Hayes AT Command Set - Functionality and Usage

کدهای AT (Attention) معمولاً برای کنترل و ارتباط با مودم‌ها و تجهیزات مبتنی بر شبکه‌های مخابراتی استفاده می‌شوند. مجموعه دستورات AT معمولاً به عنوان Hayes AT command set شناخته می‌شود، که در ابتدا توسط شرکت Hayes Microcomputer Products ارائه شد. در زیر، چندین دستور معروف از مجموعه دستورات AT Hayes را به همراه توضیح کارایی آنها لیست کرده‌ام:

1. **AT**: این دستور معمولاً برای ارتباط و برقراری ارتباط با مودم استفاده می‌شود. ارسال این دستور به مودم، برای آماده سازی آن برای دریافت سایر دستورات است.

2. **ATD (Dial)**: این دستور برای برقراری تماس تلفنی با استفاده از شماره تلفن مقصد استفاده می‌شود. برای مثال:

 ``` ATD123456789; ``` 

3. **ATA (Answer)**: با این دستور، مودم می‌تواند به یک تماس ورودی پاسخ دهد و ارتباط را برقرار کند.

4. **ATH (Hook control)**: این دستور برای قطع تماس یا قطع ارتباط با شبکه استفاده می‌شود. به طور معمول، این دستور برای قطع تماس‌های در حال برقراری یا اتصال شده استفاده می‌شود.

5. **ATZ (Reset)**: با ارسال این دستور، مودم به حالت پیش‌فرض خود بازمی‌گردد و تمام تنظیمات و اتصالات را بازنشانی می‌کند.

6. **AT&F (Factory Settings)**: این دستور نیز مودم را به تنظیمات کارخانه بازمی‌گرداند.

7. **ATI (Information)**: این دستور برای دریافت اطلاعات درباره مودم استفاده می‌شود. معمولاً شامل نام و شماره سریال مودم است.

8. **AT+CGSN (IMEI)**: با این دستور می‌توانید شماره IMEI (International Mobile Equipment Identity) یک مودم یا تلفن همراه را دریافت کنید.

9. **AT+CSQ (Signal Quality)**: با استفاده از این دستور، میزان کیفیت سیگنال موجود در مودم را می‌توانید بسنجید.

10. **AT+CMGS (Send SMS)**: با این دستور، می‌توانید یک پیامک را ارسال کنید. برای مثال:

 ``` AT+CMGS="+123456789" > Hello, this is a test message. > Ctrl+Z ``` 

11. **AT+CMGR (Read SMS)**: با استفاده از این دستور، می‌توانید پیامک‌های دریافتی را خوانده و نمایش دهید.

این تنها چند مثال از دستورات AT Hayes هستند. مجموعه دستورات AT یک استاندارد صنعتی است و تولیدکنندگان مودم‌ها و تجهیزات مبتنی بر شبکه اغلب این دستورات را پیاده‌سازی می‌کنند، با این حال ممکن است دستورات بیشتر و خاصی نیز در هر مودم وجود داشته باشد که مربوط به قابلیت‌های خاص آن مودم باشند.

ادامه‌ی لیست دستورات AT Hayes:

12. **AT+CREG (Network Registration)**: با این دستور، می‌توانید وضعیت ثبت شبکه را دریافت کنید، به عنوان مثال بررسی کنید که آیا تلفن همراه به یک شبکه ثبت شده است یا خیر.

13. **AT+CGATT (Attach or Detach from GPRS Service)**: این دستور برای اتصال یا جدا کردن از سرویس GPRS (General Packet Radio Service) استفاده می‌شود. با این دستور می‌توانید به شبکه‌های اینترنت همراه متصل شوید یا از آن جدا شوید.

14. **AT+CNMI (New Message Indications)**: با این دستور می‌توانید تنظیمات دریافت پیامک جدید را تعیین کنید. می‌توانید مشخص کنید که پیامک‌های جدید به چه شکلی به شما اطلاع داده شود (مانند نمایش روی صفحه یا ارسال پیامک هشدار).

15. **AT+CPIN (Enter PIN)**: اگر کارت SIM شما با رمز محافظت شده است، با این دستور می‌توانید رمز PIN را وارد کنید.

16. **AT+COPS (Operator Selection)**: با استفاده از این دستور، می‌توانید شبکه‌ی مورد نظر را برای استفاده انتخاب کنید، یا لیستی از شبکه‌های موجود را دریافت کنید.

17. **AT+HTTPGET (HTTP GET Request)**: با استفاده از این دستور، می‌توانید درخواست GET به یک سرور HTTP ارسال کنید و پاسخ را دریافت کنید. این دستور امکان برقراری ارتباط و دریافت اطلاعات از اینترنت را فراهم می‌کند.

18. **AT+FTPPUT (FTP Upload)**: با استفاده از این دستور، می‌توانید یک فایل را به یک سرور FTP بارگذاری کنید.

19. **AT+SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)**: با این دستور می‌توانید ایمیل‌ها را ارسال کنید، از جمله تعیین سرور SMTP و اطلاعات حساب کاربری مورد استفاده.

