Routing Tables Topologies Tables Cisco Mapping

در شبکه‌های سیسکو، مفهوم‌های Ingress و Egress به عنوان بخشی از عملکرد روترها و سوئیچ‌ها در ارسال و دریافت داده‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. در ادامه، مفاهیم Ingress و Egress و مفاهیم مرتبط با حافظه و نقش آنها توضیح داده می‌شود:

1. Ingress (ورود):
- Ingress به ورود داده‌ها به دستگاه شبکه اشاره دارد. این مرحله در سوئیچ‌ها و روترها به منظور دریافت داده‌ها از یک رابط شبکه خارجی (مثل یک پورت Ethernet) انجام می‌شود.
- در این مرحله، داده‌های وارد شبکه (مثل بسته‌های شبکه) از رابط فیزیکی دریافت می‌شوند و به مرحله بعدی ارسال می‌شوند.

2. Egress (خروج):
- Egress به خروج داده‌ها از دستگاه شبکه اشاره دارد. این مرحله در سوئیچ‌ها و روترها به منظور ارسال داده‌ها به رابط خروجی به صورت معمول انجام می‌شود.
- در این مرحله، داده‌ها از حافظه دستگاه خوانده شده و از رابط فیزیکی خروجی ارسال می‌شوند.

ارتباط با حافظه:
- حافظه‌های دستگاه شبکه نقش مهمی در فرآیندهای Ingress و Egress دارند.
- برای مدیریت و انجام عملیات Ingress و Egress، داده‌ها به حافظه دستگاه می‌آیند. این حافظه عمدتاً شامل حافظه RAM (Random Access Memory) و حافظه فلش می‌شود.
- در مرحله Ingress، بسته‌های وارد شبکه معمولاً در حافظه RAM ذخیره می‌شوند تا از آن‌جا به مقصد ارسال شوند.
- در مرحله Egress، داده‌ها از حافظه خوانده شده و به رابط خروجی منتقل می‌شوند تا به مقصد نهایی ارسال شوند.

انواع حافظه مرتبط:
- حافظه RAM (Random Access Memory): از این نوع حافظه برای ذخیره موقت بسته‌های ورودی و خروجی و همچنین جداول مسیریابی و جداول سوئیچینگ استفاده می‌شود.
- حافظه فلش: برای ذخیره دائمی تنظیمات دستگاه و نرم‌افزارهای سیسکو استفاده می‌شود.
- حافظه ذخیره سازی (Storage Memory): این حافظه برای ذخیره اطلاعات از جمله نرم‌افزارهای تصویری و لاگ‌ها (logs) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در کل، Ingress و Egress نقش اساسی در عملکرد دستگاه‌های شبکه ایفا می‌کنند و حافظه‌ها مخزن اصلی برای مدیریت و انتقال داده‌ها در شبکه‌های سیسکو هستند.

رابطه مسیریابی در لایه دوم و لایه سوم شبکه با دو مفهوم Ingress و Egress و همچنین حافظه NV RAM (Non
-Volatile RAM) و جداول مسیریابی به شرح زیر تشریح می‌شود:

1. مسیریابی لایه دوم (Data Link Layer Routing):
- مسیریابی در لایه دوم اغلب با استفاده از پروتکل‌های مختلفی انجام می‌شود، مانند STP (Spanning Tree Protocol) برای جلوگیری از حلقه‌ها در توپولوژی‌های تعاملی.
- Ingress و Egress در لایه دوم به معنای ورود و خروج داده‌ها از یک رابط شبکه مشخص در دستگاه‌های لایه دوم مورد استفاده قرار می‌گیرند.
- در مسیریابی لایه دوم، دستگاه‌های همسطح (Layer 2 devices) مثل سوئیچ‌ها بسته‌ها را بر اساس آدرس MAC (Media Access Control) ارسال و دریافت می‌کنند.

2. مسیریابی لایه سوم (Network Layer Routing):
- در مسیریابی لایه سوم، مسیریاب‌ها (روترها) بر اساس آدرس IP و جداول مسیریابی داده‌ها را از منبع به مقصد ارسال می‌کنند.
- Ingress و Egress در لایه سوم به معنای ورود و خروج داده‌ها از یک رابط شبکه مشخص در دستگاه‌های لایه سوم مورد استفاده قرار می‌گیرند.
- در مسیریابی لایه سوم، دستگاه‌ها از جداول مسیریابی برای تصمیم‌گیری در مورد مسیر بهتر برای ارسال بسته‌ها استفاده می‌کنند.

