Packet Lost Packet Loss Packet Discard Packet Drop

Packet Lost یا Packet Loss:
وقتی یک پکت (یا بسته) اطلاعاتی از یک شبکه به دیگری ارسال می‌شود و به دلایلی مانند ترافیک بالا، مشکلات در ارتباطات شبکه یا خطاها در ارسال از دست می‌رود، این واقعه به عنوان Packet Lost یا Packet Loss شناخته می‌شود.

Packet Discard:
وقتی سوءاستفاده از منابع سخت‌افزاری یا نرم‌افزاری در یک شبکه باعث می‌شود که بسته‌های اطلاعاتی به صورت داوطلبانه (بدون خطا) دور افتند یا حذف شوند، این واقعه به عنوان Packet Discard شناخته می‌شود.

Packet Drop:
وقتی بسته‌های اطلاعاتی به صورت داوطلبانه (بدون خطا) توسط تجهیزات یا سیستم‌های شبکه حذف می‌شوند به دلیل مشکلاتی نظیر ظرفیت ناکافی یا تصمیم‌های مدیریتی، این واقعه به عنوان Packet Drop شناخته می‌شود.

به طور کلی، Packet Lost و Packet Discard بیشتر با خطاهای ارتباطی و Packet Drop بیشتر با تصمیمات مدیریتی و مشکلات سیستمی مرتبط است.

Echo در پروتکل ICMP (Internet Control Message Protocol) یک پیام عیب‌یابی است که برای تست دسترسی و اندازه‌گیری تاخیر بین شبکه‌ها و سیستم‌ها استفاده می‌شود. این پیام‌ها به عنوان "Echo Requests" و "Echo Replies" شناخته می‌شوند و تفاوت‌هایی در موارد بالا دارند:

1. Packet Loss Detection:
در مورد Packet Loss:
Packet Loss معمولاً به عنوان از دست رفتن بسته‌های اطلاعاتی در شبکه به دلیل خطاها یا مشکلات در ارتباطات شبکه تشخیص داده می‌شود. این از طریق مشاهده عدم دریافت پاسخ به بسته‌ها انجام می‌شود.

در مورد Echo:
در ICMP Echo Request، شما یک بسته ارسال می‌کنید و منتظر Echo Reply هستید. اگر Echo Reply دریافت نشود، این ممکن است نشانگر وقوع Packet Loss باشد.

2. Packet Discard Detection:
در مورد Packet Discard:
Packet Discard به معنای حذف بسته‌ها به صورت داوطلبانه و بدون خطا توسط تجهیزات شبکه است. در ICMP Echo ممکن است از نظر پروتکل ICMP هیچ اختلالی وجود نداشته باشد، اما اگر بسته‌ها به صورت داوطلبانه توسط سیستم‌های شبکه حذف شوند، این نشانگر وقوع Packet Discard نیست.

3. Packet Drop Detection:
در مورد Packet Drop:
Packet Drop معمولاً به تصمیم‌های مدیریتی یا مشکلات سیستمی در شبکه مرتبط است. در ICMP Echo، اگر بسته‌ها به صورت داوطلبانه توسط مدیران شبکه حذف شوند، این نشانگر وقوع Packet Drop است.

بنابراین، در موارد از دست رفتن بسته‌ها در ICMP Echo، تفاوت‌هایی وجود دارد که می‌توانند بر اساس معیارهای Packet Loss، Packet Discard و Packet Drop تشخیص داده شوند.

در شبکه‌های کامپیوتری، پروتکل ICMP (Internet Control Message Protocol) برای ارسال درخواست‌های ping (معمولاً به عنوان ICMP Echo Request شناخته می‌شوند) و دریافت پاسخ‌های ping (معمولاً به عنوان ICMP Echo Reply شناخته می‌شوند) استفاده می‌شود. درخواست ICMP ping توسط دستگاه فرستنده ارسال می‌شود و پاسخ ICMP ping توسط دستگاه گیرنده ارسال می‌شود.

در شبکه‌های معمولی، اگر دستگاه گیرنده (مثلاً یک کامپیوتر) در دسترس باشد، آن دستگاه به درخواست ICMP ping با پاسخ ICMP Echo Reply پاسخ می‌دهد. اگر دستگاه گیرنده در دسترس نباشد یا از سوی شبکه منصرف کند، در این صورت درخواست ICMP ping بدون پاسخ باقی می‌ماند و می‌توان آن را به عنوان "Packet Drop" یا "Packet Discard" توصیف کرد. به عبارت دیگر، پکت‌های ICMP ping در این موارد توسط شبکه حذف می‌شوند و به دستگاه فرستنده پاسخی ارسال نمی‌شود.

در واقعیت، استفاده از اصطلاح "Packet Drop" و "Packet Discard" ممکن است به تفسیر‌های مختلفی در دستور زبان مورد استفاده ارجاع داده شود و ممکن است در موارد خاص از آنها به عنوان متفاوتی استفاده شود. اما عموماً:

- "Packet Drop" به حذف بسته داده اشاره دارد و این به معنی این است که بسته اطلاعاتی (مانند بسته ICMP ping) از شبکه حذف می‌شود و به دستگاه فرستنده پاسخی ارسال نمی‌شود.

- "Packet Discard" به معنی حذف بسته‌ها نیز می‌باشد، اما در برخی موارد، بسته‌های حذف شده ممکن است به عنوان نتیجه‌ای از پردازش‌ها یا اعمال مشخصی در شبکه به دستگاه فرستنده ارسال شود. این پردازش‌ها ممکن است شامل ارسال پیام خطا یا اطلاعاتی مشابه باشند.

در مورد ICMP ping، اگر دستگاه گیرنده در دسترس نباشد و یا از سوی شبکه منصرف کند، ممکن است در برخی موارد بسته‌های ICMP ping حذف شده و هیچ پاسخی به فرستنده ارسال نشود. به عبارت دقیقتر، در این حالت ممکن است "Packet Drop" اتفاق بیفتد و پیامی به عنوان نتیجه حذف ارسال نشود. اما اگر شبکه به عنوان جواب به درخواست ICMP ping پیامی از نوع "Packet Discard" را به فرستنده ارسال کند، این به معنی حذف بسته است اما به هر دلیلی اطلاعات مرتبط با این حذف به فرستنده ارسال می‌شود.

  1. ورود به صفحه فارسی