NVRAM Non-Volatile RAM

جدول NVRAM (Non-Volatile RAM) در دستگاه‌های سیسکو یک ناحیه از حافظه دائمی است که اطلاعات پایدار نگهداری می‌کند. این اطلاعات به صورت پایدار در دستگاه نگهداری می‌شوند و پس از گرفته شدن از برق یا راه اندازی مجدد دستگاه، حفظ می‌مانند. NVRAM Table معمولاً از داده‌هایی به صورت کلید و مقدار تشکیل شده است و می‌تواند مهمترین اطلاعات تنظیمات دستگاه شبکه را در خود نگه دارد. این اطلاعات می‌توانند شامل تنظیمات مانند hostname، تنظیمات رمز عبور (passwords)، تنظیمات ویژگی‌های مهم مانند NAT (Network Address Translation)، ACL (Access Control Lists) و سایر تنظیمات مرتبط با دستگاه شبکه باشند.

برای مشاهده و ویرایش اطلاعات در NVRAM Table دستگاه سیسکو، از رابط کامند لاین (Command Line Interface یا CLI) استفاده می‌شود. معمولاً دستورات مانند `show nvram` برای مشاهده اطلاعات و `configure nvram` برای تنظیم مقادیر مورد نظر در NVRAM استفاده می‌شوند.

NVRAM Table یکی از مؤلفه‌های مهم برای پشتیبانی از تنظیمات دائمی در دستگاه‌های سیسکو است و باعث می‌شود تنظیمات مهم شبکه به صورت دائمی و پس از راه اندازی مجدد دستگاه حفظ شوند.

NVRAM Table یکی از مراحل مهم در فرآیند بارگذاری دستگاه سیسکو نیز محسوب می‌شود. هنگامی که یک دستگاه را راه اندازی می‌کنید، ابتدا اطلاعات موجود در NVRAM Table بارگذاری می‌شوند. این به معنی این است که تنظیمات پیشینی که در NVRAM ذخیره شده‌اند، از جمله تنظیمات مهم شبکه، مجدداً به حالت فعال درآمده و به عنوان تنظیمات فعلی دستگاه به‌کار می‌روند.

این امکان به مدیران شبکه اجازه می‌دهد که تنظیمات مهم را به راحتی برای دستگاه‌های مختلف تنظیم کنند و در صورت نیاز به تنظیم مجدد یا تعمیر دستگاه، از تنظیمات پیشین به راحتی بازیابی کنند. این مسئله بسیار مهم در محیط‌های شبکه است که پایداری و حفظ تنظیمات از اهمیت بسیاری برخوردار است.

بنابراین، NVRAM Table یک عنصر کلیدی در مدیریت تنظیمات و پشتیبان‌گیری در دستگاه‌های سیسکو است و تأمین می‌کند که تنظیمات مهم شبکه به صورت دائمی نگهداری شوند و از دست نرود.

  1. ورود به صفحه فارسی