ICMP Security

پروتکل ICMP (Internet Control Message Protocol) جزو پروتکل‌های لایه‌3 مدل OSI است و برای ارسال پیام‌های کنترلی و خطا در شبکه استفاده می‌شود. اما، این پروتکل نقاط ضعف امنیتی نیز دارد.

حملات امنیتی از طریق ICMP می‌توانند شامل Ping of Death، Smurf Attack، و ICMP Redirect Attack باشند. برای مقابله با این حملات، در دستگاه‌های سیسکو می‌توان از راهکارهایی مانند فیلترینگ ICMP، اجرای Access Control Lists (ACLs)، و همچنین تنظیمات مرتبط با ICMP Rate Limiting استفاده کرد.

برای مثال، با دستورات سیسکو، می‌توان ACL برای محدود کردن ترافیک ICMP ایجاد کرد و از rate limiting برای کنترل فرکانس درخواست‌های ICMP استفاده کرد. این اقدامات کمک می‌کنند تا امنیت شبکه در برابر حملات مخرب از طریق ICMP بهبود یابد.

علاوه بر این، می‌توانید از تکنیک‌های دیگر نیز در شبکه‌های سیسکو استفاده کنید. به عنوان مثال، استفاده از ICMP Inspection در سرویس‌های فایروال سیسکو (مانند Cisco ASA) می‌تواند به تشخیص و جلوگیری از حملات امنیتی مرتبط با ICMP کمک کند.

همچنین، اجرای به‌روزرسانی‌های نرم‌افزاری مهم است تا به نسخه‌های جدیدتر و امن‌تر سیسکو IOS یا دیگر سیستم‌عامل‌های مورد استفاده برسید و از آخرین امکانات امنیتی بهره‌مند شوید.

استفاده از تکنولوژی‌های IPS (Intrusion Prevention System) و IDS (Intrusion Detection System) نیز از راهکارهای مؤثر برای شناسایی و جلوگیری از حملات امنیتی در شبکه‌ها است.

به یاد داشته باشید که این تدابیر تنها یک جنبه از امنیت شبکه را پوشش می‌دهند، و ترکیب چند لایه از تکنولوژی‌ها و سیاست‌های امنیتی مختلف می‌تواند بهبود امنیت کلی شبکه‌های سیسکو را فراهم کند.

1. ACL (Access Control List):
ایجاد یک لیست کنترل دسترسی برای مدیریت فیلترینگ ترافیک ICMP.


  ```bash
  access-list 100 permit icmp any any
  ```

2. Rate Limiting ICMP:
محدود کردن فرکانس درخواست‌های ICMP با استفاده از دستور rate-limit.


  ```bash
  access-list 101 permit icmp any any
  class-map icmp-class
   match access-group 101
  policy-map icmp-policy
   class icmp-class
    police 1000000 8000 exceed-action drop
  interface GigabitEthernet0/0
   service-policy input icmp-policy
  ```

3. ICMP Inspection:
فعال‌سازی Inspection برای جلوگیری از حملات مخرب با استفاده از دستورات فایروال.


  ```bash
  policy-map global_policy
   class inspection_default
    inspect icmp
  ```

4. IPS (Intrusion Prevention System):
تنظیمات مرتبط با سیستم پیشگیری از نفوذ برای شناسایی و جلوگیری از حملات.


  ```bash
  ips signature-definition
   signature 1000001 0
    subsig 0
     event-action produce-verbose-alert
     event-action produce-alert
     risk-rating 90
  interface GigabitEthernet0/0
   ips inline signature 1000001 0
  ```

5. IDS (Intrusion Detection System):
تنظیمات مربوط به سیستم تشخیص نفوذ برای شناسایی حملات امنیتی.


  ```bash
  idsm-4 signature-definition
   signature 2000002
    subsig 0
     event-action produce-verbose-alert
  interface GigabitEthernet0/0
   ips inline enable
  ```

این دستورات نمونه‌ای از فرآیندهای عملیاتی در سیسکو برای ایجاد امنیت در ارتباط با ICMP هستند. ممکن است بر اساس نیازهای خاص و محیط شبکه، تنظیمات دقیق‌تر اعمال شوند. 1. ARP Spoofing:
حمله به شبکه با تقلب در جدول ARP برای تغییر آدرس MAC.


  ```bash
  arp access-list 1 deny host <spoofed_IP>
  ```

2. ARP Snooping:
فعال‌سازی نظارت بر ARP برای جلوگیری از حمله‌های ARP Spoofing.


  ```bash
  ip arp inspection vlan 1-10
  ```

3. Ping Broadcast:
ارسال درخواست Ping به تمام دستگاه‌های موجود در شبکه.


  ```bash
  ping 255.255.255.255
  ```

4. Ping Storm:
ارسال تعداد زیادی درخواست Ping به سرعت برای ایجاد اشباع در ترافیک شبکه.


  ```bash
  ping <target_IP> -t -l 65500
  ```

5. ARP Flooding:
ارسال بیش از حد درخواست ARP به جلب تمامی آدرس‌های MAC ممکن.


  ```bash
  mac-address-table notification mac-move
  ```

در همه موارد بالا، این دستورات نمونه‌ای از راهکارهای سیسکو برای مقابله با حملات امنیتی هستند. مطمئن شوید که این تنظیمات با نیازهای خاص شبکه شما همخوانی داشته باشند و ممکن است نیاز به تنظیمات دقیق‌تر داشته باشید.

6. ICMP Redirect Attack:
حمله به مسیردهی ICMP با ارسال اطلاعات تقلبی به دستگاه‌های متصل.


  ```bash
  interface GigabitEthernet0/0
   no ip redirects
  ```

7. ICMP Rate Limiting:
محدود کردن فرکانس درخواست‌های ICMP با استفاده از دستور rate-limit.


  ```bash
  access-list 101 permit icmp any any
  class-map icmp-class
   match access-group 101
  policy-map icmp-policy
   class icmp-class
    police 1000000 8000 exceed-action drop
  interface GigabitEthernet0/0
   service-policy input icmp-policy
  ```

8. Ping of Death:
ارسال بسته‌های ICMP غیر معمول با سایز بزرگ برای سیستم‌های هدف.


  ```bash
  access-list 102 deny icmp any any fragments
  ```

9. Smurf Attack:
جلب پاسخ از تمام دستگاه‌های شبکه با ارسال درخواست ICMP به آدرس Broadcast.


  ```bash
  interface GigabitEthernet0/0
   no ip directed-broadcast
  ```

10. ICMP Inspection:
فعال‌سازی Inspection برای جلوگیری از حملات امنیتی مرتبط با ICMP.


  ```bash
  policy-map global_policy
   class inspection_default
    inspect icmp
  ```

11. Access Control Lists (ACLs):
ایجاد لیست کنترل دسترسی برای محدود کردن ترافیک مربوط به ICMP.


  ```bash
  access-list 103 deny icmp any host <target_IP>
  ```

مهم است که این تنظیمات را با دقت و با توجه به نیازهای خاص شبکه اجرا کنید و همچنین به روزرسانی‌های امنیتی سیستم‌عامل و تجهیزات شبکه را به‌روز نگه دارید.

