چک لیست امنیت شبکه های کامپیوتری Defence in depth Hardening

 1. بروزرسانی و ارتقاء نرم‌افزارهای شبکه به آخرین نسخه
 2. پیکربندی دسترسی‌ها و کنترل دسترسی به دستگاه‌های شبکه
 3. پیکربندی دیواره آتش (Firewall) برای محافظت از شبکه
 4. رمزنگاری ارتباطات شبکه با استفاده از پروتکل‌های امنیتی
 5. پیکربندی مکانیزم‌های تشخیص نفوذ (IDS/IPS)
 6. مدیریت و بک‌آپ منظم اطلاعات و تنظیمات شبکه
 7. استفاده از (VPN) برای ایجاد اتصالات امن از راه دور
 8. پیکربندی تشخیص و پیشگیری از تهدیدات امنیتی
 9. مدیریت دستگاه‌های نهفته در شبکه (IoT) با امنیت
 10. آموزش کارکنان در زمینه امنیت اطلاعات
 11. استفاده از شناسایی دو عاملی (2FA) برای ورود به سیستم‌ها
 12. مانیتورینگ و ثبت لاگ‌های شبکه
 13. مدیریت و پیکربندی رمزهای عبور قوی
 14. کنترل دسترسی به پورت‌های شبکه
 15. پیکربندی حفاظت از شبکه در مقابل حملات DDoS
 16. بررسی و به‌روزرسانی روترها و سوئیچ‌ها
 17. پیکربندی فایروال بین دستگاه‌ها در شبکه
 18. مدیریت نرم‌افزارهای آنتی‌ویروس و ضد جاسوسی
 19. تعیین سیاست‌های امنیتی و نقش‌ها در شبکه
 20. پیکربندی سیاست‌های قوی از جمله انقضاء (Expiration) برای دسترسی‌ها
 21. بازبینی و مدیریت دسترسی‌های اشخاص خارجی به شبکه
 22. اجرای تست‌های نفوذ به منظور شناسایی ضعف‌های امنیتی
 23. پیکربندی و مدیریت شبکه بی‌سیم (Wi-Fi) با رمزنگاری قوی
 24. بازبینی و به‌روزرسانی نرم‌افزارهای امنیتی به صورت منظم
 25. پیکربندی سیاست‌های مدیریت دستگاه‌های قابل حمل (BYOD)
 26. مدیریت و پیکربندی دستگاه‌های شبکه به صورت امن
 27. تعیین سطوح دسترسی و سیاست‌های امنیتی برای فرآیندها و خدمات شبکه
 28. بررسی و مدیریت ترافیک شبکه با استفاده از QoS (کیفیت خدمات)
 29. آموزش کاربران در مورد مسائل امنیتی و فرآیندهای بهینه
 30. برنامه‌ریزی و اجرای تمرین‌های تخصصی برای بررسی پایداری امنیتی
 31. پیکربندی و مدیریت حساب‌ها و دسترسی‌ها به سیستم‌ها
 32. بازبینی و به‌روزرسانی پلان‌های برگرداندن اطلاعات (Disaster Recovery)
 33. اجرای مانیتورینگ مداوم برای تشخیص و پاسخ به تهدیدات امنیتی
 34. پیکربندی و مدیریت ورود به سیستم با استفاده از پروتکل‌های امنیتی
 35. بازبینی و به‌روزرسانی سیاست‌ها و فرآیندهای امنیتی به‌صورت دوره‌ای
 36. تعیین و اجرای سیاست‌های حفاظت از اطلاعات حساس
 37. آزمون و اجرای اصول امنیتی در فرآیندهای توسعه نرم‌افزار
 38. بازبینی و مدیریت اجزای امنیتی در شبکه‌های مجازی
 39. پیکربندی سیاست‌های توقف اتصال برای پیشگیری از حملات
 40. بررسی و تصحیح ضعف‌های امنیتی برنامه‌ها و سیستم‌ها
 41. بازبینی و مدیریت سیاست‌های امنیتی برای اتصالات از راه دور
 42. پیکربندی مکانیزم‌های مانیتورینگ و گزارش‌دهی در شبکه
 43. مدیریت ترافیک و کنترل پهنای باند شبکه
 44. پیکربندی تشخیص و پیشگیری از تهدیدات امنیتی در ایمیل‌ها
 45. بازبینی و به‌روزرسانی سیاست‌های حریم خصوصی و محرمانگی
 46. پیکربندی و مدیریت دستگاه‌های شبکه به منظور امنیت
 47. آموزش کارکنان در مورد مسائل امنیتی و سیاست‌های امنیتی
 48. بازبینی و به‌روزرسانی مستندات و تجهیزات امنیتی
 49. پیکربندی دستگاه‌ها برای مانیتورینگ ترافیک شبکه
 50. برنامه‌ریزی و اجرای تست‌های امنیتی به صورت دوره‌ای
 51. پیکربندی سیستم‌های اعلان‌دهی برای تشخیص سریع حملات
