انواع کابل شبکه های کامپیوتری

در کابل Ethernet Crossover، برخی از رشته‌های سیم به عنوان ارسال‌کننده و برخی دیگر به عنوان دریافت‌کننده سیگنال‌های داده استفاده می‌شوند. در این کابل، رشته سیم ۱ و ۲ به عنوان ارسال‌کننده عمل می‌کنند و سیگنال‌های داده را از دستگاهی مانند کامپیوتر، سوییچ یا روتر ارسال می‌کنند.

علاوه بر این، رشته سیم ۳ و ۶ به عنوان دریافت‌کننده عمل می‌کنند و سیگنال‌های داده را از دستگاهی مانند کامپیوتر، سوییچ یا روتر دریافت می‌کنند.

در این کابل، رشته سیم ۱ به ۳ و رشته سیم ۲ به ۶ به عنوان ارسال‌کننده‌های سیگنال داده عمل می‌کنند. این معنی دارد که سیگنال‌های داده از رشته سیم ۱ به رشته سیم ۳ ارسال می‌شوند و سیگنال‌های داده از رشته سیم ۲ به رشته سیم ۶ ارسال می‌شوند.

استفاده از کابل Ethernet Crossover در شبکه‌ها به منظور اتصال دو دستگاه مستقیماً به یکدیگر استفاده می‌شود، به طوری که سیگنال‌های داده مستقیماً بین این دو دستگاه جابجا شود.

با توجه به توضیحات قبلی، می‌توانیم کابل Crossover را به شکل زیر ترسیم کنیم:


```
  پایه‌های کابل Crossover:
  
  سر دستگاه ۱          سر دستگاه ۲
  ------------------------------------
  ۱ ---------------------------- ۳
  ۲ ---------------------------- ۶
  ۳ ---------------------------- ۱
  ۶ ---------------------------- ۲
  ------------------------------------
```

این ترسیم نشان می‌دهد که رشته سیم ۱ و ۲ از سر دستگاه ۱ به سر دستگاه ۲ متصل شده‌اند و رشته سیم ۳ و ۶ از سر دستگاه ۲ به سر دستگاه ۱ متصل شده‌اند. این تنظیمات ممکن می‌کند سیگنال‌های داده به درستی بین دو دستگاه جابجا شوند و اتصال مستقیم بین آن‌ها برقرار شود.

در کابل Flat Ethernet، رشته‌های سیم به صورت مرتب در آرایش خاصی قرار می‌گیرند. این کابل برای انتقال داده‌ها در شبکه‌های Ethernet استفاده می‌شود و معمولاً برای اتصال دستگاه‌ها به سوییچ یا روتر استفاده می‌شود.

آرایش مرتب کابل Flat Ethernet به صورت زیر است:


```
  پایه‌های کابل Flat Ethernet:
  
  سر دستگاه ۱          سر دستگاه ۲
  ------------------------------------
  ۱ ---------------------------- ۱
  ۲ ---------------------------- ۲
  ۳ ---------------------------- ۳
  ۴ ---------------------------- ۴
  ۵ ---------------------------- ۵
  ۶ ---------------------------- ۶
  ۷ ---------------------------- ۷
  ۸ ---------------------------- ۸
  ------------------------------------
```

در این آرایش، هر رشته سیم از سر دستگاه ۱ مستقیماً به همان شماره رشته سیم در سر دستگاه ۲ متصل می‌شود. به عبارت دیگر، پین ۱ در سر دستگاه ۱ به پین ۱ در سر دستگاه ۲ متصل می‌شود و همینطور برای سایر پین‌ها از ۲ تا ۸.

کابل Flat Ethernet برای اتصال مستقیم بین دستگاه‌ها استفاده می‌شود و بدون نیاز به تبدیل کابل Crossover است. این کابل را می‌توان در مواردی مانند اتصال کامپیوتر به سوییچ یا روتر در یک شبکه محلی استفاده کرد.

اگر رشته سیم‌های ۷ و ۸ برای اتصال به دستگاه PoE (Power over Ethernet) استفاده می‌شود، این رشته‌ها برای انتقال برق به دستگاه PoE استفاده می‌شوند. ولتاژ مشترک در این حالت برای ارائه تغذیه برق به دستگاه PoE معمولا ۴۸ ولت است.

با توجه به این توضیحات و در نظر گرفتن کابل Crossover، می‌توان کابل را به شکل زیر ترسیم کرد:


```
  پایه‌های کابل Crossover:
  
  سر دستگاه ۱          سر دستگاه ۲
  ------------------------------------
  ۱ ---------------------------- ۳
  ۲ ---------------------------- ۶
  ۳ ---------------------------- ۱
  ۶ ---------------------------- ۲
  ۷ ---------------------------- ۷ (PoE - Positive)
  ۸ ---------------------------- ۸ (PoE - Negative)
  ------------------------------------
```

در این ترسیم، رشته‌های سیم ۱ و ۲ همچنان برای ارسال و رشته های سیم ۳ و ۶ برای دریافت سیگنال داده به کار می‌روند. همچنین، رشته سیم ۷ به ۷ و رشته سیم ۸ به ۸ برای ارائه تغذیه برق به دستگاه PoE استفاده می‌شوند.