12. DHCP Spoofing:
جلوگیری از حملات جعل DHCP با اجرای DHCP Snooping.


  ```bash
  ip dhcp snooping
  ```

13. DHCP Starvation:
محدود کردن تعداد درخواست‌های DHCP از یک رابط با استفاده از دستور rate-limit.


  ```bash
  interface GigabitEthernet0/0
   rate-limit input dhcp 1000 2000 4000 conform-action transmit exceed-action drop
  ```

14. DHCP Dynamic ARP Inspection:
اجرای نظارت دقیق بر ARP در ارتباط با اطلاعات دریافتی از سرور DHCP.


  ```bash
  ip arp inspection vlan 1-10
  ```

15. Broadcast Storm:
مدیریت حجم ترافیک شبکه با اجرای قابلیت‌های مرتبط با کنترل پخش Broadcast.


  ```bash
  interface range GigabitEthernet0/1 - 48
   storm-control broadcast level 5.00
  ```

16. MAC Flooding:
مقابله با حملات افزایش تعداد MAC‌ها در جدول آدرس MAC با استفاده از دستورات Port Security.


  ```bash
  interface GigabitEthernet0/0
   switchport mode access
   switchport port-security
   switchport port-security maximum 10
   switchport port-security violation restrict
  ```

17. VLAN Hopping:
جلوگیری از انتقال نامناسب بسته‌ها بین VLAN‌ها با اجرای مکانیزم‌های دیزاین امنیتی مثل Private VLANs.


  ```bash
  vlan 10
   private-vlan primary
  ```

18. Port Security:
تعیین تعداد مجاز دستگاه‌ها به یک پورت و محدود کردن آدرس MACهای مجاز.


  ```bash
  interface FastEthernet0/1
   switchport mode access
   switchport port-security
   switchport port-security maximum 2
   switchport port-security violation restrict
  ```

این دستورات نمونه‌هایی از تنظیمات امنیتی سیسکو برای مقابله با حملات مرتبط با ICMP و دیگر حملات امنیتی در شبکه هستند. برای پیاده‌سازی بهینه، باید با توجه به نیازهای خاص شبکه و شرایط محیطی مشخصات تنظیمات را تنظیم کرد.

19. STP (Spanning Tree Protocol) Protection:
جلوگیری از حملات مرتبط با STP با اعمال تنظیمات BPDU Guard و Root Guard.


  ```bash
  spanning-tree portfast default
  spanning-tree bpduguard enable
  spanning-tree guard root
  ```

20. Port Security Violation Modes:
تنظیم حالت‌های مختلف برای پاسخ به وقوع تخلف در Port Security.


  ```bash
  interface FastEthernet0/1
   switchport mode access
   switchport port-security
   switchport port-security maximum 2
   switchport port-security violation protect
  ```

21. Control Plane Policing:
محدود کردن ترافیک به سمت کنترل‌پلین با استفاده از تنظیمات CoPP.


  ```bash
  control-plane
   service-policy input copp-policy
  ```

22. Dynamic ARP Inspection (DAI):
اجرای نظارت دقیق بر ARP برای جلوگیری از جعل ARP.


  ```bash
  ip arp inspection vlan 1-10
  ```

23. VACL (VLAN Access Control List):
اجازه یا ممنوع‌کردن ترافیک بر اساس VLAN با استفاده از دستورات VACL.


  ```bash
  vlan access-map vacl1 10
   action drop
   match ip address vacl1-acl
  vlan filter vacl1 vlan-list 10
  ```

24. Cisco IOS Role-Based CLI Access:
تنظیم دسترسی CLI بر اساس نقش‌های مختلف کاربران.


  ```bash
  privilege exec level 15 show running-config
  username admin privilege 15 secret <password>
  ```

25. IPv6 RA Guard:
محدود کردن ترافیک Router Advertisement در شبکه IPv6.


  ```bash
  interface GigabitEthernet0/0
   ipv6 traffic-filter ra-filter in
  ```

26. IP Source Guard:
اجرای IP Source Guard برای جلوگیری از حملات جعل آدرس IP.


  ```bash
  interface GigabitEthernet0/0
   ip verify source
   ip verify source port-security
  ```

27. MACsec (Media Access Control Security):
اجرای امنیت لایه 2 با استفاده از MACsec.


  ```bash
  interface GigabitEthernet0/0
   mka policy
    pre-shared-key ascii <key>
   mka pre-shared-key ascii <key>
   mka macsec cipher-suite gcm-aes-256
  ```

توجه داشته باشید که تمامی تنظیمات امنیتی باید با دقت و با توجه به نیازهای خاص شبکه اجرا شوند. همچنین، به‌روزرسانی‌های امنیتی سیستم‌عامل و تجهیزات شبکه نیز از اهمیت بالایی برخوردارند.

28. DNS Security (DNS Spoofing Protection):
محافظت از امنیت DNS با استفاده از DNS Security Extensions (DNSSEC).


  ```bash
  ip dns server
  crypto key generate rsa general-keys label dnssec-key
  dnssec-key dnssec-key
   ttl 60
   cryptographic-algorithm rsa-sha256
   flags ksk
  ```

29. IPv6 ACLs:
ایجاد لیست کنترل دسترسی برای مدیریت ترافیک IPv6.


  ```bash
  ipv6 access-list acl-ipv6
   deny ipv6 any any
  interface GigabitEthernet0/0
   ipv6 traffic-filter acl-ipv6 in
  ```

30. 802.1X Port-Based Authentication:
اجرای احراز هویت بر اساس پورت (Port-Based Authentication) با استفاده از 802.1X.


  ```bash
  interface GigabitEthernet0/0
   dot1x port-control auto
  ```

31. Wireless Security (WPA2/WPA3):
اجرای استانداردهای امنیتی برای شبکه‌های بی‌سیم مانند WPA2 یا WPA3.


  ```bash
  interface wlan0
   encryption mode ciphers aes-ccm
   wpa-psk ascii <password>
  ```

32. Routing Protocol Authentication:
احراز هویت در پروتکل‌های مسیریابی با استفاده از رمزنگاری.


  ```bash
  router ospf 1
   area 0 authentication message-digest
   key 1 md5 <key>
  ```

33. HTTPS Configuration:
تنظیمات امنیتی برای وبسرورها با استفاده از HTTPS.


  ```bash
  ip http server
  ip http secure-server
  ```

34. VRF (Virtual Routing and Forwarding) Security:
اجرای امنیت در محیط‌های VRF با تنظیمات مختلف.


  ```bash
  ip vrf vrf-name
   rd 100:1
   route-target export 100:1
   route-target import 100:1
  ```

35. Multicast Security:
مدیریت امنیت ترافیک چندگانه با استفاده از تنظیمات IGMP.


  ```bash
  interface GigabitEthernet0/0
   ip igmp version 3
   ip igmp access-group 1
  ```

این تنظیمات نمونه‌هایی از راهکارهای سیسکو برای افزایش امنیت در بخش‌های مختلف شبکه هستند. همچنین، ممکن است نیازهای شبکه شما به تنظیمات خاص تر نیاز داشته باشد.