 52. مدیریت و به‌روزرسانی سیاست‌های امنیتی در مواقع اضطراری
 53. آموزش و آگاهی کارکنان در مورد فرآیندهای امنیتی
 54. بازبینی و به‌روزرسانی سیاست‌های حفاظت از اطلاعات مهم
 55. استفاده از راهکارهای تمامی‌گرایی (Zero Trust) در شبکه
 56. برنامه‌ریزی و اجرای تمرین‌های تخصصی امنیتی به صورت منظم
 57. مدیریت و کنترل دستگاه‌های متصل به شبکه با سیاست‌های امنیتی
 58. پیکربندی و مدیریت سیاست‌های حفاظت از داده‌های حساس
 59. آموزش کارکنان در مورد تشخیص پیام‌های متقلب (Phishing)
 60. بازبینی و به‌روزرسانی فایروال‌ها و سیاست‌های امنیتی
 61. پیکربندی تشخیص و جلوگیری از حملات نفوذی به شبکه
 62. مدیریت و نظارت بر اجزای امنیتی مانند آنتی‌ویروس و آنتی‌مالور
 63. بازبینی و به‌روزرسانی سیاست‌های دسترسی به سیستم‌ها
 64. پیکربندی و مدیریت دستگاه‌های امنیتی (Security Appliances)
 65. تعیین و اجرای سیاست‌های حریم خصوصی برای داده‌های مشتریان
 66. آموزش و آگاهی کارکنان در مورد مسائل امنیتی مرتبط با رسانه‌ها
 67. بررسی و به‌روزرسانی سیاست‌های حفاظت از اطلاعات از از دست رفتن
 68. پیکربندی شبکه‌های خصوصی ابری (Private Clouds) با امنیت
 69. استفاده از اصول و فناوری‌های مرتبط با امنیت اینترنت اشیا (IoT)
 70. بازبینی و به‌روزرسانی روال‌ها و فرآیندهای حفاظت از اطلاعات
 71. پیکربندی و مدیریت ورود به سیستم با استفاده از پیچیدگی‌های امنیتی
 72. بررسی و به‌روزرسانی سیاست‌های امنیتی در مواقع وقوع حوادث امنیتی
 73. تعیین و اجرای سیاست‌های حریم خصوصی برای داده‌های پرداختی
 74. آموزش و آگاهی کارکنان در مورد مسائل امنیتی مرتبط با شبکه‌های اجتماعی
 75. برنامه‌ریزی و اجرای تمرین‌های تخصصی امنیتی به منظور ارتقاء توانایی پاسخ به حملات
 76. پیکربندی و مدیریت نظارت بر ترافیک شبکه با استفاده از SIEM (Security Information and Event Management)
 77. بازبینی و به‌روزرسانی سیاست‌های حریم خصوصی و امنیتی برای داده‌های حساس مالی
 78. آموزش کارکنان در مورد تشخیص و پیشگیری از تهدیدات امنیتی پیشرفته
 79. برنامه‌ریزی و اجرای تمرین‌های تخصصی امنیتی با همکاری تیم‌های امنیت
 80. پیکربندی و مدیریت حفاظت از داده‌ها در مواجهه با حوادث امنیتی
 81. مدیریت تهدیدات امنیتی با استفاده از اطلاعات تهدید و آموزش هوش امنیتی
 82. بازبینی و به‌روزرسانی سیاست‌های امنیتی در مواجهه با تغییرات فناوری
 83. پیکربندی و مدیریت سیاست‌های امنیتی برای دستگاه‌ها و سیستم‌ها در حالت خاموش
 84. تعیین و اجرای سیاست‌های حریم خصوصی و امنیتی برای اطلاعات کاربران
 85. آموزش و آگاهی کارکنان در مورد اهمیت امنیت اطلاعات و پایبندی به سیاست‌ها
 86. بررسی و به‌روزرسانی سیاست‌های امنیتی برای حفاظت از داده‌های مشتریان
 87. استفاده از اصول و فناوری‌های امنیتی برای حفاظت از اطلاعات حساس مالی
 88. برنامه‌ریزی و اجرای تمرین‌های تخصصی امنیتی به منظور افزایش امنیت اطلاعات
 89. پیکربندی و مدیریت تشخیص و پیشگیری از حملات امنیتی با استفاده از SIEM
 90. مدیریت امنیت شبکه در مواجهه با تهدیدات جدید و ناشناخته
 91. بازبینی و به‌روزرسانی سیاست‌های امنیتی در مواجهه با مسائل امنیتی جدید
 92. پیکربندی و مدیریت دستگاه‌های امنیتی مبتنی بر ابر (Cloud Security)
