یک باید تنظیمات مخصوصی انجام داده و آن‌ها را فعال کرد. به عنوان مثال:


RIP:
``` 
router rip
version 2
network <آدرس شبکه>
```

OSPF:
``` 
router ospf <شماره‌ی پروسه>
network <آدرس شبکه> <ماسک>
```

ISIS, در این متن، به معنای "Intermediate System to Intermediate System" است و یک پروتکل مسیریابی در شبکه‌ها است. این پروتکل برای انتقال اطلاعات مسیریابی در شبکه‌های کمپانی‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت (ISP) استفاده می‌شود.

حالا به توضیح نحوه تنظیم و بایند کردن ISIS در دستگاه‌های سیسکو می‌پردازم:

تنظیم ISIS:
برای تنظیم پروتکل ISIS در دستگاه‌های سیسکو، از دستورات زیر استفاده می‌شود:


``` 
router isis
net <شماره‌ی نت‌ورک>
```

مثال:
``` 
router isis
net 49.0001.1111.1111.1111.00
```

بایند کردن ISIS به واسطه:
پس از تنظیم ISIS، باید آن را به واسطه‌های مربوطه ببایند. از دستورات زیر برای بایند کردن ISIS به واسطه‌ها استفاده می‌شود:


``` 
interface <نام واسطه>
ip router isis
```

مثال:
``` 
interface GigabitEthernet0/0
ip router isis
```

با این تنظیمات، دستگاه‌ها می‌توانند اطلاعات مسیریابی با استفاده از پروتکل ISIS در شبکه‌های سیسکو به اشتراک بگذارند. توجه داشته باشید که پیکربندی دقیق ISIS به توجه به نیازهای خاص شبکه‌ی شما ممکن است متغیر باشد و نیاز به مطالعه دقیق دستورالعمل‌های Cisco دارد.

Pool, EGP, BGP, IGP:
برای تنظیم این موارد نیاز به تنظیمات خاصی دارید که بسته به نیاز شبکه تعیین می‌شوند.

ACL (Access Control List):
برای تنظیم ACL در یک روتر سیسکو، از دستورات زیر استفاده می‌شود:


``` 
access-list <شماره> permit/deny <پروتکل> <منبع> <مقصد>
interface <واسط>
ip access-group <شماره ACL> <in/out>
```

این تنظیمات اصولی هستند و به نیازهای خاص شبکه شما باید تنظیم شوند.

بسیار خب، الان به نحوه ساخت یک Pool و بایند کردن آن در یک دستگاه سیسکو می‌پردازم.

ساخت Pool:
استفاده از یک Pool برای تخصیص آدرس‌های IP به دستگاه‌ها در یک شبکه مفید است. برای ساخت یک Pool در یک دستگاه سیسکو از دستور زیر استفاده می‌شود:


``` 
ip dhcp pool <نام پول>
network <زیرشبکه> <ماسک زیرشبکه>
default-router <آدرس راه‌انداز پیشفرض>
dns-server <آدرس DNS>
```

مثال:
``` 
ip dhcp pool my-pool
network 192.168.1.0 255.255.255.0
default-router 192.168.1.1
dns-server 8.8.8.8
```

بایند کردن Pool به واسطه:
پس از ساخت Pool، باید آن را به یک واسطه (مانند یک رابط Ethernet) ببایند که دستگاه‌هایی که به این واسطه متصل می‌شوند، از Pool تخصیص IP دریافت کنند. برای انجام این کار از دستور زیر استفاده می‌شود:


``` 
interface <نام واسطه>
ip dhcp server pool <نام پول>
```

مثال:
``` 
interface GigabitEthernet0/0
ip dhcp server pool my-pool
```

حالا واسطه GigabitEthernet0/0 با استفاده از Pool به نام my-pool تنظیم شده است و دستگاه‌های متصل به این واسطه می‌توانند IP از این Pool دریافت کنند.

به شما نحوه ساخت یک DHCP Pool سفارشی در یک دستگاه سیسکو و نمونه کد نویسی آن را توضیح می‌دهم.