36. L2TP over IPsec (Layer 2 Tunneling Protocol over IPsec):
پیاده‌سازی اتصال‌های امن لایه 2 با استفاده از L2TP over IPsec.


  ```bash
  crypto isakmp policy 10
   encryption aes
   hash sha
   group 5
   lifetime 28800
  crypto isakmp key <pre-shared-key> address <peer_IP>
  crypto ipsec transform-set myset esp-aes esp-sha-hmac
  crypto ipsec profile myprofile
   set transform-set myset
  interface Virtual-Template1
   ppp encrypt mppe auto
   ppp tunnel encrypt mppe auto
   peer default ip address pool mypool
  ```

37. Secure Boot and Trust Anchor:
فعال‌سازی Secure Boot بر روی دستگاه‌های سیسکو با استفاده از Trust Anchor.


  ```bash
  secure boot-image
  ```

38. Device Hardening:
تنظیمات افزایش امنیت دستگاه‌های سیسکو با استفاده از دستورات تقویت امنیتی.


  ```bash
  banner login ^C Unauthorized access prohibited. ^C
  no service pad
  service password-encryption
  no ip source-route
  ```

39. Role-Based Access Control (RBAC):
اجرای کنترل دسترسی بر اساس نقش‌ها برای کاربران.


  ```bash
  username admin privilege 15 secret <password>
  privilege exec level 5 show running-config
  ```

40. Dynamic PAT (Port Address Translation):
پیاده‌سازی ترجمه آدرس پورت داینامیک برای افزایش امنیت.


  ```bash
  ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet0/0 overload
  access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
  ```

41. 802.1AE (MACsec):
فعال‌سازی امنیت لایه 2 با استفاده از 802.1AE (MACsec).


  ```bash
  interface GigabitEthernet0/0
   mka pre-shared-key ascii <key>
   mka macsec cipher-suite gcm-aes-256
  ```

42. SPAN (Switched Port Analyzer) Security:
مدیریت امنیت ترافیک نظارت با استفاده از SPAN.


  ```bash
  monitor session 1 source interface GigabitEthernet0/1
  monitor session 1 destination interface GigabitEthernet0/2
  ```

43. RADIUS Authentication:
اجرای احراز هویت با استفاده از پروتکل RADIUS.


  ```bash
  aaa new-model
  radius-server host <server_IP> auth-port 1812 acct-port 1813 key <shared_secret>
  ```

44. TACACS+ Authorization:
تنظیم تأیید اعتبار و دسترسی با استفاده از پروتکل TACACS+.


  ```bash
  aaa new-model
  tacacs-server host <server_IP> key <shared_secret>
  ```

45. IPv6 First Hop Security:
پیاده‌سازی امنیت در لایه اول IPv6 با استفاده از IPv6 First Hop Security.


  ```bash
  interface GigabitEthernet0/0
   ipv6 nd raguard
  ```

46. IPv6 RA Guard:
محدود کردن ترافیک Router Advertisement در شبکه IPv6.


  ```bash
  interface GigabitEthernet0/0
   ipv6 traffic-filter ra-filter in
  ```

47. Network Address Translation (NAT) Reflection:
پیاده‌سازی NAT Reflection برای مدیریت ترافیک داخلی.


  ```bash
  ip nat inside source static tcp 192.168.1.2 80 interface GigabitEthernet0/0 80
  ```

48. Web Application Firewall (WAF):
استفاده از WAF برای جلوگیری از حملات مربوط به برنامه‌های وب.


  ```bash
  ip http secure-server
  ip http access-class <acl_number> in
  ```

49. Dynamic VLAN Assignment:
تخصیص دینامیک VLAN بر اساس مشخصات کاربر.


  ```bash
  interface GigabitEthernet0/0
   switchport access vlan dynamic <vlan_pool>
  ```

50. IPsec VPN Configuration:
پیکربندی اتصال VPN امن با استفاده از IPsec.


  ```bash
  crypto isakmp policy 10
   encryption aes
   hash sha
   group 5
   lifetime 28800
  crypto isakmp key <pre-shared-key> address <peer_IP>
  crypto ipsec transform-set myset esp-aes esp-sha-hmac
  crypto ipsec profile myprofile
   set transform-set myset
  interface Tunnel0
   tunnel protection ipsec profile myprofile
  ```

این دستورات نمونه‌هایی از تنظیمات امنیتی سیسکو هستند که می‌توانید در شبکه‌های خود اعمال کنید. همواره به نیازهای خاص شبکه خود توجه کرده و تنظیمات را به‌روز نگه دارید.

51. Cisco ASA Firewall Configuration:
تنظیمات فایروال سخت‌افزاری ASA برای افزایش امنیت.


  ```bash
  interface GigabitEthernet0/0
   nameif outside
   security-level 0
   ip address <public_IP> <subnet_mask>
  interface GigabitEthernet0/1
   nameif inside
   security-level 100
   ip address <private_IP> <subnet_mask>
  global (outside) 1 interface
  nat (inside) 1 0.0.0.0 0.0.0.0
  access-list outside_access_in extended permit tcp any host <public_IP> eq 80
  access-group outside_access_in in interface outside
  ```

52. Cisco TrustSec (Security Group Tagging):
پیاده‌سازی Cisco TrustSec برای افزایش امنیت شبکه.


  ```bash
  interface GigabitEthernet0/0
   cts manual
   cts role-based enforcement
  ```

53. Cisco Umbrella Integration:
ادغام Cisco Umbrella برای محافظت در برابر تهدیدات اینترنتی.


  ```bash
  ip name-server 208.67.222.222
  ip domain-lookup
  ip domain-name example.com
  ```

54. Remote Access VPN (AnyConnect):
پیکربندی اتصال VPN امن برای دسترسی از راه دور با AnyConnect.


  ```bash
  webvpn
   enable outside
   anyconnect image disk0:/anyconnect-win-<version>-webdeploy-k9.pkg
   anyconnect enable
   tunnel-group-list enable
  ```

55. Cisco Identity Services Engine (ISE) Integration:
ادغام Cisco ISE برای مدیریت هویت و دسترسی.


  ```bash
  aaa new-model
  aaa authentication dot1x default group ise
  aaa authorization network default group ise
  ```

56. Botnet Traffic Filter:
فعال‌سازی فیلتر ترافیک بات‌نت بر روی دستگاه‌های سیسکو.


  ```bash
  ip inspect name myfw cuseeme
  ```

57. IPv6 Access Control List (ACL):
ایجاد ACL برای محدود کردن ترافیک IPv6.


  ```bash
  ipv6 access-list myacl
   permit tcp any host <server_IP> eq 80
  ```

58. Cisco Cloud Security (Umbrella):
اتصال به Cisco Umbrella برای محافظت از ترافیک اینترنتی.


  ```bash
  ip name-server 208.67.222.222
  ip domain-lookup
  ip domain-name example.com
  ```

59. MAC Address Verification:
تأیید هویت بر اساس آدرس MAC برای محافظت از لایه 2.


  ```bash
  interface GigabitEthernet0/0
   switchport port-security
   switchport port-security maximum 2
   switchport port-security violation restrict
  ```

60. Cisco Stealthwatch Integration:
ادغام Cisco Stealthwatch برای مانیتورینگ ترافیک شبکه.


  ```bash
  flow record myrecord
   match ipv4 source address
   match ipv4 destination address
   match transport source-port
   match transport destination-port
  flow exporter myexporter
   destination <Stealthwatch_collector_IP>
  flow monitor mymonitor
   record myrecord
   exporter myexporter
   cache timeout active 60
  ```

این دستورات نمونه‌هایی از تنظیمات امنیتی سیسکو هستند که می‌توانید در شبکه‌های خود اعمال کنید. همچنین، باید همیشه توجه به نیازهای خاص شبکه داشته باشید و تنظیمات را به‌روز نگه دارید.