 93. تعیین و اجرای سیاست‌های حریم خصوصی و امنیتی برای داده‌های حساس مالی
 94. مدیریت و نظارت بر ورود به سیستم با استفاده از بایومتریک (Biometric) و کارت‌خوان
 95. بازبینی و به‌روزرسانی سیاست‌های حریم خصوصی و امنیتی برای داده‌های محرمانه
 96. آموزش کارکنان در مورد استفاده امن از رمزنگاری و ابزارهای امنیتی
 97. برنامه‌ریزی و اجرای تمرین‌های تخصصی امنیتی به منظور تقویت توانایی امنیتی
 98. پیکربندی و مدیریت سیاست‌های امنیتی برای دستگاه‌ها و سیستم‌ها در حالت خاموش
 99. تعیین و اجرای سیاست‌های حریم خصوصی و امنیتی برای اطلاعات کاربران
 100. آموزش و آگاهی کارکنان در مورد اهمیت امنیت اطلاعات و پایبندی به سیاست‌ها
 101. بررسی و به‌روزرسانی سیاست‌های امنیتی برای حفاظت از داده‌های مشتریان
 102. استفاده از اصول و فناوری‌های امنیتی برای حفاظت از اطلاعات حساس مالی
 103. برنامه‌ریزی و اجرای تمرین‌های تخصصی امنیتی به منظور افزایش امنیت اطلاعات
 104. پیکربندی و مدیریت تشخیص و پیشگیری از حملات امنیتی با استفاده از SIEM
 105. مدیریت امنیت شبکه در مواجهه با تهدیدات جدید و ناشناخته
 106. بازبینی و به‌روزرسانی سیاست‌های امنیتی در مواجهه با مسائل امنیتی جدید
 107. پیکربندی و مدیریت دستگاه‌های امنیتی مبتنی بر ابر (Cloud Security)
 108. تعیین و اجرای سیاست‌های حریم خصوصی و امنیتی برای داده‌های حساس مالی
 109. مدیریت و نظارت بر ورود به سیستم با استفاده از بایومتریک (Biometric) و کارت‌خوان
 110. بازبینی و به‌روزرسانی سیاست‌های حریم خصوصی و امنیتی برای داده‌های محرمانه
 111. آموزش کارکنان در مورد استفاده امن از رمزنگاری و ابزارهای امنیتی
 112. مدیریت دسترسی به داده‌های مهم با استفاده از نظارت بر دسترسی و رمزنگاری
 113. برنامه‌ریزی و اجرای تمرین‌های تخصصی امنیتی به منظور تقویت پاسخ به حوادث امنیتی
 114. پیکربندی و مدیریت دسترسی‌ها و اجازه‌نامه‌های دستگاه‌های اتصال به شبکه
 115. تعیین و اجرای سیاست‌های حریم خصوصی و امنیتی برای داده‌ها و مخاطبان
 116. آموزش کارکنان در مورد تشخیص و جلوگیری از تهدیدات امنیتی پیچیده
 117. بازبینی و به‌روزرسانی سیاست‌های امنیتی در مواجهه با تغییرات فناوری و تهدیدات جدید
 118. مدیریت حملات امنیتی و پاسخ به رخدادهای امنیتی در زمان واقعی
 119. پیکربندی و مدیریت سیاست‌های امنیتی برای حفاظت از داده‌ها در مواجهه با تهدیدات متن‌باز
 120. تشخیص و پیشگیری از حملات تحت وب و نفوذ به سیستم‌ها از طریق اینترنت
 121. بازبینی و به‌روزرسانی سیاست‌های امنیتی برای حفاظت از اطلاعات حساس مرتبط با مشتریان
 122. مدیریت امنیت در معاملات مالی و تراکنش‌های مالی از طریق شبکه
 123. پیکربندی و مدیریت سیاست‌های امنیتی برای حفاظت از داده‌ها و اطلاعات پرداختی
 124. تعیین و اجرای سیاست‌های حریم خصوصی و امنیتی برای داده‌های حساس مالی
 125. آموزش کارکنان در مورد اهمیت و مسائل امنیتی مرتبط با معاملات مالی و پرداخت‌ها
 126. بازبینی و به‌روزرسانی سیاست‌های امنیتی برای حفاظت از داده‌های مهم در معاملات مالی
 127. مدیریت و نظارت بر ترافیک شبکه و دسترسی به داده‌ها و معاملات مالی
 128. پیکربندی و مدیریت سیاست‌های امنیتی برای حفاظت از اطلاعات مالی اشخاص
 129. تعیین و اجرای سیاست‌های حریم خصوصی و امنیتی برای داده‌های مالی حساس
 130. ورود به صفحه فارسی