20. **AT+GPSSTART (Start GPS Session)**: با استفاده از این دستور، می‌توانید جلسه GPS را آغاز کنید و اطلاعات موقعیت جغرافیایی (طول و عرض جغرافیایی) را دریافت کنید.

این فهرست فقط چند نمونه از دستورات موجود در مجموعه دستورات AT Hayes است. مجموعه دستورات AT با توجه به نوع مودم و تجهیزات استفاده شده ممکن است متفاوت باشد و دستورات خاصی برای قابلیت‌ها و ویژگی‌های خاص تجهیزات وجود داشته باشد.

اینجا چند دستور دیگر از مجموعه دستورات AT Hayes را آورده‌ام:

21. **AT+CLCC (List Current Calls)**: با استفاده از این دستور، می‌توانید لیستی از تماس‌های جاری (تماس‌های برقرار شده، در حال برقراری یا در انتظار) را دریافت کنید. این دستور شامل اطلاعاتی مانند شماره تلفن مقصد، وضعیت تماس و مدت زمان تماس است.

22. **AT+CRSM (Control SIM)**: این دستور برای کنترل کارت SIM استفاده می‌شود، مانند خواندن و نوشتن اطلاعات از کارت SIM، ایجاد کپی از دفترچه تلفن SIM و غیره.

23. **AT+CGACT (PDP Context Activation)**: با استفاده از این دستور، می‌توانید یک حالت اتصال PDP (Packet Data Protocol) را فعال کنید یا غیرفعال کنید. این دستور برای اتصال به شبکه‌های داده موبایل استفاده می‌شود.

24. **AT+CCID (SIM Card ICCID)**: با این دستور، می‌توانید شماره شناسایی ICCID (Integrated Circuit Card Identifier) کارت SIM را دریافت کنید.

25. **AT+CLIP (Caller ID Presentation)**: با استفاده از این دستور، می‌توانید تنظیمات نمایش شماره تماس کننده (Caller ID) را تغییر دهید یا اطلاعات شماره تماس کننده را دریافت کنید.

26. **AT+CMEE (Report Mobile Equipment Error)**: با استفاده از این دستور، می‌توانید تنظیمات گزارش خطاهای تجهیزات همراه را تغییر دهید و اطلاعات مربوط به خطاها را دریافت کنید.

27. **AT+CGMI (Manufacturer Identification)**: با این دستور، می‌توانید نام سازنده تجهیزات را دریافت کنید.

28. **AT+CGMM (Model Identification)**: با استفاده از این دستور، می‌توانید مدل تجهیزات را دریافت کنید.

این تنها چند مثال از دستورات مجموعه دستورات AT Hayes است. همانطور که قبلاً گفتم، دستورات ممکن است بسته به تجهیزات و مودم مورد استفاده، متفاوت باشند و دستورات خاصی برای ویژگی‌ها و قابلیت‌های خاص تجهیزات وجود داشته باشند.

اینجا چند دستور دیگر از مجموعه دستورات AT Hayes را برایتان آورده‌ام:

29. **AT+CGREG (GPRS Network Registration)**: با استفاده از این دستور، می‌توانید وضعیت ثبت شبکه GPRS را دریافت کنید، به عنوان مثال بررسی کنید که آیا تلفن همراه به شبکه GPRS ثبت شده است یا خیر.

30. **AT+CNMA (New Message Acknowledgment)**: با استفاده از این دستور، می‌توانید تأییدیه برای پیامک‌های جدید را ارسال کنید. این دستور معمولاً برای ارسال تأییدیه دریافت پیامک‌ها به شبکه استفاده می‌شود.

31. **AT+CMGSMS (Send SMS Message to SIM Memory)**: با استفاده از این دستور، می‌توانید یک پیامک را به حافظه کارت SIM ارسال کنید.

32. **AT+CPBR (Read Phonebook Entry)**: با استفاده از این دستور، می‌توانید ورودی‌های دفترچه تلفن را دریافت کنید.

33. **AT+CSAS (Save Settings)**: با استفاده از این دستور، می‌توانید تنظیمات فعلی را ذخیره کنید تا پس از راه‌اندازی مجدد مودم، تنظیمات قبلی بازگردانده شوند.

34. **AT+CSSN (Supplementary Services Notifications)**: با استفاده از این دستور، می‌توانید تنظیمات اطلاعیه‌های سرویس‌های تکمیلی را تغییر دهید، مانند اعلام مکالمه دوم و غیره.

35. **AT+CTFR (Terminator Character)**: با استفاده از این دستور، می‌توانید کاراکتر پایانی را تغییر دهید که برای انتقال دستورات AT استفاده می‌شود.

36. **AT+CSAS (Save Settings)**: با استفاده از این دستور، می‌توانید تنظیمات فعلی را ذخیره کنید تا پس از راه‌اندازی مجدد مودم، تنظیمات قبلی بازگردانده شوند.