61. FlexVPN Configuration:
پیکربندی FlexVPN برای راه‌اندازی اتصال‌های VPN امن.


  ```bash
  crypto isakmp policy 10
   encryption aes
   hash sha
   group 5
   lifetime 28800
  crypto isakmp key <pre-shared-key> address <peer_IP>
  crypto ipsec transform-set myset esp-aes esp-sha-hmac
  crypto ipsec profile myprofile
   set transform-set myset
  interface Tunnel0
   tunnel protection ipsec profile myprofile
  ```

62. SSL VPN Configuration (Clientless):
پیکربندی SSL VPN برای دسترسی به سیستم‌ها بدون نصب نرم‌افزار اضافی.


  ```bash
  webvpn
   enable outside
   anyconnect image disk0:/anyconnect-win-<version>-webdeploy-k9.pkg
   anyconnect enable
   tunnel-group-list enable
  ```

63. IPv6 RA Guard:
فعال‌سازی IPv6 RA Guard برای جلوگیری از تغییرات غیرمجاز در RA.


  ```bash
  interface GigabitEthernet0/0
   ipv6 traffic-filter ra-guard-filter in
  ```

64. IPv6 DHCPv6 Guard:
اجرای DHCPv6 Guard برای جلوگیری از حملات مرتبط با DHCPv6.


  ```bash
  interface GigabitEthernet0/0
   ipv6 dhcp guard attach-policy mypolicy
  ```

65. FlexConnect (Local Authentication):
پیکربندی احراز هویت محلی برای دستگاه‌های FlexConnect در شبکه بی‌سیم.


  ```bash
  wlan flexconnect local-auth enable
  ```

66. Wireless Intrusion Prevention System (WIPS):
استفاده از سیستم پیشگیری از نفوذ بی‌سیم برای شناسایی و جلوگیری از تهدیدات.


  ```bash
  intrusion-detection
   rogue-ap-protection enable
  ```

67. Cisco AnyConnect Posture Assessment:
اجرای ارزیابی Posture برای اطمینان از تطابق دستگاه‌ها با استانداردهای امنیتی.


  ```bash
  crypto ikev2 authorization policy mypolicy
   route set interface
  ```

68. Cisco Stealthwatch Flow Sensor:
پیکربندی سنسور جریان برای مانیتورینگ دقیق ترافیک شبکه.


  ```bash
  flow record myrecord
   match ipv4 source address
   match ipv4 destination address
   match transport source-port
   match transport destination-port
  flow exporter myexporter
   destination <Stealthwatch_collector_IP>
  flow monitor mymonitor
   record myrecord
   exporter myexporter
   cache timeout active 60
  ```

69. Cisco ASA Botnet Traffic Filter:
فعال‌سازی فیلتر ترافیک بات‌نت بر روی دستگاه سخت‌افزاری ASA.


  ```bash
  threat-detection scanning-threat shun duration 3600
  threat-detection statistics host number-of-rate 5
  threat-detection statistics port number-of-rate 5
  ```

70. QoS for Voice and Video Traffic:
اعمال سیاست‌های کیفیت خدمات (QoS) برای ترافیک صوتی و تصویری.


  ```bash
  class-map voice
   match dscp ef
  policy-map qos-policy
   class voice
    priority percent 30
  ```

71. IPv6 VPN Configuration (6PE):
پیکربندی تونل VPN IPv6 برای اتصال دو شبکه با استفاده از 6PE.


  ```bash
  interface Tunnel0
   ipv6 address 2001:DB8::1/64
   tunnel source GigabitEthernet0/0
   tunnel destination <remote_router_IP>
  ```

72. Cisco Cloud Email Security Integration:
ادغام Cisco Cloud Email Security برای فیلترینگ ایمیل‌های ورودی و خروجی.


  ```bash
  ip name-server 208.67.222.222
  ip domain-lookup
  ip domain-name example.com
  ```

73. EIGRP Authentication:
پیکربندی احراز هویت در پ روتکل EIGRP برای جلوگیری از حملات مرتبط با مسیریابی.


  ```bash
  router eigrp 1
   eigrp router-id <router_ID>
   authentication mode md5
   authentication key-chain mykeychain
  ```

74. BGP Route Authentication (Prefix List):
استفاده از لیست پیشوند برای احراز هویت مسیرهای BGP.


  ```bash
  ip prefix-list myprefixlist seq 5 permit 192.168.0.0/16
  router bgp 65001
   neighbor <neighbor_IP> prefix-list myprefixlist in
  ```

75. Cisco Cyber Threat Defense (CTD):
استفاده از سیستم دفاع در برابر تهدیدهای سایبری برای تشخیص و پاسخ به تهدیدات.


  ```bash
  ctd enable
  ```

76. MACsec Key Agreement Protocol (MKA):
پیاده‌سازی MACsec بر اساس پروتکل Key Agreement برای امنیت لایه 2.


  ```bash
  interface GigabitEthernet0/0
   mka policy
    pre-shared-key ascii <key>
   mka pre-shared-key ascii <key>
   mka macsec cipher-suite gcm-aes-256
  ```

77. Cisco TrustSec (SXP - Security Group Tag Exchange Protocol):
پیاده‌سازی SXP برای تبادل تگ‌های گروه امنیتی.


  ```bash
  cts sxp enable
  cts sxp connection peer <peer_IP> source <local_IP>
  ```

78. QoS Marking for VoIP Traffic:
نشان‌گذاری QoS برای ترافیک VoIP با استفاده از DSCP.


  ```bash
  class-map voice
   match ip dscp ef
  policy-map qos-policy
   class voice
    set dscp ef
  ```

79. Multicast Source Discovery Protocol (MSDP):
پیکربندی MSDP برای اتصال مسیریاب‌های PIM-SM در یک دامنه مسیریابی.


  ```bash
  router msdp
   peer <peer_IP> connect-source Loopback0
   peer <peer_IP> remote-as 65001
  ```

80. Cisco Next-Generation Firewall (NGFW) Integration:
ادغام فایروال نسل بعدی سیسکو (NGFW) برای حفاظت از دستگاه‌ها و شبکه.


  ```bash
  class-map inspection_default
   match default-inspection-traffic
  policy-map global_policy
   class inspection_default
    inspect icmp
  ```

این تنظیمات نمونه‌هایی از راهکارهای امنیتی سیسکو هستند که می‌توانید در شبکه‌های خود اجرا کنید. همواره به نیازهای خاص شبکه خود توجه کنید و تنظیمات را به‌روز نگه دارید.

81. Cisco Threat Grid Integration:
ادغام Cisco Threat Grid برای تحلیل و تشخیص تهدیدات.


  ```bash
  threat-detection scanning-threat shun duration 3600
  threat-detection statistics host number-of-rate 5
  threat-detection statistics port number-of-rate 5
  ```

82. Zone-Based Firewall:
پیاده‌سازی فایروال مبتنی بر منطقه برای محافظت در لایه 3.


  ```bash
  zone security inside
  zone security outside
  interface GigabitEthernet0/0
   zone-member security inside
  interface GigabitEthernet0/1
   zone-member security outside
  ```

83. VRF-Aware Firewall:
اجرای فایروال مخصوص VRF برای جلوگیری از تداخل در شبکه‌های چند VRF.


  ```bash
  vrf definition myvrf
  address-family ipv4
  exit-address-family
  !
  interface GigabitEthernet0/0
   vrf forwarding myvrf
   ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
  ```

84. FlexLink (FlexVPN Dynamic Multipoint VPN):
پیاده‌سازی FlexLink برای اتصال‌های VPN دینامیک چند نقطه.


  ```bash
  crypto isakmp policy 10
   encryption aes
   hash sha
   group 5
   lifetime 28800
  crypto isakmp key <pre-shared-key> address <peer_IP>
  crypto ipsec transform-set myset esp-aes esp-sha-hmac
  crypto ipsec profile myprofile
   set transform-set myset
  interface Tunnel0
   tunnel protection ipsec profile myprofile
  ```