برای ساخت یک DHCP Pool سفارشی در یک روتر سیسکو، از دستورات زیر استفاده می‌شود. در این مثال، ما یک Pool با نام "my-custom-pool" ایجاد می‌کنیم:


``` 
configure terminal
ip dhcp pool my-custom-pool
network 192.168.1.0 255.255.255.0   # زیرشبکه و ماسک آن را مشخص می‌کنیم
default-router 192.168.1.1      # آدرس راه‌انداز پیشفرض
dns-server 8.8.8.8          # آدرس DNS
lease 7              # زمان اجاره (مثلاً 7 روز)
```

در این مثال:

- `ip dhcp pool my-custom-pool`: این دستور یک Pool با نام "my-custom-pool" ایجاد می‌کند.
- `network 192.168.1.0 255.255.255.0`: این دستور مشخص می‌کند که این Pool برای آدرس‌های IP در زیرشبکه 192.168.1.0 با ماسک 255.255.255.0 معتبر است.
- `default-router 192.168.1.1`: این دستور آدرس راه‌انداز پیشفرض را تعیین می‌کند.
- `dns-server 8.8.8.8`: این دستور آدرس سرور DNS را تعیین می‌کند.
- `lease 7`: این دستور زمان اجاره آدرس‌های IP را تنظیم می‌کند، به عنوان مثال در اینجا آدرس‌ها برای 7 روز اجاره داده می‌شوند.

حالا شما یک DHCP Pool سفارشی با نام "my-custom-pool" ساخته‌اید که می‌توانید آن را به واسطه‌های موردنظر بایند کنید تا دستگاه‌های متصل به این واسطه‌ها آدرس‌های IP از این Pool دریافت کنند.

حالا به توضیح BGP (Border Gateway Protocol)، EGP (Exterior Gateway Protocol)، IGP (Interior Gateway Protocol)، و AS (Autonomous System) می‌پردازم:

1. AS (Autonomous System):
- یک AS یک مجموعه از شبکه‌ها و روترها در اینترنت است که تحت کنترل یک مدیریت مشخص قرار دارد.
- هر AS به‌صورت یکتا توسط یک شماره‌ی Autonomous System (AS Number) مشخص می‌شود.
- AS‌ها در معماری اینترنت به عنوان واحدهای مستقل مسیریابی شناخته می‌شوند و می‌توانند به‌صورت داخلی یا خارجی با AS‌های دیگر ارتباط برقرار کنند.

2. BGP (Border Gateway Protocol):
- BGP یک پروتکل مسیریابی خارجی است که در AS‌ها برای مبادله اطلاعات مسیریابی استفاده می‌شود.
- BGP به عنوان یک پروتکل پیشرفته مسیریابی از نوع Path Vector شناخته می‌شود.
- BGP برای مسیریابی بین AS‌های مختلف استفاده می‌شود و اطلاعات مسیریابی به‌صورت AS Path و Attributes منتقل می‌شوند.

3. EGP (Exterior Gateway Protocol):
- EGP یک دسته از پروتکل‌های مسیریابی خارجی است که برای مسیریابی بین AS‌ها استفاده می‌شوند.
- EGP به‌صورت یکی از پروتکل‌های مسیریابی خارجی به نام BGP (Border Gateway Protocol) از دست می‌رود.
- EGP در دوران اولیه اینترنت به‌عنوان یک پروتکل مسیریابی خارجی مورد استفاده قرار می‌گرفت اما بعدها به BGP منتقل شد.

4. IGP (Interior Gateway Protocol):
- IGP یک دسته از پروتکل‌های مسیریابی داخلی است که برای مسیریابی در یک AS خاص استفاده می‌شوند.
- مثال‌هایی از IGP‌ها عبارتند از RIP (Routing Information Protocol)، OSPF (Open Shortest Path First)، و EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol).
- IGP‌ها برای مسیریابی بین دستگاه‌های درون یک AS مورد استفاده قرار می‌گیرند.