این تنها چند مثال از دستورات مجموعه دستورات AT Hayes است. به عنوان یک استاندارد صنعتی، مجموعه دستورات AT Hayes به طور گسترده‌ای استفاده می‌شود و تولیدکنندگان مودم‌ها و تجهیزات مبتنی بر شبکه اغلب این دستورات را پیاده‌سازی می‌کنند، با این حال ممکن است دستورات خاصی نیز در هر مودم موجود باشد که مربوط به قابلیت‌های خاص آن مودم باشند.

اینجا چند دستور دیگر از مجموعه دستورات AT Hayes را برایتان آورده‌ام:

37. **AT+CSQ (Signal Quality)**: با استفاده از این دستور، می‌توانید کیفیت سیگنال را دریافت کنید. این دستور معمولاً برای بررسی قدرت سیگنال موجود در شبکه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

38. **AT+CGDATA (Activate PDP Context)**: با استفاده از این دستور، می‌توانید یک حالت اتصال PDP (Packet Data Protocol) را فعال کنید. این دستور معمولاً برای برقراری اتصال به اینترنت استفاده می‌شود.

39. **AT+CSIM (SIM Access)**: با استفاده از این دستور، می‌توانید به کارت SIM دسترسی پیدا کنید و دستورات خاصی را بر روی کارت SIM اجرا کنید.

40. **AT+CUSD (Unstructured Supplementary Service Data)**: با استفاده از این دستور، می‌توانید دستورات USSD را ارسال کنید. USSD برای ارسال اطلاعات اضافی به سرویس‌های تکمیلی مانند موجودی حساب بانکی، خدمات بانکی، ارسال پیامک و غیره استفاده می‌شود.

41. **AT+CR (Carrier Return)**: این دستور برای بازگشت نقطه ویرگول (؛) مورد استفاده است و معمولاً در پایان هر دستور AT استفاده می‌شود.

42. **ATD (Dial)**: با استفاده از این دستور، می‌توانید شماره تلفن را شماره‌گیری کنید و تماس برقرار کنید.

43. **ATH (Hang Up)**: با استفاده از این دستور، می‌توانید تماس را قطع کنید و اتصال را قطع کنید.

این تنها چند مثال از دستورات موجود در مجموعه دستورات AT Hayes است. توجه داشته باشید که ممکن است دستورات و قابلیت‌های خاصی در مودم شما موجود باشد که در اینجا ذکر نشده‌اند، و برخی از دستورات ممکن است بسته به تجهیزات و نرم‌افزار مورد استفاده تغییر کنند.

اینجا چند دستور دیگر از مجموعه دستورات AT Hayes را آورده‌ام:

44. **AT+CGATT (Attach or Detach from GPRS Service)**: با استفاده از این دستور، می‌توانید به سرویس GPRS متصل شوید یا از آن جدا شوید.

45. **AT+CSIMCOM (SIM Command)**: با استفاده از این دستور، می‌توانید دستورات خاصی را بر روی کارت SIM اجرا کنید.

46. **AT+CUSD (Unstructured Supplementary Service Data)**: با استفاده از این دستور، می‌توانید دستورات USSD را ارسال کنید. USSD برای ارسال اطلاعات اضافی به سرویس‌های تکمیلی مانند موجودی حساب بانکی، خدمات بانکی، ارسال پیامک و غیره استفاده می‌شود.

47. **AT+COPS (Select Operator)**: با استفاده از این دستور، می‌توانید اپراتور شبکه را انتخاب کنید یا اطلاعات مربوط به اپراتورهای موجود را دریافت کنید.

48. **AT+CREG (Network Registration)**: با استفاده از این دستور، می‌توانید وضعیت ثبت شبکه را دریافت کنید، مانند بررسی ثبت شدن یا عدم ثبت شدن در شبکه.

49. **AT+CSQ (Signal Quality)**: با استفاده از این دستور، می‌توانید کیفیت سیگنال را دریافت کنید. این دستور معمولاً برای بررسی قدرت سیگنال موجود در شبکه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

50. **AT+CLCC (List Current Calls)**: با استفاده از این دستور، می‌توانید لیستی از تماس‌های جاری را دریافت کنید، به عنوان مثال شماره تلفن مقصد، وضعیت تماس و مدت زمان تماس را مشاهده کنید.

این تنها چند مثال از دستورات موجود در مجموعه دستورات AT Hayes است. به عنوان یک استاندارد صنعتی، مجموعه دستورات AT Hayes بسیار گسترده است و تولیدکنندگان مودم‌ها و تجهیزات مبتنی بر شبکه اغلب این دستورات را پیاده‌سازی می‌کنند. با این حال، لازم به ذکر است که دستورات و قابلیت‌های مورد استفاده در هر تجهیز ممکن است متفاوت باشد.

اینجا چند دستور دیگر از مجموعه دستورات AT Hayes را آورده‌ام:

51. **AT+CGMI (Manufacturer Identification)**: با استفاده از این دستور، می‌توانید نام تولید کننده مودم را دریافت کنید.

52. **AT+CGMM (Model Identification)**: با استفاده از این دستور، می‌توانید نام مدل مودم را دریافت کنید.