85. Cisco Web Security Appliance (WSA) Integration:
ادغام Cisco WSA برای فیلترینگ ترافیک وب.


  ```bash
  ip access-list extended web-traffic
   permit tcp any any eq 80
   permit tcp any any eq 443
  class-map type inspect match-all web-traffic
   match access-group name web-traffic
  policy-map type inspect mypolicy
   class type inspect web-traffic
    inspect
  zone-pair security myzonepair source inside destination outside
   service-policy type inspect mypolicy
  ```

86. Dynamic Multipoint VPN (DMVPN):
پیکربندی DMVPN برای اتصال‌های VPN دینامیک چند نقطه.


  ```bash
  crypto isakmp policy 10
   encryption aes
   hash sha
   group 5
   lifetime 28800
  crypto isakmp key <pre-shared-key> address <peer_IP>
  crypto ipsec transform-set myset esp-aes esp-sha-hmac
  crypto ipsec profile myprofile
   set transform-set myset
  interface Tunnel0
   tunnel protection ipsec profile myprofile
   tunnel source GigabitEthernet0/0
   tunnel mode gre multipoint
  ```

87. Cisco Firepower Threat Defense (FTD) Configuration:
تنظیمات Cisco FTD برای تشخیص و پاسخ به تهدیدات.


  ```bash
  access-list outside_access_in extended permit tcp any host <public_IP> eq 80
  access-group outside_access_in in interface outside
  ```

88. VLAN Hopping Protection:
محافظت در برابر حملات VLAN Hopping با استفاده از تنظیمات Switchport.


  ```bash
  interface GigabitEthernet0/1
   switchport trunk encapsulation dot1q
   switchport trunk allowed vlan 10,20
   switchport mode trunk
   switchport nonegotiate
  ```

89. Cisco Defense Orchestrator (CDO) Integration:
ادغام Cisco CDO برای مدیریت متمرکز تنظیمات امنیتی.


  ```bash
  crypto isakmp policy 10
   encryption aes
   hash sha
   group 5
   lifetime 28800
  crypto isakmp key <pre-shared-key> address <peer_IP>
  crypto ipsec transform-set myset esp-aes esp-sha-hmac
  crypto ipsec profile myprofile
   set transform-set myset
  ```

90. Endpoint Security (Cisco AMP for Endpoints):
ادغام Cisco AMP برای حفاظت از دستگاه‌ها در سطح پایانه.


  ```bash
  threat-detection basic-threat
  threat-detection scanning-threat shun duration 3600
  ```

91. Cisco Security Group Access (SGA):
پیاده‌سازی SGA برای کنترل دسترسی بر اساس گروه‌های امنیتی.


  ```bash
  cts manual
  cts role-based enforcement
  ```

92. Cisco DNA Center Integration:
ادغام Cisco DNA Center برای اتوماسیون تنظیمات امنیتی.


  ```bash
  interface GigabitEthernet0/0
   ip trust unicast source reachable-via any
  ```

93. Cisco Encrypted Traffic Analytics (ETA):
استفاده از Cisco ETA برای تحلیل ترافیک رمزنگاری شده.


  ```bash
  monitor session 1 source interface GigabitEthernet0/1
  monitor session 1 destination interface GigabitEthernet0/2
  ```

94. Cisco Cyber Vision Integration:
ادغام Cisco Cyber Vision برای مدیریت امنیت در شبکه‌های صنعتی.


  ```bash
  interface GigabitEthernet0/0
   no ip unreachables
  ```

95. Cisco Cloudlock Integration:
ادغام Cisco Cloudlock برای امنیت اطلاعات در ابر.


  ```bash
  interface GigabitEthernet0/0
   ip inspect myfw out
  ```

96. 802.1X MAC Authentication Bypass (MAB):
پیکربندی MAB برای احراز هویت بر اساس آدرس MAC.


  ```bash
  interface GigabitEthernet0/0


   authentication order mab
   authentication priority mab
  ```

97. NAT64 Configuration:
تنظیمات NAT64 برای ارتباط بین شبکه‌های IPv4 و IPv6.


  ```bash
  interface GigabitEthernet0/0
   nat64 enable
  ```

98. Secure Unified Communications:
اجرای امنیت در ارتباطات یکپارچه با استفاده از دستورات مخصوص VoIP.


  ```bash
  voice service voip
   allow-connections h323 to h323
   allow-connections h323 to sip
  ```

99. TrustSec SXP (Security Group Tag Exchange Protocol):
پیاده‌سازی SXP برای تبادل تگ‌های گروه امنیتی.


  ```bash
  cts sxp enable
  cts sxp connection peer <peer_IP> source <local_IP>
  ```

100. Cisco SD-WAN Security Configuration:
پیکربندی امنیت در شبکه واید آریا با استفاده از Cisco SD-WAN.


  ```bash
  interface GigabitEthernet0/0
   sdwan
  ```

این تنظیمات نمونه‌هایی از راهکارهای امنیتی سیسکو هستند که می‌توانید در شبکه‌های خود اجرا کنید. همواره به نیازهای خاص شبکه خود توجه کنید و تنظیمات را به‌روز نگه دارید.

101. Cisco Umbrella Investigate Integration:
ادغام Cisco Umbrella Investigate برای تحلیل تهدیدات و امنیت DNS.


  ```bash
  ip domain-lookup source-interface GigabitEthernet0/0
  ip name-server 208.67.222.222
  ```

102. SSL Decryption (Cisco Firepower):
پیکربندی Cisco Firepower برای رمزگشایی SSL به منظور تحلیل ترافیک رمزنگاری شده.


  ```bash
  ssl decrypt map mymap
   key <SSL_key>
  ssl decrypt map mymap
   cert <SSL_certificate>
  ```

103. Cisco Security Manager (CSM) Integration:
ادغام Cisco Security Manager برای مدیریت متمرکز تنظیمات امنیتی.


  ```bash
  interface GigabitEthernet0/0
   ip verify source
  ```

104. Firepower Threat Defense (FTD) High Availability:
پیاده‌سازی توانایی بالاترین دسترسی برای Cisco FTD برای افزایش قابلیت اطمینان.


  ```bash
  interface GigabitEthernet0/0
   standby <group_number> ip <virtual_IP>
  ```

105. Encrypted GRE Tunnel (Cisco IOS Router):
ایجاد تونل GRE رمزنگاری شده بر روی روتر سیسکو.


  ```bash
  interface Tunnel0
   tunnel protection ipsec profile myprofile
  ```

106. 802.1X Guest VLAN:
پیاده‌سازی 802.1X برای مهمانان با اختصاص VLAN خاص به آنها.


  ```bash
  interface GigabitEthernet0/0
   switchport mode access
   switchport access vlan <guest_VLAN>
   authentication order dot1x mab
   authentication priority dot1x mab
  ```

107. EAP-TLS Authentication for Wireless:
استفاده از احراز هویت EAP-TLS برای دسترسی به شبکه بی‌سیم.


  ```bash
  aaa new-model
  aaa authentication dot1x default group radius
  aaa authorization network default group radius
  ```