همچنین، مقداردهی شماره‌ی AS به یک AS خاص و تنظیم BGP بین AS‌ها نیاز به پیکربندی دقیق و تنظیمات مخصوص دارد که به وسیله‌ی یک متخصص شبکه انجام می‌شود.

در شبکه‌های سیسکو، برنامه‌ها یا فرآیندهایی که در پس‌زمینه (Background) در حال اجرا هستند، با اصطلاح "Background Processes" یا "Background Tasks" بیان می‌شوند. این فرآیندها به طور معمول متعلق به سیستم‌عامل شبکه سیسکو (مانند Cisco IOS یا Cisco IOS-XE) هستند و وظایف مختلفی را انجام می‌دهند.

برخی از مثال‌های فرآیندهای پس‌زمینه در شبکه‌های سیسکو شامل موارد زیر می‌شوند:

1 .Spanning Tree Protocol (STP) :
STP یک فرآیند پس‌زمینه است که به اجتناب از حلقه‌های درخت پخش‌کننده در توپولوژی‌های LAN کمک می‌کند. این فرآیند به صورت پیوسته در پس‌زمینه اجرا می‌شود و تغییرات توپولوژی را نظارت می‌کند.

2 .Routing Protocols :
فرآیندهای مسیریابی مانند OSPF یا EIGRP نیز به صورت پس‌زمینه اجرا می‌شوند و به بروزرسانی جداول مسیریابی در شبکه کمک می‌کنند.

3 .Syslog and SNMP :
فرآیندهایی برای نظارت بر وقوع وقایع و مدیریت شبکه مانند Syslog و SNMP به صورت پس‌زمینه اجرا می‌شوند تا اطلاعات مهمی را جمع‌آوری و گزارش دهند.

4 .تعداد زیادی فرآیند کاربردی دیگر :
علاوه بر موارد فوق، تعداد زیادی فرآیند کاربردی دیگر نیز در پس‌زمینه اجرا می‌شوند، اعم از مدیریت ترافیک، پشتیبان‌گیری، مدیریت تنظیمات و غیره.

این فرآیندها و وظایف در پس‌زمینه شبکه به اجرا می‌پیوندند و برای عملکرد موثر و پایدار شبکه‌های سیسکو بسیار مهم هستند.

در تجهیزات شبکه سیسکو، اطلاعات و تنظیمات مختلف به صورت مختصر در سه مکان مختلف ذخیره می‌شوند: Running Configuration (تنظیمات در حال اجرا)، NVRAM (Non-Volatile RAM) و FLASH Memory. در زیر هر یک از این مکان‌ها را توضیح می‌دهم:

1 .Running Configuration (تنظیمات در حال اجرا) :
- Running Configuration یکی از دو حالت تنظیمات در یک دستگاه شبکه سیسکو است. این تنظیمات در حال اجرا در دستگاه قرار دارند و به عنوان تنظیمات فعلی دستگاه شناخته می‌شوند.
- این تنظیمات شامل تنظیمات رابط‌ها، تنظیمات IP، لیست‌های کنترل دسترسی، مسیرهای مسیریابی، و دیگر تنظیمات مشابه است که توسط مدیر شبکه تنظیم شده‌اند.
- تنظیمات در حال اجرا به صورت موقتی در حافظه RAM دستگاه ذخیره می‌شوند و پس از راه‌اندازی مجدد (reboot) دستگاه از دست می‌روند یا با دستور "write memory" به NVRAM ذخیره می‌شوند تا بعداً برای بارگیری خودکار هنگام راه‌اندازی دستگاه مورد استفاده قرار گیرند.

2 .NVRAM (Non-Volatile RAM) :
- NVRAM یک نوع حافظه غیر فرار و دائمی است که در دستگاه قرار دارد. اطلاعاتی که در NVRAM ذخیره می‌شوند، پس از قطع برق یا راه‌اندازی دوباره دستگاه حفظ می‌مانند.
- از جمله اطلاعاتی که در NVRAM ذخیره می‌شوند، تنظیمات پیش‌فرض دستگاه (مانند تنظیمات رمزعبور) و تنظیمات تاریخ و ساعت دستگاه است.