53. **AT+CGMR (Firmware Version)**: با استفاده از این دستور، می‌توانید نسخه فریمور مودم را دریافت کنید.

54. **AT+CGSN (IMEI Number)**: با استفاده از این دستور، می‌توانید شماره IMEI (International Mobile Equipment Identity) مودم را دریافت کنید. شماره IMEI یک شناسه یکتا برای هر تجهیز تلفن همراه است.

55. **AT+CMGD (Delete SMS Message)**: با استفاده از این دستور، می‌توانید پیامک‌ها را از حافظه مودم حذف کنید. 56. **AT+CMGR (Read SMS Message)**: با استفاده از این دستور، می‌توانید محتوای یک پیامک را از حافظه مودم دریافت کنید.

57. **AT+CMGL (List SMS Messages)**: با استفاده از این دستور، می‌توانید لیستی از پیامک‌های موجود در حافظه مودم را دریافت کنید.

58. **AT+CLIP (Calling Line Identification Presentation)**: با استفاده از این دستور، می‌توانید اطلاعات مربوط به شماره تماس کننده (Calling Line Identification) را دریافت کنید.

59. **AT+CLIR (Calling Line Identification Restriction)**: با استفاده از این دستور، می‌توانید تنظیمات مربوط به محدودیت شناسایی شماره تماس کننده را تغییر دهید.

60. **AT+CSAS (Save Settings)**: با استفاده از این دستور، می‌توانید تنظیمات فعلی را ذخیره کنید تا پس از راه‌اندازی مجدد مودم، تنظیمات قبلی بازگردانده شوند.

این تنها چند مثال از دستورات موجود در مجموعه دستورات AT Hayes است. توجه داشته باشید که بسته به مودم و تجهیزات مورد استفاده، قابلیت‌ها و دستورات دیگری نیز ممکن است وجود داشته باشد.

در کد AT Hayes، برای ماسک کردن شماره MSISDN (شماره تلفن همراه) شماره گیرنده، می‌توانید از دستورات مربوط به PDU Mode استفاده کنید. در PDU Mode، شماره گیرنده ماسک شده در فرمت PDU (Protocol Data Unit) ارسال می‌شود. برای ماسک کردن شماره گیرنده در PDU Mode، می‌توانید از فیلد "Type of Address" استفاده کنید.

در زیر نمونه‌ای از کد AT Hayes برای ماسک کردن شماره گیرنده در PDU Mode آمده است:

 ``` AT+CMGF=0 // تنظیم مود PDU AT+CMGS=<length> // طول PDU را تعیین کنید <PDU> // پیامک PDU را وارد کنید (با شماره گیرنده ماسک شده) ``` 

در این کد، شماره گیرنده در بخش PDU وارد می‌شود. برای ماسک کردن شماره گیرنده، می‌توانید از کدهای ماسک در فیلد "Type of Address" استفاده کنید. با استفاده از این روش، می‌توانید شماره گیرنده را ماسک کنید و نمایش دهید.

لطفاً توجه داشته باشید که پشتیبانی از ماسک کردن شماره گیرنده و نحوه استفاده از آن بستگی به قابلیت‌ها و ویژگی‌های مودم خاصی که استفاده می‌کنید دارد. لطفاً به دستورات و پروتکل‌های مربوطه مودم خود مراجعه کنید و با مستندات مودم آشنا شوید.

برای ماسک کردن شماره MSISDN (شماره تلفن همراه) از طرف شماره گیرنده با استفاده از کد AT Hayes، می‌توانید از فیلد "Type of Address" در فرمت PDU (Protocol Data Unit) استفاده کنید. با تنظیم مقدار مناسب در این فیلد، می‌توانید شماره گیرنده را ماسک کنید.

فرمت PDU شامل چندین فیلد است که می‌توانید از آنها برای ماسک کردن شماره گیرنده استفاده کنید. در اینجا، من فیلد "Type of Address" را برای ماسک کردن شماره گیرنده توضیح می‌دهم.

در PDU Mode، شماره گیرنده در فیلد "Type of Address" قرار می‌گیرد. برای ماسک کردن شماره گیرنده، می‌توانید از کدهای مختلف در این فیلد استفاده کنید. به طور معمول، کدهای زیر برای ماسک کردن شماره گیرنده مورد استفاده قرار می‌گیرند:


1. 91: کد بین‌المللی هند
2. 92: کد بین‌المللی پاکستان
3. 44: کد بین‌المللی انگلستان

به عنوان مثال، برای ماسک کردن شماره گیرنده با کد 91 (هند)، می‌توانید از کد زیر استفاده کنید:

 ``` AT+CMGF=0 // تنظیم مود PDU AT+CMGS=<length> // طول PDU را تعیین کنید <PDU with masked recipient number> // پیامک PDU را وارد کنید (با شماره گیرنده ماسک شده با کد 91) ``` 

در کد بالا، شماره گیرنده ماسک شده با کد 91 در بخش PDU وارد می‌شود. لطفاً توجه داشته باشید که نحوه ماسک کردن شماره گیرنده و استفاده از کدهای مختلف بستگی به قوانین مربوط به شماره‌گیری بین‌المللی و کشور مقصد دارد.

