وظایف کارکنان بخش مدیریت امنیت اطلاعات حوزه فنآوری اطلاعات و ارتباطات

وظایف کارکنان بخش مدیریت امنیت اطلاعات در یک سازمان بزرگ مانند بانک مرکزی در زیرساخت ارتباطی عبارت‌اند از:

1. تعریف و تدوین استراتژی امنیتی:
- تدوین و اجرای سیاست‌ها و راهنماهای امنیتی برای حفاظت از اطلاعات حساس.

2. مدیریت ریسک امنیتی:
- ارزیابی و شناسایی تهدیدها و آسیب‌پذیری‌ها در زیرساخت ارتباطی و تعیین ریسک‌های مرتبط با آنها.

3. اجرای تدابیر امنیتی:
- پیاده‌سازی تکنولوژی‌ها و روش‌های مختلف برای محافظت از اطلاعات، از جمله فایروال، آنتی‌ویروس، مدیریت شناسایی و دسترسی و...

4. آموزش و آگاهی کارکنان:
- ارائه دوره‌های آموزشی به کارکنان برای افزایش آگاهی امنیتی و تشویق به رفتارهای امنیتی.

5. مدیریت حوادث امنیتی:
- پیش‌بینی، تشخیص و مدیریت حوادث امنیتی نظیر نفوذهای ناخواسته و نقض‌های امنیتی.

6. مدیریت تأیید هویت و دسترسی:
- کنترل دسترسی به منابع و اطلاعات با اجرای مکانیسم‌های احراز هویت و کارت‌های اعتباری.

7. مدیریت تغییرات:
- ایجاد و اجرای فرآیندهای مدیریت تغییرات امنیتی برای تغییرات زیرساختی و نرم‌افزاری.

8. مانیتورینگ و پاسخ به حوادث:
- نظارت بر فعالیت‌ها و رویدادهای امنیتی، و پاسخ به حوادث و حملات امنیتی.

9. استقرار استانداردهای امنیتی:
- پیاده‌سازی استانداردهای امنیتی مانند ISO 27001 یا NIST برای تضمین امنیت اطلاعات.

10. مدیریت ارتباطات:
- برقراری ارتباط با سایر بخش‌ها و تیم‌های مختلف سازمان برای اطلاع‌رسانی و هماهنگی در زمینه امنیت اطلاعات.

11. تجزیه و تحلیل تهدیدها و شناسایی آسیب‌پذیری‌ها:
- انجام تحلیل‌های امنیتی برای شناسایی تهدیدها و نقاط ضعف در زیرساخت ارتباطی.

12. گزارش‌دهی به مدیران و مدیریت بالاتر:
- ارائه گزارش‌های روزانه، هفتگی و ماهانه به مدیران برای اطلاع‌رسانی در خصوص وضعیت امنیت اطلاعات.

تمامی این وظایف به منظور حفاظت از اطلاعات حساس و اطمینان از امنیت و محرمانی آنها در بانک مرکزی انجام می‌شود.

  1. ورود به صفحه فارسی