3 .FLASH Memory :
- FLASH Memory یک نوع حافظه دائمی است که برای ذخیره‌سازی نرم‌افزار دستگاه (سیستم‌عامل، تصاویر IOS و غیره) و دیگر فایل‌های ارتقاء مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- این حافظه نسبت به قطع برق مقاوم است و از آنجا که نرم‌افزار‌های دستگاه به صورت فایل‌ها در FLASH Memory ذخیره می‌شوند، مدیران می‌توانند نسخه‌های مختلف نرم‌افزار را برای به‌روزرسانی یا بازنشانی دستگاه استفاده کنند.

تفاوت اصلی بین این سه حافظه این است که Running Configuration فقط در حافظه RAM دستگاه به مدت فعلی ذخیره می‌شود، NVRAM اطلاعات دائمی و مهمی را نگه‌داری می‌کند و FLASH Memory برای ذخیره‌سازی نرم‌افزار و فایل‌های ارتقاء استفاده می‌شود.

در اینجا دستورات مربوط به موارد مطرح شده را برای تنظیمات در دستگاه‌های شبکه سیسکو توضیح می‌دهم:

1 .Running Configuration (تنظیمات در حال اجرا) :
- برای مشاهده تنظیمات در حال اجرا در دستگاه، از دستور "show running-config" یا "show run" استفاده کنید.
- برای ذخیره تغییرات اعمال شده در تنظیمات در حال اجرا به NVRAM (تا بعداً برای بارگیری خودکار)، از دستور "write memory" یا "copy running-config startup-config" استفاده کنید.

2 .NVRAM (Non-Volatile RAM) :
- برای مشاهده محتوای NVRAM، از دستور "show startup-config" استفاده کنید.
- برای ذخیره تنظیمات در حال اجرا به NVRAM، از دستور "write memory" یا "copy running-config startup-config" استفاده کنید.

3 .FLASH Memory :
- برای مشاهده محتوای FLASH Memory (مانند IOS)، از دستور "show flash" یا "show file systems" استفاده کنید.
- برای کپی کردن نرم‌افزار جدید (مثل یک نسخه IOS جدید) به FLASH Memory، از دستورهای مشابه "copy tftp flash" یا "copy ftp flash" به همراه جزئیات مشخصات فایل مورد نظر استفاده کنید.

توجه داشته باشید که دستورات و جزئیات ممکن است بسته به نسخه IOS و تنظیمات دستگاه متغیر باشند. همچنین برای اجرای دستورات، شما باید به حالت تنظیم (configure terminal) دستگاه وارد شوید تا تغییرات مدنظر را اعمال کنید.

به دلیل محدودیت‌های فرمت متنی در اینجا، نمی‌توانم کد دقیق را بنویسم. اما می‌توانم به شما نمونه‌هایی از دستورات را در زیر ارائه دهم:

1 .Running Configuration (تنظیمات در حال اجرا) :
- مشاهده تنظیمات در حال اجرا:


   ```
   show running-config
   ```

- ذخیره تنظیمات در حال اجرا به NVRAM:


   ```
   write memory
   ```

2 .NVRAM (Non-Volatile RAM) :
- مشاهده محتوای NVRAM:


   ```
   show startup-config
   ```

- ذخیره تنظیمات در حال اجرا به NVRAM:


   ```
   copy running-config startup-config
   ```

3 .FLASH Memory :
- مشاهده محتوای FLASH Memory:


   ```
   show flash
   ```

- کپی کردن نرم‌افزار (مثل IOS) به FLASH Memory از TFTP سرور:


   ```
   copy tftp flash
   ```

توجه کنید که شما باید به حالت تنظیم (configure terminal) دستگاه وارد شوید تا از دستورات مرتبط با تنظیمات استفاده کنید. همچنین، بسته به نیاز و تنظیمات دقیق دستگاه شما، جزئیات دستورات ممکن است متغیر باشند.

 1. Entering the English page