مطمئن شوید که قوانین و استانداردهای مربوط به شماره‌گیری بین‌المللی را رعایت کنید و مستندات مربوط به مودم خود را بررسی کنید تا به درستی ماسک کردن شماره گیرنده را انجام دهید.

به عنوان مثال، فرض کنید شما می‌خواهید شماره گیرنده با شماره تلفن همراه +989123456789 را ماسک کنید. برای این منظور، می‌توانید از کد زیر استفاده کنید:

 ``` AT+CMGF=0 // تنظیم مود PDU AT+CMGS=<length> // طول PDU را تعیین کنید 0011000B91xxxxxxxx // فیلد PDU با شماره گیرنده ماسک شده // در اینجا xxxxxxxx به جای شماره تلفن همراه وارد می‌شود ``` 

در کد بالا، 0011000B91xxxxxxxx یک نمونه از فیلد PDU است که شماره گیرنده ماسک شده با کد 91 (هند) در آن قرار می‌گیرد. در اینجا، به جای xxxxxxxx شماره تلفن همراه واقعی خود را قرار دهید. با اجرای این دستور، پیامک با شماره گیرنده ماسک شده به شماره تلفن همراه +989123456789 ارسال می‌شود.

لطفاً توجه داشته باشید که در کد بالا، طول PDU را با استفاده از دستور AT+CMGS باید تعیین کنید و فیلد PDU را به درستی ساختاردهی کنید. همچنین، مطمئن شوید که با رعایت قوانین و استانداردهای مربوطه، کد های ماسک شده را صحیح استفاده کنید.

 1. ورود به صفحه فارسی

Here are some commonly used Hayes AT modem commands along with their syntaxes:


1. AT: This command is used to check if the modem is ready and operational.
  Syntax: AT

2. ATZ: This command is used to reset the modem to its default settings.
  Syntax: ATZ

3. AT&F: This command is used to restore the modem to its factory default settings.
  Syntax: AT&F

4. ATE: This command is used to enable or disable command echo.
  Syntax: ATE[n]
  Example: ATE0 (disables echo), ATE1 (enables echo)

5. ATDT: This command is used to dial a telephone number.
  Syntax: ATDT<number>
  Example: ATDT5551234

6. ATA: This command is used to answer an incoming call.
  Syntax: ATA

7. ATH: This command is used to hang up the phone.
  Syntax: ATH

8. ATS0: This command is used to set the number of rings before the modem automatically answers an incoming call.
  Syntax: ATS0=n
  Example: ATS0=2 (modem answers after 2 rings)

9. AT+CMGS: This command is used to send a SMS (Short Message Service) text message.
  Syntax: AT+CMGS="<number>"
  Example: AT+CMGS="5551234"

10. AT+CMGR: This command is used to read a received SMS text message.
  Syntax: AT+CMGR=<index>
  Example: AT+CMGR=1 (reads the first received message)

These are just a few examples of Hayes AT modem commands. There are many more commands available depending on the features and capabilities of your modem. It's always a good idea to refer to the modem's documentation for a complete list of supported commands and their syntaxes.

Here are a few more commonly used Hayes AT modem commands:


11. AT+CSQ: This command is used to check the signal strength of the modem.
  Syntax: AT+CSQ

12. AT+CPIN: This command is used to enter the SIM card PIN.
  Syntax: AT+CPIN="<PIN>"
  Example: AT+CPIN="1234"

13. AT+CREG: This command is used to check the network registration status.
  Syntax: AT+CREG?

14. AT+CGATT: This command is used to check the GPRS (General Packet Radio Service) attachment status.
  Syntax: AT+CGATT?

15. AT+COPS: This command is used to select a network operator manually.
  Syntax: AT+COPS=<mode>,<format>,<operator>
  Example: AT+COPS=1,2,"Vodafone" (selects the "Vodafone" network manually)

16. AT+CGDCONT: This command is used to set the PDP (Packet Data Protocol) context parameters.
  Syntax: AT+CGDCONT=<cid>,"<PDP_type>","<APN>"
  Example: AT+CGDCONT=1,"IP","internet"

17. AT+CIICR: This command is used to bring up the wireless connection.
  Syntax: AT+CIICR

18. AT+CIFSR: This command is used to get the local IP address assigned to the modem.
  Syntax: AT+CIFSR

19. AT+HTTPINIT: This command is used to initialize an HTTP session.
  Syntax: AT+HTTPINIT

20. AT+HTTPPARA: This command is used to set parameters for an HTTP request.
  Syntax: AT+HTTPPARA="<parameter>","<value>"
  Example: AT+HTTPPARA="URL","http://www.example.com"

Remember to consult the modem's documentation for a comprehensive list of supported commands and their syntaxes, as they may vary depending on the modem model and firmware version.

Here are a few more commonly used Hayes AT modem commands:


21. AT+HTTPACTION: This command is used to initiate an HTTP action, such as sending an HTTP GET or POST request.
  Syntax: AT+HTTPACTION=<method>
  Example: AT+HTTPACTION=0 (performs an HTTP GET request)

22. AT+HTTPREAD: This command is used to read the response data from the last HTTP request.
  Syntax: AT+HTTPREAD

23. AT+HTTPSTATUS: This command is used to retrieve the HTTP status code and response length of the last HTTP request.
  Syntax: AT+HTTPSTATUS