3. NV RAM (Non-Volatile RAM):
- NV RAM یک نوع حافظه دائمی در دستگاه‌های سیسکو است که برای ذخیره تنظیمات دائمی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تنظیمات شامل تنظیمات مثل پسوردها، تنظیمات وقت، و تنظیمات امنیتی است.
- NV RAM داده‌های خود را حتی پس از قطع برق حفظ می‌کند، بنابراین تنظیمات آن از دست نرفتن پس از ریست دستگاه جلوگیری می‌کند.

4. جداول مسیریابی:
- در مسیریابی لایه سوم، جداول مسیریابی برای نگهداری اطلاعات مربوط به مسیر‌یابی به مقصد استفاده می‌شوند.
- این جداول شامل اطلاعات مثل آدرس IP مقصد، ماسک زیرشبکه، نوع واسط خروجی، و نوع مسیر می‌شوند.
- در هنگام انجام مسیریابی، دستگاه‌ها از این جداول برای تصمیم‌گیری در مورد مسیر بهتر برای ارسال بسته‌ها استفاده می‌کنند.

در کل، مسیریابی در لایه دوم و لایه سوم شبکه با مفاهیم Ingress و Egress و استفاده از جداول مسیریابی و حافظه NV RAM به منظور مدیریت و انتقال داده‌ها و تنظیمات مختلف در دستگاه‌های سیسکو انجام می‌شود.

در دستگاه‌های سیسکو، جداول مسیریابی مورد استفاده برای تعیین مسیر بهتر برای ارسال بسته‌ها به مقصد می‌باشند. این جداول می‌توانند به صورت متنوعی پیکربندی شوند. در ادامه، انواع جداول مسیریابی سیسکو با توضیحات به زبان انگلیسی و فارسی شرح داده شده‌اند:

1. Routing Information Base (RIB):
- :داده‌های RIB نمایانگر تمام مسیرهای موجود در دستگاه می‌باشد. این اطلاعات از منابع مختلف مثل دیگر مسیریاب‌ها یا پروتکل‌های مسیریابی به دست می‌آید.

2. Routing Table:
- :جدول مسیریابی نشان‌دهنده مسیرهای انتخابی برای ارسال بسته‌ها به مقصد می‌باشد. این مسیرها معمولاً بر اساس فیلترها و پیشوندها انتخاب می‌شوند.

3. Forwarding Table:
- :جدول هدایت نشان‌دهنده مسیر واسط‌های خروجی برای ارسال بسته‌ها به مقصد می‌باشد.

4. Adjacency Table:
- :جدول مجاورت برای دستگاه‌های سیسکو در لایه سوم استفاده می‌شود و نشان‌دهنده واسط‌های مجاور می‌باشد.

5. Neighbor Table:
- :جدول همسایه نشان‌دهنده دستگاه‌های مسیریاب مجاور و اطلاعات مرتبط با آنها می‌باشد.

6. Topology Table:
- :جدول توپولوژی اطلاعات درباره توپولوژی شبکه و روابط بین دستگاه‌ها را نشان می‌دهد.

7. FIB (Forwarding Information Base):
- :FIB جدولی است که به صورت سریع مسیرهای هدایت شده برای ارسال بسته‌ها را نشان می‌دهد.

8. CEF (Cisco Express Forwarding) Table:
- :جدول CEF برای بهبود عملکرد و افزایش سرعت هدایت بسته‌ها در شبکه‌های سیسکو استفاده می‌شود.

هر یک از این جداول در فرآیند مسیریابی شبکه‌های سیسکو نقش مهمی ایفا می‌کنند و به دستگاه‌ها کمک می‌کنند تا بسته‌ها را به مقصد صحیح ارسال کنند.

در دستگاه‌های سیسکو، انواع مختلفی از جداول مسیریابی برای مدیریت مسیر‌یابی و ارسال بسته‌ها به مقصد استفاده می‌شوند. در ادامه، انواع اصطلاحات جداول مسیریابی به زبان انگلیسی و توضیحات به زبان فارسی شرح داده شده‌اند:

1. Routing Information Base (RIB):
- :داده‌های RIB نمایانگر تمام مسیرهای موجود در دستگاه می‌باشد. این اطلاعات از منابع مختلف مثل دیگر مسیریاب‌ها یا پروتکل‌های مسیریابی به دست می‌آید.

