LACP Link Aggregation Control Protocol

LACP به معنای "Link Aggregation Control Protocol" یک استاندارد است که به ترکیب چندین وابستگی فیزیکی به یک لینک منطقی (یک LAG یا "Link Aggregation Group") در شبکه کمک می‌کند. در سیستم‌های سیسکو، این تکنولوژی به عنوان EtherChannel نیز شناخته می‌شود.

1. هدف LACP:
LACP به شما امکان ایجاد یک لینک منطقی با ضریب عملکرد بیشتر فراهم می‌کند. این به معنای افزایش پهنای باند و افزایش اعتمادی به انتقال داده است.

2. تنظیم LACP:
برای تنظیم LACP در سیستم‌های سیسکو، شما باید در دو یا چند وابستگی فیزیکی مشابه که می‌خواهید آن‌ها را به عنوان یک LAG ترکیب کنید، از دو طرف از LAG تنظیم‌های LACP را تنظیم کنید. این تنظیم‌ها عبارتند از:

Mode (Active/Passive):
در حالت Active، دستگاه شما برای برقراری اتصالات LACP تلاش می‌کند. در حالت Passive، دستگاه صرفاً منتظر اتصال‌های ارسالی از دستگاه مقابل است. تنظیم‌های دیگر مانند تایم‌اوت‌ها و حالت‌های دقیق‌تر.

3. عملکرد LACP:
پس از تنظیم LACP در دو سویه وابستگی‌ها، دو دستگاه با هم مذاکره می‌کنند تا اتصال LACP برقرار کنند. اگر تنظیم‌ها همخوانی داشته باشند، یک لینک منطقی تشکیل می‌شود. این لینک منطقی به عنوان یک لینک فیزیکی به نظر می‌آید که اطلاعات بر روی آن توزیع می‌شود. اگر یکی از وابستگی‌ها فعالیت خود را متوقف کند یا از دست برود، داده‌ها به صورت خودکار به وابستگی دیگر منتقل می‌شوند.

با استفاده از LACP در یک سیسکو LAG، شما می‌توانید بهبود پهنای باند و قابلیت اطمینان شبکه خود را افزایش دهید. این تکنولوژی به صورت مجزا و کامل معماری و عملکرد LACP را توضیح می‌دهد.

در سیستم‌های سیسکو، برای پیکربندی LACP (EtherChannel) از دستورات خط فرمانی زیر استفاده می‌شود. توجه داشته باشید که برای استفاده از این دستورات، شما باید به حالت پرایویلج (Privileged EXEC) وارد شوید:

1 پیکربندی یک EtherChannel:
برای ایجاد یک EtherChannel، از دستور `interface range` استفاده می‌کنیم. به عنوان مثال، فرض کنید شما می‌خواهید وابستگی‌های `GigabitEthernet0/1` و `GigabitEthernet0/2` را ترکیب کنید:


  ```shell
  configure terminal
  interface range GigabitEthernet0/1 - 2
  channel-group 1 mode active
  ```


- `channel-group 1` مشخص می‌کند که شما یک EtherChannel با شماره 1 ایجاد می‌کنید.
- `mode active` تنظیم می‌کند که EtherChannel به عنوان فرستنده فعال (Active) عمل کند.

2 تنظیم حالت EtherChannel روی دستگاه مقابل:
تا اینجا، ما تنظیمات روی یک دستگاه انجام دادیم. برای تنظیم LACP در حالت Passive روی دستگاه مقابل، شما باید از دستور زیر استفاده کنید:


  ```shell
  configure terminal
  interface range GigabitEthernet0/1 - 2
  channel-group 1 mode passive
  ```

3 نمایش اطلاعات EtherChannel:
برای نمایش اطلاعات EtherChannel و وضعیت آن از دستور `show interfaces port-channel` استفاده می‌کنیم. به عنوان مثال:


  ```shell
  show interfaces port-channel 1
  ```

این دستور اطلاعات مربوط به EtherChannel با شماره 1 را نمایش می‌دهد.

4 حذف EtherChannel:
برای حذف یک EtherChannel از دستور `no` به همراه تنظیم `channel-group` با شماره 1 استفاده می‌شود:


  ```shell
  configure terminal
  interface range GigabitEthernet0/1 - 2
  no channel-group 1
  ```

این دستور تمام تنظیمات مربوط به EtherChannel را حذف می‌کند.

مطمئن شوید که پیش از اجرای هر دستوری، تنظیمات و نیازهای شبکه‌ی خود را در نظر بگیرید و تنظیمات را با دقت انجام دهید.

 1. Entering the English page