24. AT+HTTPHEADER: This command is used to set additional HTTP headers for an HTTP request.
  Syntax: AT+HTTPHEADER=<header>
  Example: AT+HTTPHEADER="Content-Type: application/json"

25. AT+HTTPDATA: This command is used to provide the data payload for an HTTP POST request.
  Syntax: AT+HTTPDATA=<length>,<timeout>
  Example: AT+HTTPDATA=10000,5000 (provides 10,000 bytes of data with a timeout of 5,000 milliseconds)

26. AT+HTTPSSL: This command is used to enable or disable SSL/TLS for secure HTTP connections.
  Syntax: AT+HTTPSSL=<mode>
  Example: AT+HTTPSSL=1 (enables SSL/TLS)

27. AT+FTPPUT: This command is used to upload a file to an FTP server.
  Syntax: AT+FTPPUT="<filename>"
  Example: AT+FTPPUT="example.txt"

28. AT+FTPPUTNAME: This command is used to specify the remote filename for an FTP upload.
  Syntax: AT+FTPPUTNAME="<remote_filename>"
  Example: AT+FTPPUTNAME="remote.txt"

29. AT+FTPPUTPATH: This command is used to specify the remote directory path for an FTP upload.
  Syntax: AT+FTPPUTPATH="<remote_directory>"
  Example: AT+FTPPUTPATH="/uploads"

30. AT+FTPGET: This command is used to download a file from an FTP server.
  Syntax: AT+FTPGET="<filename>"
  Example: AT+FTPGET="example.txt"

These commands provide functionality related to HTTP and FTP communication with the modem. Please refer to the modem's documentation for the specific commands and their syntaxes supported by your modem model.

Here are a few more commonly used Hayes AT modem commands:


31. AT+CGPADDR: This command is used to retrieve the IP address assigned to the modem's PDP context.
  Syntax: AT+CGPADDR

32. AT+CGACT: This command is used to activate or deactivate a PDP context.
  Syntax: AT+CGACT=<state>,<context_id>
  Example: AT+CGACT=1,1 (activates PDP context with context ID 1)

33. AT+CGREG: This command is used to check the GPRS network registration status.
  Syntax: AT+CGREG?

34. AT+CLCC: This command is used to retrieve the current call status and information.
  Syntax: AT+CLCC

35. AT+CLTS: This command is used to enable or disable the use of local timestamp in SMS messages.
  Syntax: AT+CLTS=<state>
  Example: AT+CLTS=1 (enables local timestamp)

36. AT+CMGL: This command is used to list received SMS messages from the message storage.
  Syntax: AT+CMGL=<filter>
  Example: AT+CMGL="REC UNREAD" (lists unread messages)

37. AT+CMGS: This command is used to send a SMS message.
  Syntax: AT+CMGS="<destination>",<length>
  Example: AT+CMGS="+123456789",20 (sends a message to the number +123456789 with 20 characters)

38. AT+CMGR: This command is used to read a SMS message from the message storage.
  Syntax: AT+CMGR=<index>
  Example: AT+CMGR=1 (reads the message at index 1)

39. AT+CMGD: This command is used to delete a SMS message from the message storage.
  Syntax: AT+CMGD=<index>
  Example: AT+CMGD=1 (deletes the message at index 1)

40. AT+CNMI: This command is used to configure the behavior of the modem when a new SMS message is received.
  Syntax: AT+CNMI=<mode>[,<mt>[,<bm>[,<ds>[,<bfr>]]]]
  Example: AT+CNMI=2,1,0,0,0 (sets the modem to indicate new messages in the TA buffer)

These commands cover various functionalities related to call handling and SMS messaging. Remember to consult the modem's documentation for a complete list of supported commands and their syntaxes, as they may vary depending on the modem model and firmware version.

Here are a few more commonly used Hayes AT modem commands:


41. AT+CPBS: This command is used to select the phonebook memory storage.
  Syntax: AT+CPBS="<storage>"
  Example: AT+CPBS="SM" (selects the SIM card phonebook storage)

42. AT+CPBR: This command is used to read an entry from the phonebook.
  Syntax: AT+CPBR=<index>
  Example: AT+CPBR=1 (reads the entry at index 1)

43. AT+CPBW: This command is used to write an entry to the phonebook.
  Syntax: AT+CPBW=<index>,"<number>",<type>,"<text>"
  Example: AT+CPBW=1,"+123456789",145,"John Doe" (writes a phonebook entry at index 1)

44. AT+CPIN? : This command is used to check the SIM card PIN status.
  Syntax: AT+CPIN?

45. AT+CLIP: This command is used to enable or disable the caller identification feature.
  Syntax: AT+CLIP=<state>
  Example: AT+CLIP=1 (enables caller identification)

46. AT+CR: This command is used to set the carriage return character.
  Syntax: AT+CR=<code>
  Example: AT+CR=13 (sets carriage return to ASCII code 13)

47. AT+LF: This command is used to set the line feed character.
  Syntax: AT+LF=<code>
  Example: AT+LF=10 (sets line feed to ASCII code 10)

48. AT+CSAS: This command is used to save the current configuration to profile memory.