2. Routing Table:
- :جدول مسیریابی نشان‌دهنده مسیرهای انتخابی برای ارسال بسته‌ها به مقصد می‌باشد. این مسیرها معمولاً بر اساس فیلترها و پیشوندها انتخاب می‌شوند.

3. Forwarding Table:
- :جدول هدایت نشان‌دهنده مسیر واسط‌های خروجی برای ارسال بسته‌ها به مقصد می‌باشد.

4. Adjacency Table:
- :جدول مجاورت برای دستگاه‌های سیسکو در لایه سوم استفاده می‌شود و نشان‌دهنده واسط‌های مجاور می‌باشد.

5. Neighbor Table:
- :جدول همسایه نشان‌دهنده دستگاه‌های مسیریاب مجاور و اطلاعات مرتبط با آنها می‌باشد.

6. Topology Table:
- :جدول توپولوژی اطلاعات درباره توپولوژی شبکه و روابط بین دستگاه‌ها را نشان می‌دهد.

7. FIB (Forwarding Information Base):
- :FIB جدولی است که به صورت سریع مسیرهای هدایت شده برای ارسال بسته‌ها را نشان می‌دهد.

8. CEF (Cisco Express Forwarding) Table:
- :جدول CEF برای بهبود عملکرد و افزایش سرعت هدایت بسته‌ها در شبکه‌های سیسکو استفاده می‌شود.

هر یک از این جداول در فرآیند مسیریابی شبکه‌های سیسکو نقش مهمی ایفا می‌کنند و به دستگاه‌ها کمک می‌کنند تا بسته‌ها را به مقصد صحیح ارسال کنند.

البته، به علاوه، یک جدول مهم دیگر به نام "Routing Protocol Database" یا "RPDB" وجود دارد که در مسیریابی مبتنی بر پروتکل‌های مسیریابی مانند OSPF یا EIGRP به کار می‌رود.

9. Routing Protocol Database (RPDB):
- :پایگاه داده پروتکل مسیریابی نشان‌دهنده جزئیات مسیریابی مخصوص به پروتکل مسیریابی خاصی است. این جدول به عنوان منبع مسیریابی اصلی برای پروتکل‌های مسیریابی مانند OSPF و EIGRP عمل می‌کند.

هر یک از این جداول به نحوی ویژه به مدیریت و پیکربندی مسیریابی در شبکه‌های سیسکو کمک می‌کنند. نقش این جداول در انتخاب مسیر، اداره مسیریابی، و هدایت بسته‌ها بسیار حیاتی است تا شبکه‌ها به صورت بهینه عمل کنند.

البته، به مکمل این جداول، تعدادی مفهوم و اصطلاح مهم مسیریابی در شبکه‌های سیسکو وجود دارند که می‌توانند توضیحات بهتری در مورد فرآیند مسیریابی فراهم کنند:

10. Next Hop (مرحله بعدی):
- :مرحله بعدی به معنای آدرس IP یا مسیریابی بعدی است که بسته باید به آن ارسال شود تا به مقصد برسد.

11. Default Route (مسیر پیشفرض):
- :مسیری که برای بسته‌هایی که به مقصد‌هایی خارج از جداول مسیریابی موجود ندارند، استفاده می‌شود.

12. Administrative Distance (فاصله اداری):
- :مقدار عددی که نشان‌دهنده اعتبار و اهمیت یک مسیریاب یا پروتکل مسیریابی می‌باشد.

13. Routing Metric (معیار مسیریابی):
- :مقدار محاسباتی است که بر اساس آن مسیریابی برای انتخاب مسیر به مقصد انجام می‌شود.

14. Loopback Interface (رابط Loopback):
- :یک رابط شبکه مجازی در یک دستگاه که به صورت محلی تست و دسترسی به خود دستگاه فراهم می‌کند.

این اصطلاحات و مفاهیم در مسیریابی شبکه‌های سیسکو بسیار مهم هستند و مدیران شبکه برای موفقیت در مدیریت و تنظیمات شبکه‌های خود نیاز دارند تا آنها را بدانند و در نظر داشته باشند.

