Entry and Export in the Cisco networks

در شبکه‌های سیسکو، entry به معنای ورود یا ورودی به جدول جستجوی آدرس (Address Lookup Table) است. این جدول برای پیدا کردن آدرس مقصد برای هدایت پیام‌ها در شبکه استفاده می‌شود. در اینجا، عملیات entry به معنای اضافه کردن یا تغییر محتوای جدول جستجوی آدرس است.

برای تشریح کامل عملیات entry، می‌توانیم به مراحل زیر توجه کنیم:
1. جستجو در جدول:
در ابتدا، دستگاه شبکه برای یافتن مقصد پیام، آدرس مقصد را در جدول جستجوی آدرس بررسی می‌کند. این جدول شامل اطلاعاتی است که نشان می‌دهد که آدرس مقصد در کدام رابط (Interface) قرار دارد. جستجوی آدرس به صورت ترتیبی (sequential) یا سراسری (global) انجام می‌شود.

2. بررسی جدول جستجوی آدرس:
در این مرحله، دستگاه شبکه آدرس مقصد را با آدرس‌های موجود در جدول جستجوی آدرس مقایسه می‌کند. اگر یک مطابقت (match) بین آدرس مقصد و یکی از محتویات جدول وجود داشته باشد، دستگاه شبکه متوجه می‌شود که بسته باید از رابط مربوطه فرستاده شود.

3. اضافه کردن یا تغییر entry:
اگر هیچ مطابقتی در جدول جستجوی آدرس وجود نداشته باشد یا آدرس مقصد تغییر کرده باشد، بسته باید به یک رابط پیش‌فرض (default interface) ارسال شود. در این صورت، برای اضافه کردن یا تغییر entry، مراحل زیر انجام می‌شوند:


- ایجاد یک رکورد جدید: یک رکورد جدید در جدول جستجوی آدرس ایجاد می‌شود. این رکورد شامل آدرس مقصد و رابطی است که بسته باید از آن ارسال شود.
- به‌روزرسانی جدول جستجوی آدرس: جدول جستجوی آدرس با اضافه کردن رکورد جدید به‌روزرسانی می‌شود و دستگاه شبکه می‌تواند در دفعات بعدی با استفاده از این جدول، بسته را درست هدایت کند.

4. حذف entry:
در صورتی که یک entry در جدول جستجوی آدرس دیگر لازم نباشد، می‌توان آن را حذف کرد. برای حذف entry، مراحل زیر انجام می‌شوند:


- مشخص کردن entry مورد نظر: باید آدرس مقصد مربوط به entry مورد نظر را شناسایی کرد.
- حذف entry: با حذف entry مربوطه از جدول جستجوی آدرس، دستگاه شبکه دیگر از این entry برای هدایت بسته‌ها استفاده نخواهد کرد.

این مراحل به طور خلاصه فرآیند entry در جدول جستجوی آدرس را توضیح می‌دهند. هرچند که جزئیات بیشتری وجود دارد و وابسته به نوع سوئیچ یا روتر سیسکو ممکن است متفاوت باشد.

در شبکه‌های سیسکو، عملیات Export به معنای انتقال یا ارسال داده‌ها از یک دستگاه سیسکو به دستگاه یا سرویس دیگری است. این عملیات معمولاً برای انتقال اطلاعات مربوط به تنظیمات، لاگ‌ها، فایل‌های پشتیبان (backup) و سایر اطلاعات مربوط به شبکه استفاده می‌شود.

برای تشریح کامل عملیات Export در شبکه‌های سیسکو، می‌توانیم به مراحل زیر توجه کنیم:
1. انتخاب منبع داده: در ابتدا، باید تعیین کنید که داده‌هایی که می‌خواهید انتقال دهید، از کجا باید بگیرید. این می‌تواند شامل فایل‌های پشتیبان (configurations، logs)، تنظیمات دستگاه، اطلاعات SNMP (Simple Network Management Protocol) و سایر منابع داده باشد.

2. انتخاب روش انتقال:
بعد از انتخاب منبع داده، باید تعیین کنید که این داده‌ها به کجا ارسال شود. روش‌های مختلفی برای انتقال داده‌ها در شبکه‌های سیسکو وجود دارد، از جمله:


- TFTP (Trivial File Transfer Protocol): این روش استفاده می‌شود تا فایل‌ها به صورت غیرمستقیم و با استفاده از یک سرور TFTP ارسال شوند.
- FTP (File Transfer Protocol): این روش به ارسال فایل‌ها از طریق پروتکل FTP برای انتقال داده‌ها استفاده می‌کند.
- SCP (Secure Copy): این روش به ارسال فایل‌ها با استفاده از پروتکل SSH (Secure Shell) برای ایمنی در انتقال داده‌ها اشاره دارد.
- SFTP (Secure File Transfer Protocol): این روش به ارسال فایل‌ها با استفاده از پروتکل SSH برای امنیت در انتقال داده‌ها اشاره دارد.

3. تنظیمات Export:
پس از انتخاب منبع داده و روش انتقال، باید تنظیمات مربوط به Export را پیکربندی کنید. این شامل تعیین مسیر فایل، نام فایل، محدودیت باند‌پهنایی، تنظیمات امنیتی و سایر تنظیمات مربوطه است.

4. انجام عملیات Export:
در این مرحله، داده‌های انتخاب شده از منبع مشخص شده را با استفاده از روش انتقال انتخاب شده به مقصد مورد نظر منتقل می‌کنید. دستگاه یا سرویس مقصد باید قابلیت دریافت داده‌ها با استفاده از روش انتخاب شده را داشته باشد.

5. تأیید و بررسی:
پس از اتمام عملیات Export، می‌توانید داده‌های انتقال داده شده را بررسی و تأیید کنید. این می‌تواند شامل بررسی فایل‌ها، تنظیمات، لاگ‌ها و دیگر اطلاعات مربوط به شبکه باشد.

در کل، عملیات Export در شبکه‌های سیسکو برای انتقال داده‌ها از یک دستگاه به دستگاه یا سرویس دیگر استفاده می‌شود و می‌تواند در موارد مختلف مانند پشتیبان‌گیری، انتقال تنظیمات و مدیریت شبکه استفاده شود.

  1. ورود به صفحه فارسی