  Syntax: AT+CSAS

49. AT+CFUN: This command is used to set the functionality level of the modem.
  Syntax: AT+CFUN=<fun>
  Example: AT+CFUN=1 (sets full functionality)

50. AT+CGSN: This command is used to retrieve the modem's IMEI (International Mobile Equipment Identity) number.
  Syntax: AT+CGSN

These commands provide additional functionalities related to phonebook management and general configuration of the modem. Please consult the modem's documentation for the specific commands and their syntaxes supported by your modem model.

Here are a few more commonly used Hayes AT modem commands:


51. AT+CGMI: This command is used to retrieve the manufacturer identification.
  Syntax: AT+CGMI

52. AT+CGMM: This command is used to retrieve the model identification.
  Syntax: AT+CGMM

53. AT+CGMR: This command is used to retrieve the firmware version information.
  Syntax: AT+CGMR

54. AT+CNMI: This command is used to configure the behavior of the modem when a new SMS message is received.
  Syntax: AT+CNMI=<mode>,<mt>,<bm>,<ds>,<bfr>
  Example: AT+CNMI=2,1,0,0,0 (sets the modem to indicate new messages in the TA buffer)

55. AT+CPIN: This command is used to enter the SIM card PIN.
  Syntax: AT+CPIN="<PIN>"
  Example: AT+CPIN="1234"

56. AT+CSQ: This command is used to check the signal strength of the modem.
  Syntax: AT+CSQ

57. AT+CGATT: This command is used to check the GPRS (General Packet Radio Service) attachment status.
  Syntax: AT+CGATT?

58. AT+CGDCONT: This command is used to set the PDP (Packet Data Protocol) context parameters.
  Syntax: AT+CGDCONT=<cid>,"<PDP_type>","<APN>"
  Example: AT+CGDCONT=1,"IP","internet"

59. ATD: This command is used to dial a telephone number.
  Syntax: ATD<number>;
  Example: ATD5551234;

60. ATH: This command is used to hang up the phone.
  Syntax: ATH

These commands cover various functionalities related to modem identification, signal strength, GPRS configuration, and call handling. Remember to consult the modem's documentation for a complete list of supported commands and their syntaxes, as they may vary depending on the modem model and firmware version.

Here are a few more commonly used Hayes AT modem commands:


61. AT+CCLK: This command is used to retrieve or set the modem's clock.
  Syntax: AT+CCLK?
  Example: AT+CCLK="yy/MM/dd,hh:mm:ss"

62. AT+CGREG: This command is used to check the GPRS network registration status.
  Syntax: AT+CGREG?

63. AT+CSQ: This command is used to check the signal strength and bit error rate (BER).
  Syntax: AT+CSQ

64. AT+CGACT: This command is used to activate or deactivate a PDP context.
  Syntax: AT+CGACT=<state>,<context_id>
  Example: AT+CGACT=1,1 (activates PDP context with context ID 1)

65. AT+CGPADDR: This command is used to retrieve the IP address assigned to the modem's PDP context.
  Syntax: AT+CGPADDR

66. AT+CPMS: This command is used to select the preferred message storage.
  Syntax: AT+CPMS="<mem1>","<mem2>","<mem3>"
  Example: AT+CPMS="SM","SM","SM" (selects SIM card memory for all message types)

67. AT+CMGD: This command is used to delete a SMS message from the message storage.
  Syntax: AT+CMGD=<index>
  Example: AT+CMGD=1 (deletes the message at index 1)

68. AT+CSMP: This command is used to set the SMS message parameters.
  Syntax: AT+CSMP=<fo>,<vp>,<pid>,<dcs>
  Example: AT+CSMP=17,167,0,0 (sets the SMS message parameters)

69. AT+CPBR: This command is used to read an entry from the phonebook.
  Syntax: AT+CPBR=<index>
  Example: AT+CPBR=1 (reads the entry at index 1)

70. AT+CPBW: This command is used to write an entry to the phonebook.
  Syntax: AT+CPBW=<index>,"<number>",<type>,"<text>"
  Example: AT+CPBW=1,"+123456789",145,"John Doe" (writes a phonebook entry at index 1)

These commands cover functionalities related to clock management, network registration, signal strength, PDP context, SMS messaging, and phonebook management. Please consult the modem's documentation for the specific commands and their syntaxes supported by your modem model.

Here are a few more commonly used Hayes AT modem commands:


71. AT+CGNSPWR: This command is used to enable or disable the GNSS (Global Navigation Satellite System) power.
  Syntax: AT+CGNSPWR=<state>
  Example: AT+CGNSPWR=1 (enables GNSS power)

72. AT+CGNSINF: This command is used to retrieve information about the GNSS system.
  Syntax: AT+CGNSINF

73. AT+CGNSTST: This command is used to start or stop the GNSS test mode.
  Syntax: AT+CGNSTST=<mode>
  Example: AT+CGNSTST=0 (stops the GNSS test mode)

74. AT+CSIM: This command is used to send a SIM toolkit command to the SIM card.