108. Cisco Secure Email Gateway (CSEG) Integration:
ادغام Cisco Secure Email Gateway برای محافظت در برابر تهدیدات ایمیل.


  ```bash
  ip access-list extended email-traffic
   permit tcp any host <mail_server_IP> eq 25
  class-map type inspect match-any email-traffic
   match access-group name email-traffic
  policy-map type inspect mypolicy
   class type inspect email-traffic
    inspect
  zone-pair security myzonepair source inside destination outside
   service-policy type inspect mypolicy
  ```

109. Cisco Threat Response (CTR) Integration:
ادغام Cisco Threat Response برای امنیت تهدیدهای مرتبط با امنیت.


  ```bash
  threat-detection statistics host number-of-rate 5
  threat-detection statistics port number-of-rate 5
  ```

110. SSL VPN Configuration (Client Certificate):
پیکربندی SSL VPN بر اساس احراز هویت با گواهی‌نامه کاربر.


  ```bash
  crypto isakmp identity dn
  crypto isakmp client configuration group mygroup
   key <pre-shared-key>
   pool mypool
   acl 101
  ```

111. Dynamic ARP Inspection (DAI):
اجرای DAI برای جلوگیری از حملات ARP Spoofing.


  ```bash
  ip arp inspection vlan <VLAN_number> log-buffer entries 512
  ```

112. Cisco Defense Orchestrator (CDO) Integration:
ادغام Cisco Defense Orchestrator برای مدیریت متمرکز تنظیمات امنیتی.


  ```bash
  crypto isakmp policy 10
   encryption aes
   hash sha
   group 5
   lifetime 28800
  crypto isakmp key <pre-shared-key> address <peer_IP>
  crypto ipsec transform-set myset esp-aes esp-sha-hmac
  crypto ipsec profile myprofile
   set transform-set myset
  ```

113. Private VLANs (PVLANs):
پیکربندی VLAN‌های خصوصی برای جلوگیری از ارتباط مستقیم بین دستگا ه‌ها.


  ```bash
  vlan 100
   private-vlan primary
  vlan 101
   private-vlan isolated
  ```

114. Cisco Next-Generation Intrusion Prevention System (NGIPS) Integration:
ادغام Cisco NGIPS برای تشخیص و پیشگیری از تهدیدات.


  ```bash
  class-map ips-class
   match access-list 101
  policy-map ips-policy
   class ips-class
    ips
  ```

115. ISE Profiling for Network Access Control:
استفاده از Cisco ISE برای احراز هویت و کنترل دسترسی.


  ```bash
  aaa new-model
  aaa authentication dot1x default group ise
  aaa authorization network default group ise
  ```

116. VRF-Lite (Routing Between VRFs):
ایجاد ارتباط بین VRF‌ها با استفاده از VRF-Lite.


  ```bash
  ip vrf myvrf
  rd 65000:1
  route-target export 65000:1
  route-target import 65000:1
  ```

117. Cisco Stealthwatch Flow Collector Configuration:
پیکربندی جمع‌آوری جریان برای مانیتورینگ ترافیک.


  ```bash
  flow record myrecord
   match ipv4 source address
   match ipv4 destination address
   match transport source-port
   match transport destination-port
  flow exporter myexporter
   destination <Stealthwatch_collector_IP>
  flow monitor mymonitor
   record myrecord
   exporter myexporter
   cache timeout active 60
  ```

118. Cisco SecureX Integration:
ادغام Cisco SecureX برای تجمیع و تحلیل اطلاعات امنیتی.


  ```bash
  threat-detection statistics host number-of-rate 5
  threat-detection statistics port number-of-rate 5
  ```

119. Cisco Threat Grid Integration:
ادغام Cisco Threat Grid برای تحلیل تهدیدات و امنیت DNS.


  ```bash
  ip domain-lookup source-interface GigabitEthernet0/0
  ip name-server 208.67.222.222
  ```

120. Cisco Umbrella Roaming Client Configuration:
پیکربندی مشترک امنیتی Cisco Umbrella بر روی دستگاه‌های داخلی.


  ```bash
  ip dhcp pool mypool
   option 208 ascii <Umbrella_key>
  ```

121. IOS Zone-Based Policy Firewall:
پیکربندی فایروال بر مبنای مناطق بر روی روترهای سیسکو.


  ```bash
  zone security inside
  zone security outside
  interface GigabitEthernet0/0
   zone-member security inside
  interface GigabitEthernet0/1
   zone-member security outside
  ```

122. Identity-Based Networking Services (IBNS):
پیکربندی IBNS برای کنترل دسترسی بر اساس هویت.


  ```bash
  aaa new-model
  aaa authentication dot1x default group radius
  aaa authorization network default group radius
  ```

123. Cisco Secure Access by Meraki (SAM) Integration:
ادغام Cisco SAM برای احراز هویت و کنترل دسترسی.


  ```bash
  dot1x system-auth-control
  ```

124. Cisco TrustSec (SGACL):
پیاده‌سازی SGACL برای کنترل دسترسی بر اساس گروه‌های امنیتی.


  ```bash
  cts role-based enforcement
  ```

125. Cisco Firepower Device Manager (FDM) Configuration:
پیکربندی Cisco FDM برای مدیریت دستگاه Firepower.


  ```bash
  access-list outside_access_in extended permit tcp any host <public_IP> eq 80
  access-group outside_access_in in interface outside
  ```

این دستورات نمونه‌هایی از تنظیمات امنیتی سیسکو هستند که می‌توانید در شبکه‌های خود اجرا کنید. همواره به نیازهای خاص شبکه خود توجه کنید و تنظیمات را به‌روز نگه دارید.

126. Cisco Firepower Threat Defense (FTD) Access Control Policy:
پیکربندی سیاست کنترل دسترسی بر روی Cisco FTD برای جلوگیری از تهدیدها.


  ```bash
  access-list outside_access_in extended permit tcp any host <public_IP> eq 80
  access-group outside_access_in in interface outside
  ```

127. Cisco Stealthwatch Cloud Integration:
ادغام Cisco Stealthwatch Cloud برای مانیتورینگ ترافیک و شناسایی تهدیدات.


  ```bash
  monitor session 1 source interface GigabitEthernet0/1
  monitor session 1 destination interface GigabitEthernet0/2
  ```

128. Cisco Email Security Appliance (ESA) Configuration:
پیکربندی Cisco ESA برای محافظت در برابر تهدیدات ایمیل.


  ```bash
  interface GigabitEthernet0/0
   ip verify source
  ```

129. FlexVPN (IKEv2 and IPsec) Configuration:
پیکربندی FlexVPN برای ایجاد اتصال امن با استفاده از IKEv2 و IPsec.


  ```bash
  crypto isakmp policy 10
   encryption aes
   hash sha
   group 5
   lifetime 28800
  crypto isakmp key <pre-shared-key> address <peer_IP>
  crypto ipsec transform-set myset esp-aes esp-sha-hmac
  crypto ipsec profile myprofile
   set transform-set myset
  interface Tunnel0
   tunnel protection ipsec profile myprofile
  ```

130. TrustSec SXP (Security Group Exchange Protocol) Configuration:
پیکربندی SXP برای تبادل تگ‌های گروه امنیتی.


  ```bash
  cts sxp enable
  cts sxp connection peer <peer_IP> source <local_IP>
  ```

131. Cisco NGFW (Next-Generation Firewall) Intrusion Prevention System (IPS) Configuration:
تنظیمات Cisco NGFW IPS برای تشخیص و جلوگیری از تهدیدات.


  ```bash
  class-map ips-class
   match access-list 101
  policy-map ips-policy
   class ips-class
    ips
  ```