کابل Rollover Cable یا کابل Console به عنوان یک نوع کابل سریال مورد استفاده قرار می‌گیرد تا دستگاه‌های شبکه مانند روترها و سوییچ‌ها را به رایانه متصل کند. این کابل برای اتصال به پورت کنسول دستگاه‌های شبکه استفاده می‌شود و برای پیکربندی و مدیریت آن‌ها به کمک رابط کنسول (Console Interface) استفاده می‌شود.

ترتیب قرارگیری رشته‌های سیم در کابل Rollover عموماً به صورت زیر است:


```
  پایه‌های کابل Rollover:
  
  سر دستگاه ۱          سر دستگاه ۲
  ------------------------------------
  ۱ ---------------------------- ۸
  ۲ ---------------------------- ۷
  ۳ ---------------------------- ۶
  ۴ ---------------------------- ۵
  ۵ ---------------------------- ۴
  ۶ ---------------------------- ۳
  ۷ ---------------------------- ۲
  ۸ ---------------------------- ۱
  ------------------------------------
```

در این ترتیب، رشته سیم ۱ در سر دستگاه ۱ به رشته سیم ۸ در سر دستگاه ۲ متصل می‌شود و همینطور برای سایر رشته‌ها از ۲ تا ۸.

توجه داشته باشید که استفاده از کابل Rollover در اتصال به کنسول دستگاه‌های شبکه نیازمند استفاده از برنامه‌های ترمینال یا نرم‌افزارهای مدیریت مانند PuTTY یا TeraTerm است.

کابل Straight Through در Ethernet برای اتصال دستگاه‌ها به سوئیچ، روتر یا هاب استفاده می‌شود. در این کابل، رشته‌های سیم به صورت مرتب در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و به ترتیب آن‌ها به پین‌های متناظر در سر دستگاه‌ها متصل می‌شوند.

ترتیب قرارگیری رشته‌های سیم در کابل Straight Through عموماً به صورت زیر است:


```
  پایه‌های کابل Straight Through:
  
  سر دستگاه ۱          سر دستگاه ۲
  ------------------------------------
  ۱ ---------------------------- ۱
  ۲ ---------------------------- ۲
  ۳ ---------------------------- ۳
  ۴ ---------------------------- ۴
  ۵ ---------------------------- ۵
  ۶ ---------------------------- ۶
  ۷ ---------------------------- ۷
  ۸ ---------------------------- ۸
  ------------------------------------
```

در این ترتیب، رشته سیم ۱ در سر دستگاه ۱ به رشته سیم ۱ در سر دستگاه ۲ متصل می‌شود و همینطور برای سایر رشته‌ها از ۲ تا ۸.

تشخیص و انتقال سیگنال داده در کابل Straight Through بر اساس استاندارد Ethernet انجام می‌شود. در این کابل، سیگنال داده از رشته سیم‌های ۱ و ۲ در سر دستگاه ۱ شروع می‌شود و به رشته سیم‌های ۱ و ۲ در سر دستگاه ۲ ارسال می‌شود. به همین ترتیب، سیگنال داده از رشته سیم‌های ۳ و ۶ در سر دستگاه ۲ شروع شده و به رشته سیم‌های ۳ و ۶ در سر دستگاه ۱ ارسال می‌شود.

با استفاده از کابل Straight Through، ارتباط مستقیم بین دستگاه‌های شبکه از طریق سیگنال‌های داده برقرار می‌شود.

سوئیچ‌ها و روترهای سیسکو دارای قابلیت تشخیص نوع کابل Ethernet متصل شده هستند. این قابلیت به عنوان Auto-MDIX شناخته می‌شود که به صورت خودکار تشخیص می‌دهد که آیا کابل متصل شده یک کابل Straight Through یا یک کابل Crossover است و به طور متناسب سیگنال‌های داده را ارسال و دریافت می‌کند.

Auto-MDIX از الگوریتم‌های خاصی برای تشخیص و تعیین نوع کابل استفاده می‌کند. این الگوریتم‌ها بر اساس آنالیز سیگنال‌هایی که از کابل دریافت می‌شوند، تشخیص می‌دهند که آیا کابل متصل شده یک کابل Straight Through است (که بین دو دستگاه معمولاً استفاده می‌شود) یا یک کابل Crossover (که بین دو دستگاه مشابه، مانند دو سوئیچ یا دو روتر، استفاده می‌شود).

با فعال بودن Auto-MDIX در سوئیچ‌ها و روترهای سیسکو، شما می‌توانید بدون نگرانی از نوع کابل، کابل Straight Through یا Crossover را به دستگاه‌ها متصل کنید و اتصال شبکه را برقرار کنید. این قابلیت به شما این امکان را می‌دهد که برای اتصال دستگاه‌های شبکه از یک نوع کابل استفاده کنید و نیازی به تعویض کابل نباشد.

اصطلاح فنی برای قابلیت تشخیص نوع کابل Ethernet در سیسکو به عنوان "Auto-MDIX" شناخته می‌شود.

 1. ورود به صفحه فارسی