  Syntax: AT+CSIM=<command>
  Example: AT+CSIM="SELECT 6F00" (sends the SELECT command to the SIM card)

75. AT+CUSD: This command is used to send a USSD (Unstructured Supplementary Service Data) command.
  Syntax: AT+CUSD=<command>
  Example: AT+CUSD="*123#" (sends the USSD command *123#)

76. AT+CGMR: This command is used to retrieve the firmware version information.
  Syntax: AT+CGMR

77. AT+CPIN? : This command is used to check the SIM card PIN status.
  Syntax: AT+CPIN?

78. AT+CLCC: This command is used to retrieve the current call status and information.
  Syntax: AT+CLCC

79. ATD: This command is used to dial a telephone number.
  Syntax: ATD<number>;
  Example: ATD5551234;

80. ATH: This command is used to hang up the phone.
  Syntax: ATH

These commands cover functionalities related to GNSS, SIM toolkit, USSD, firmware version, call status, and call handling. Please consult the modem's documentation for the specific commands and their syntaxes supported by your modem model.

Here are a few more commonly used Hayes AT modem commands:


81. AT+CLIR: This command is used to control the presentation of the caller's identification on outgoing calls.
  Syntax: AT+CLIR=<mode>
  Example: AT+CLIR=1 (enables caller identification presentation)

82. AT+CNUM: This command is used to retrieve the subscriber number (MSISDN) from the SIM card.
  Syntax: AT+CNUM

83. AT+CGREG: This command is used to check the GPRS network registration status.
  Syntax: AT+CGREG?

84. AT+CMEE: This command is used to enable or disable the use of verbose error result codes.
  Syntax: AT+CMEE=<mode>
  Example: AT+CMEE=1 (enables verbose error result codes)

85. AT+CREG: This command is used to check the network registration status.
  Syntax: AT+CREG?

86. AT+CGATT: This command is used to check the GPRS (General Packet Radio Service) attachment status.
  Syntax: AT+CGATT?

87. AT+COPS: This command is used to select the network operator.
  Syntax: AT+COPS=<mode>[,<format>,<operator>]
  Example: AT+COPS=0 (automatic network selection)

88. AT+CSCA: This command is used to set the SMS service center address.
  Syntax: AT+CSCA="<address>"
  Example: AT+CSCA="+123456789" (sets the SMS service center address)

89. AT+CSAS: This command is used to save the current configuration to profile memory.
  Syntax: AT+CSAS

90. AT+COPS?: This command is used to query the currently selected network operator.
  Syntax: AT+COPS?

These commands cover functionalities related to caller identification, subscriber number, network registration, error result codes, network operator selection, SMS service center, and configuration saving. Please consult the modem's documentation for the specific commands and their syntaxes supported by your modem model.

To mask or manipulate the MSISDN (Mobile Station International Subscriber Directory Number) using AT commands, you can use the PDU (Protocol Data Unit) mode for sending SMS messages. PDU mode allows you to specify the destination address in a modified format. Here's an example of how you can achieve it:


1. Convert the MSISDN to hexadecimal representation:

  For example, if the MSISDN is "+123456789", convert it to hexadecimal format: "91XXXXXXXXXX".

2. Prepare the PDU message with the modified destination address:

The PDU message should include the converted destination address, along with other necessary parameters like TPDU type, message length, and message content. Here's an example:


  ```
  AT+CMGF=0         // Set PDU mode
  AT+CMGS=<length>     // Send PDU message, <length> denotes the length of the PDU message in octets

  > 0011000B91XXXXXXXXXX0000AA0B81E7DF7C5EBB8D2C33C7D4F29C0E

  // Replace "XXXXXXXXXX" with the modified destination address
  // Replace "0000AA" with the TPDU type and other necessary parameters
  // Replace "81E7DF7C5EBB8D2C33C7D4F29C0E" with the encoded message content in hexadecimal format

  Ctrl+Z          // Send Ctrl+Z to indicate the end of the message
  ```

Note: The PDU message format and encoding can vary based on the specific requirements of your modem and network. Please refer to your modem's documentation for the exact syntax and encoding scheme supported by your modem.

By modifying the destination address in the PDU message, you can effectively mask the MSISDN when sending SMS messages. However, it's important to note that manipulating or masking personal data should be done in compliance with applicable privacy regulations and guidelines. Ensure you have proper authorization or legitimate use for manipulating the MSISDN.

 1. Entering the English page