132. IPv6 First-Hop Security (RA Guard, DHCPv6 Guard, and Binding Table):
پیاده‌سازی امنیت IPv6 بر روی گره اولیه با RA Guard، DHCPv6 Guard، و جدول بایندینگ.


  ```bash
  interface GigabitEthernet0/0
   ipv6 traffic-filter ra-guard-filter in
  interface GigabitEthernet0/0
   ipv6 dhcp guard attach-policy mypolicy
  ipv6 nd inspection
  ```

133. Cisco Umbrella (DNS-layer Security) Configuration:
پیکربندی امنیت سطح DNS با استفاده از سرویس Cisco Umbrella.


  ```bash
  ip dhcp pool mypool
   option 208 ascii <Umbrella_key>
  ```

134. Cisco DNA Center (Software-Defined Access) Integration:
ادغام Cisco DNA Center برای تنظیمات امنیتی در محیط Software-Defined Access.


  ```bash
  interface GigabitEthernet0/0
   ip trust unicast source reachable-via any
  ```

135. Cisco Identity Services Engine (ISE) Policy Configuration:
پیکربندی سیاست‌های Cisco ISE برای احراز هویت و کنترل دسترسی.


  ```bash
  aaa new-model
  aaa authentication dot1x default group ise
  aaa authorization network default group ise
  ```

136. Cisco Stealthwatch Flow Sensor Configuration:
پیکربندی سنسور جریان Cisco Stealthwatch برای مانیتورینگ ترافیک.


  ```bash
  flow record myrecord
   match ipv4 source address
   match ipv4 destination address
   match transport source-port
   match transport destination-port
  flow exporter myexporter
   destination <Stealthwatch_collector_IP>
  flow monitor mymonitor
   record myrecord
   exporter myexporter
   cache timeout active 60
  ```

137. Cisco Email Security Appliance (ESA) Outbound Mail Policies:
تنظیم سیاست‌های ایمیل خروجی بر روی Cisco ESA.


  ```bash
  access-list 101 permit tcp any host <mail_server_IP> eq 25
  class-map type inspect match-any email-traffic
   match access-group 101
  policy-map type inspect mypolicy
   class type inspect email-traffic
    inspect
  ```

138. Cisco AMP for Endpoints (Advanced Malware Protection) Configuration:
پیکربندی Cisco AMP برای حفاظت از دستگاه‌ها در سطح پایانه.


  ```bash
  threat-detection basic-threat
  threat-detection scanning-threat shun duration 3600
  ```

139. QoS for VoIP Traffic:
پیکربندی کیفیت خدمات برای ترافیک VoIP با استفاده از DSCP.


  ```bash
  class-map voice
   match ip dscp ef
  policy-map qos-policy
   class voice
    set dscp ef
  ```

140. Cisco Wireless LAN Controller (WLC) Security Configuration:
تنظیمات امنیتی بر روی Cisco WLC برای حفاظت از شبکه بی‌سیم.


  ```bash
  config ap mode local
  config ap cfprofile name <profile_name>
  ```

141. Cisco Catalyst Switch Port Security:
اجرای امنیت در کلیدهای Catalyst با استفاده از Port Security.


  ```bash
  interface GigabitEthernet0/1
   switchport port-security
   switchport port-security maximum 2
   switchport port-security violation restrict
  ```

142. Cisco Firepower Device Manager (FDM) Threat Defense Configuration:
تنظیمات Cisco FDM برای مدیریت دستگاه Firepower در حوزه تهدیدها.


  ```bash
  access-list outside_access_in extended permit tcp any host <public_IP> eq 80
  access-group outside_access_in in interface outside
  ```

143. Cisco IOS Router IPv6 ACL Configuration:
پیکربندی لیست کنترل دسترسی IPv6 بر روی روتر سیسکو.


  ```bash
  ipv6 access-list myacl
   permit tcp any host <server_IP> eq 80
   deny ipv6 any any
  ```

144. Cisco SD-WAN (Viptela) Security Policies:
تنظیم سیاست‌های امنیتی بر روی Cisco SD-WAN (Viptela).


  ```bash
  security-policy
   default-action permit
   rule 10
    match source-datacenter <source_DC>
    match destination-datacenter <dest_DC>
    action deny
  ```

145. Cisco Threat Grid API Integration:
ادغام API Cisco Threat Grid برای تحلیل تهدیدات و امنیت DNS.


  ```bash
  ip domain-lookup source-interface GigabitEthernet0/0
  ip name-server 208.67.222.222
  ```

146. Cisco Web Security Appliance (WSA) HTTPS Inspection:
پیکربندی Cisco WSA برای بازبینی ترافیک HTTPS.


  ```bash
  ip access-list extended ssl-traffic
   permit tcp any any eq 443
  class-map type inspect match-any ssl-traffic
   match access-group name ssl-traffic
  policy-map type inspect mypolicy
   class type inspect ssl-traffic
    inspect
  zone-pair security myzonepair source inside destination outside
   service-policy type inspect mypolicy
  ```

147. Cisco Cloudlock (CASB) Integration:
ادغام Cisco Cloudlock برای امنیت اطلاعات در ابر.


  ```bash
  interface GigabitEthernet0/0
   ip inspect myfw out
  ```

148. Cisco Advanced Malware Protection (AMP) for Networks Configuration:
تنظیم Cisco AMP برای حفاظت از شبکه از تهدیدات پیشرفته.


  ```bash
  class-map type inspect match-any amp-traffic
   match access-group name amp-traffic
  policy-map type inspect mypolicy
   class type inspect amp-traffic
    inspect
  zone-pair security myzonepair source inside destination outside
   service-policy type inspect mypolicy
  ```

149. Cisco Cloud Email Security (CES) Integration:
ادغام Cisco CES برای محافظت در برابر تهدیدات ایمیل.


  ```bash
  access-list 101 permit tcp any host <mail_server_IP> eq 25
  class-map type inspect match-any email-traffic
   match access-group 101
  policy-map type inspect mypolicy
   class type inspect email-traffic
    inspect
  zone-pair security myzonepair source inside destination outside
   service-policy type inspect mypolicy
  ```

150. Cisco Meraki MX Security Appliance Configuration:
تنظیمات دستگاه امنیتی Cisco Meraki MX برای حفاظت از شبکه.


  ```bash
  access-list 101 permit tcp any host <web_server_IP> eq 80
  class-map type inspect match-any web-traffic
   match access-group 101
  policy-map type inspect mypolicy
   class type inspect web-traffic
    inspect
  zone-pair security myzonepair source inside destination outside
   service-policy type inspect mypolicy
  ```

151. Threat Intelligence Feeds (Talos):
ادغام تغذیه‌های اطلاعات تهدید (Talos) برای به‌روزرسانی مداوم تهدیدات.


  ```bash
  threat-detection scanning-threat shun duration 3600
  threat-detection statistics host number-of-rate 5
  threat-detection statistics port number-of-rate 5
  ```

152. Cisco Umbrella DNSSEC Configuration:
پیکربندی DNSSEC برای ایجاد امنیت در دامنه‌های DNS.


  ```bash
  ip domain lookup source-interface GigabitEthernet0/0
  ip domain name example.com
  crypto key generate rsa general-keys modulus 2048
  ```

153. Cisco Web Security Appliance (WSA) Explicit Proxy:
پیکربندی پروکسی صریح WSA برای کنترل دسترسی به اینترنت.


  ```bash
  ip access-list extended web-traffic
   permit tcp any any eq 80
   permit tcp any any eq 443
  class-map type inspect match-all web-traffic
   match access-group name web-traffic
  policy-map type inspect mypolicy
   class type inspect web-traffic
    inspect
  zone-pair security myzonepair source inside destination outside
   service-policy type inspect mypolicy
  ```

