اصطلاحات در مورد بیت و باینری

1. Byte (بایت):
بایت از 8 بیت تشکیل شده است. این یک واحد پایه‌ای از ذخیره‌سازی داده‌هاست و یک کاراکتر تکی را مثل یک حرف، عدد یا نماد نمایش می‌دهد.

2. Nibble (نیبل):
نیبل نیمی از یک بایت یا 4 بیت است. این واحد کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما هنگام کار با انواع خاصی از پردازش داده‌ها همچنان واحد مرتبطی است.

3. Word (واژه):
اندازه یک "واژه" بسته به ساختار سیستم کامپیوتری متغیر است. معمولاً به تعداد بیت‌ها اشاره دارد که پردازنده مرکزی (CPU) می‌تواند به طور همزمان پردازش کند، مانند 32 بیت یا 64 بیت.

4. Bit Rate (نرخ بیت):
نرخ بیت اندازه‌گیری تعداد بیت‌های پردازش یا ارسال شده در هر واحد زمان است. اغلب برای توصیف سرعت‌های انتقال داده در شبکه‌ها مانند سرعت دانلود و آپلود اینترنت استفاده می‌شود.

5. Binary Code (کد دودویی):
کد دودویی نمایش داده با استفاده از سری 0 و 1 است. این اساس تمام ارتباطات و محاسبات دیجیتالی را با نمایش داده‌ها به شکل دودویی تشکیل می‌دهد.

6. Bitwise Operations (عملیات بیت به بیت):
این عملیات‌ها عملیات‌هایی هستند که بیت‌های فردی در واحد داده بزرگتر (مانند بایت یا واژه) را پردازش می‌کنند. مثال‌ها شامل AND بیت به بیت، OR بیت به بیت، XOR بیت به بیت و تغییر مکان (شیفت) می‌شوند.

7. Bit Depth (عمق بیت):
در زمینه تصاویر و صدا، عمق بیت تعداد بیت‌های استفاده شده برای نمایش هر پیکسل (در تصاویر) یا هر نمونه صدا را تعیین می‌کند. عمق بیت بالاتر امکان وفادیت رنگ یا صدا را بیشتر می‌کند.

8. Bit Mask (ماسک بیت):
ماسک بیت مقداری است که برای عملیات بیت به بیت به منظور استخراج بیت‌های خاص از مجموعه‌ای بزرگتر از بیت‌ها یا تنظیم بیت‌های خاص به مقادیر خاص استفاده می‌شود.

این چند مثال تنها نمونه‌هایی از استفاده بیت‌ها در محاسبات و شبکه‌ها هستند. آنها اساس تمام ارتباطات و محاسبات دیجیتالی را با نمایش داده‌ها به شکل دودویی ساده تشکیل می‌دهند.

  1. ورود به صفحه فارسی