Interpreting Preamble

در شبکه‌های کامپیوتری، عملیات تشریح (Interpreting) به معنای تفسیر و تحلیل داده‌ها و اطلاعاتی است که بین اجزای مختلف شبکه جابجا می‌شود. این عملیات در دو سطح مختلف انجام می‌شود: سطح سخت‌افزاری و سطح نرم‌افزاری.

1. تشریح در سطح سخت‌افزاری:
در این سطح، تشریح به معنای تفسیر سیگنال‌ها و داده‌های فیزیکی است که در شبکه‌های کامپیوتری از طریق کابل‌ها، روترها، سوئیچ‌ها و دستگاه‌های شبکه دیگر جابجا می‌شوند. در این سطح، سیگنال‌های الکتریکی و الکترونیکی به صورت فیزیکی تفسیر می‌شوند و میزبان‌ها (Hosts) و دستگاه‌های شبکه تعامل می‌کنند تا بسته‌های داده را دریافت، تفسیر و ارسال کنند.

2. تشریح در سطح نرم‌افزاری:
در این سطح، تشریح به معنای تفسیر پروتکل‌ها، پیام‌ها و داده‌های منطقی است که در شبکه انتقال می‌یابند. در این سطح، نرم‌افزارها و پروتکل‌ها مسئول تشریح داده‌ها هستند. به طور معمول، در لایه شبکه OSI، تشریح بسته‌های داده در پروتکل IP (Internet Protocol) انجام می‌شود. در این فرایند، آدرس مبدأ و مقصد، پورت‌ها و دیگر اطلاعات مربوط به پروتکل‌های استفاده شده تفسیر می‌شوند.

به طور خلاصه، تشریح در شبکه‌های کامپیوتری به معنای تفسیر داده‌ها و اطلاعات در سطح سخت‌افزاری و نرم‌افزاری است تا امکان ارسال، دریافت و ارتباط بین اجزای شبکه فراهم شود.

Preamble در شبکه‌های کامپیوتری به معنای بخشی از پیام یا بسته داده است که قبل از ارسال آن بین دستگاه‌های شبکه تعریف می‌شود. این بخش حاوی اطلاعات مهمی است که به دستگاه‌ها کمک می‌کند تا فرایند تشریح و درک درست داده‌ها را انجام دهند.

یک Preamble معمولاً در ارتباط با پروتکل‌های انتقال داده استفاده می‌شود، مانند Ethernet. در Ethernet، Preamble یک الگوی بایتی است که قبل از هر بسته داده ارسال می‌شود. این الگو شامل ترکیبی از بیت‌های صفر و یک است که دستگاه‌ها دریافت کننده را به آغاز بسته داده آماده می‌کند.

استفاده از Preamble در شبکه‌ها اهدافی مانند سینکرونیزه کردن دستگاه‌ها، تشخیص شروع بسته داده و تطابق سرعت انتقال اطلاعات را دارد. با دریافت Preamble، دستگاه‌ها می‌توانند برای تشریح و دریافت داده آماده شوند و به درستی فرایند انتقال را ادامه دهند.

بنابراین، Preamble در شبکه‌های کامپیوتری یک بخش ابتدایی از پیام است که اطلاعات مورد نیاز را برای تشریح و درک درست داده فراهم می‌کند.

بخشی از سوئیچ‌ها و روترها وجود دارد که با نام "Preamble Header" شناخته می‌شود؛ اما باید توجه داشته باشید که این عنوان معمولاً به صورت کلی استفاده می‌شود و برای انواع مختلف پروتکل‌ها و استانداردها ممکن است تفاوت داشته باشد. در اینجا، به عنوان یک مثال، به Preamble Header در پروتکل Ethernet اشاره خواهم کرد.

در پروتکل Ethernet، Preamble Header یک بخش از بسته داده است که قبل از بخش داده (Data) قرار می‌گیرد. این بخش شامل 7 بایت است و برای سینکرونیزه کردن دستگاه‌ها استفاده می‌شود. الگوی بایتی در Preamble Header به صورت 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101011 است.

وظیفه Preamble Header در پروتکل Ethernet این است که دستگاه‌ها را به سرعت انتقال و شروع بسته داده آماده کند. با دریافت این الگو، دستگاه دریافت کننده می‌تواند ساعت خود را با دستگاه فرستنده هماهنگ کند و درستی ارسال و دریافت داده‌ها را تضمین کند. همچنین، با استفاده از Preamble Header، دستگاه‌ها می‌توانند حجم بسته داده را بسنجند و بسته را درست تفسیر کنند.

بنابراین، Preamble Header در پروتکل Ethernet یک بخش از بسته داده است که شامل یک الگوی بایتی است که برای سینکرونیزه کردن دستگاه‌ها و شروع انتقال بسته داده استفاده می‌شود.

  1. ورود به صفحه فارسی