154. Cisco Firepower User Agent Integration:
ادغام Cisco FMC User Agent برای شناسایی و کنترل دسترسی کاربران.


  ```bash
  object network mynetwork
   subnet 192.168.1.0 255.255.255.0
  object-group network mynetwork-group
   network-object object mynetwork
  ```

155. Cisco Email Security (CES) Integration:
ادغام Cisco Email Security برای محافظت در برابر تهدیدات ایمیل.


  ```bash
  ip access-list extended email-traffic
   permit tcp any host <mail_server_IP> eq 25
  class-map type inspect match-any email-traffic
   match access-group name email-traffic
  policy-map type inspect mypolicy
   class type inspect email-traffic
    inspect
  zone-pair security myzonepair source inside destination outside
   service-policy type inspect mypolicy
  ```

156. Firepower Threat Defense (FTD) Intrusion Policy:
تنظیم سیاست حفاظت در FTD برای تشخیص و پیشگیری از حملات.


  ```bash
  access-list outside_access_in extended permit tcp any host <public_IP> eq 80
  access-group outside_access_in in interface outside
  ```

157. Cisco Umbrella Cloud Delivered Firewall:
پیکربندی فایروال ارائه شده از طریق ابر Cisco Umbrella.


  ```bash
  access-list 101 permit tcp any host <public_IP> eq 80
  access-list 101 permit tcp any host <public_IP> eq 443
  class-map type inspect match-any web-traffic
   match access-group 101
  policy-map type inspect mypolicy
   class type inspect web-traffic
    inspect
  zone-pair security myzonepair source inside destination outside
   service-policy type inspect mypolicy
  ```

158. Cisco Cloud Access Security Broker (CASB) Integration:
ادغام Cisco CASB برای محافظت از اطلاعات در ابر.


  ```bash
  access-list 101 permit tcp any host <cloud_server_IP> eq 443
  class-map type inspect match-any cloud-traffic
   match access-group 101
  policy-map type inspect mypolicy
   class type inspect cloud-traffic
    inspect
  zone-pair security myzonepair source inside destination outside
   service-policy type inspect mypolicy
  ```

159. Cisco Firepower NGIPS Inline Set-Up:
پیکربندی Cisco Firepower NGIPS به صورت مستقیم در مسیر ترافیک.


  ```bash
  class-map ips-class
   match access-list 101
  policy-map ips-policy
   class ips-class
    ips inline fail-open
  ```

160. Cisco Identity Services Engine (ISE) PxGrid Integration:
ادغام Cisco ISE PxGrid برای به‌روزرسانی اطلاعات هویتی.


  ```bash
  aaa new-model
  aaa authentication dot1x default group ise
  aaa authorization network default group ise
  ```

161. Cisco Secure Endpoint (AMP for Endpoints) Connector:
نصب و پیکربندی اتصال Cisco AMP for Endpoints بر روی دستگاه‌ها.


  ```bash
  threat-detection basic-threat
  threat-detection scanning-threat shun duration 3600
  ```

162. Cisco Email Security Outbreak Filters:
پیکربندی فیلترهای Cisco Email Security برای تشخیص و جلوگیری از تهدیدات.


  ```bash
  ip access-list extended outbreak-traffic
   permit tcp any any eq 25
  class-map type inspect match-any outbreak-traffic
   match access-group name outbreak-traffic
  policy-map type inspect mypolicy
   class type inspect outbreak-traffic
    inspect


  zone-pair security myzonepair source inside destination outside
   service-policy type inspect mypolicy
  ```

163. Firepower Threat Defense (FTD) Device Registration:
ثبت دستگاه در Cisco FTD برای به‌روزرسانی سیاست‌های امنیتی.


  ```bash
  interface GigabitEthernet0/0
   device-register capability
  ```

164. Cisco SD-WAN Cloud OnRamp Configuration:
پیکربندی Cisco SD-WAN برای بهینه‌سازی ترافیک به سمت ابر.


  ```bash
  interface Tunnel0
   mtu 1500
   ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
  ```

165. Cisco Threat Response (CTR) Playbooks:
پیکربندی گیم‌پلی CTR برای اتخاذ اقدامات خودکار در پاسخ به تهدیدات.


  ```bash
  threat-detection statistics host number-of-rate 5
  threat-detection statistics port number-of-rate 5
  ```

166. Cisco Umbrella Roaming Security Module:
نصب و پیکربندی ماژول امنیتی پرسه‌ای Cisco Umbrella روی دستگاه‌ها.


  ```bash
  ip dhcp pool mypool
   option 208 ascii <Umbrella_key>
  ```

167. Cisco Secure Group Tag (SGT) Exchange:
تبادل تگ گروه امنیتی بین دستگاه‌های مختلف با استفاده از Cisco TrustSec.


  ```bash
  cts manual
  cts role-based enforcement
  ```

168. Firepower Threat Defense (FTD) Malware Protection:
پیکربندی محافظت از آنتی‌ویروس در Cisco FTD.


  ```bash
  object network mynetwork
   subnet 192.168.1.0 255.255.255.0
  object-group network mynetwork-group
   network-object object mynetwork
  ```

169. Cisco Stealthwatch Endpoint Configuration:
نصب و پیکربندی Cisco Stealthwatch Endpoint بر روی دستگاه‌ها.


  ```bash
  interface GigabitEthernet0/0
   flow monitor mymonitor
   ip flow monitor mymonitor input
  ```

170. Cisco DNA Center Assurance Integration:
ادغام Cisco DNA Center برای مانیتورینگ و ارائه گزارش‌های تجزیه و تحلیل.


  ```bash
  ip sla 1
   icmp-echo <target_IP>
   frequency 60
  ```

171. Cisco Email Security DKIM Configuration:
پیکربندی امضای DKIM در Cisco Email Security برای تأیید اعتبار ایمیل‌ها.


  ```bash
  keychain mykeychain
   key 1
    key-string <DKIM_key>
  ```

172. Cisco Threat Grid Threat Intelligence Feeds:
به‌روزرسانی اطلاعات تهدیدات از Cisco Threat Grid.


  ```bash
  threat-detection scanning-threat shun duration 3600
  threat-detection statistics host number-of-rate 5
  threat-detection statistics port number-of-rate 5
  ```

173. Cisco Encrypted Traffic Analytics (ETA) on Catalyst Switch:
پیکربندی تحلیل ترافیک رمزنگاری شده بر روی سوئیچ Catalyst.


  ```bash
  monitor session 1 source interface GigabitEthernet0/1
  monitor session 1 destination interface GigabitEthernet0/2
  ```

174. Cisco Catalyst Switch AAA Configuration:
پیکربندی احراز هویت و دسترسی بر اساس هویت بر روی سوئیچ Catalyst.


  ```bash
  aaa new-model
  aaa authentication dot1x default group radius
  aaa authorization network default group radius
  ```

175. Cisco TrustSec (SXP) for Scalable Security Policies:
پیکربندی SXP برای تبادل تگ‌های گروه امنیتی به صورت مقیاسی.


  ```bash
  cts sxp enable
  cts sxp connection peer <peer_IP> source <local_IP>
  ```

این تنظیمات نمونه‌هایی از راهکارهای امنیتی سیسکو هست

 1. ورود به صفحه فارسی