در شبکه‌های سیسکو، مفهوم "Map" به عنوان جزء اصلی یک پروتکل خاص به نام "Policy-Based Routing (PBR)" مورد استفاده قرار می‌گیرد. PBR به شما این امکان را می‌دهد تا بر اساس معیارهای سفارشی، مسیریابی بسته‌ها را کنترل کرده و آنها را به مسیرهای خاصی هدایت کنید. در اینجا، مفهوم "Map" در PBR را تشریح می‌کنیم:

1. Policy-Based Routing (PBR):
- PBR یک فرآیند است که به شما اجازه می‌دهد تا بر اساس معیارهای سفارشی (مانند آدرس IP مبدا، پورت مبدا، پروتکل، و غیره) مسیریابی بسته‌ها را تعیین کنید. این به شما امکان می‌دهد تا بسته‌ها را به مسیرهای مشخصی هدایت کنید و قواعد خاصی را برای مسیریابی بسته‌ها تعریف کنید.

2. Map (نقشه):
- در مفهوم PBR، "Map" به یک دستورالعمل (Policy) ارتباط می‌دهد که مشخص می‌کند کدام بسته‌ها باید به مسیرهای خاصی هدایت شوند. این دستورالعمل در یک "نقشه" (Map) تعریف می‌شود.
- نقشه‌ها (Maps) به صورت نام‌گذاری شده تعریف می‌شوند و معمولاً می‌توانند یک مجموعه از قواعد مسیریابی (Route Maps) و شرایط اجرایی مسیریابی (Match and Set Statements) را شامل شوند.
- نقشه‌ها به شما این امکان را می‌دهند تا معیارهای سفارشی را اعمال کرده و بر اساس آنها مسیریابی بسته‌ها را تعیین کنید.

در اینجا مفهوم "Map" در مسیریابی مبتنی بر سیاست (Policy-Based Routing) به عنوان نقشه‌هایی که معیارهای مسیریابی را تعریف می‌کنند توضیح داده شد. این مفهوم به مدیران شبکه اجازه می‌دهد تا مسیریابی بسته‌ها را بر اساس سیاست‌های مشخصی کنترل کنند و به صورت انعطاف‌پذیر تصمیم‌گیری کنند که بسته‌ها به کدام مسیر‌ها هدایت شوند.

ادامه‌ی مفهوم "Map" در مسیریابی مبتنی بر سیاست (Policy-Based Routing):
3. Route Maps (دستورالعمل‌های مسیریابی):
- در یک نقشه (Map)، معمولاً از دستورالعمل‌های مسیریابی به نام "Route Maps" استفاده می‌شود. این دستورالعمل‌ها نقشه‌ها را تشکیل می‌دهند و شامل شروط و اقداماتی می‌شوند که برای مسیریابی بسته‌ها اعمال می‌شوند.
- دستورالعمل‌های مسیریابی می‌توانند شرایط مانند آدرس IP مبدا و مقصد، پورت‌ها، پروتکل‌ها و سایر ویژگی‌ها را برای تطابق با بسته‌ها تعیین کنند.

4. Match and Set Statements (فرمان‌های تطابق و تنظیم):
- در دستورالعمل‌های مسیریابی، شما از فرمان‌های "Match" و "Set" استفاده می‌کنید.
- Match Statements (فرمان‌های تطابق):این فرمان‌ها برای تطابق با ویژگی‌های مشخصی در بسته‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. به عبارت دقیق‌تر، آنها شرایط تطابق را تعیین می‌کنند.
- Set Statements (فرمان‌های تنظیم):این فرمان‌ها اقداماتی را تعیین می‌کنند که باید برای بسته‌های تطابق کرده اجرا شوند. مثلاً تغییر مسیر مقصد برای بسته‌های تطابق کرده.

5. Application of Policy (اعمال سیاست):
- یک نقشه (Map) با تعیین شرایط و عملیات‌های مسیریابی در دستورالعمل‌ها (Route Maps) تشکیل می‌شود. این نقشه سپس به یک رابط خاص یا یک زیرشبکه اختصاص می‌یابد.
- بسته‌های وارد شده از آن رابط یا زیرشبکه بر اساس سیاست‌های تعیین شده در نقشه مسیریابی شده و به مسیریاب‌های مشخص ارسال می‌شوند.

6. Use Cases (موارد استفاده):
- PBR و نقشه‌ها (Maps) به شما این امکان را می‌دهند تا به صورت انعطاف‌پذیر مسیریابی بسته‌ها را کنترل کنید. موارد استفاده معمول از PBR شامل مواردی مانند مسیریابی بسته‌ها بر اساس سیاست‌های امنیتی، مدیریت ترافیک و تخصیص مسیرهای خاص برای خدمات و برنامه‌های خاص می‌شوند.

در کل، مفهوم "Map" در مسیریابی مبتنی بر سیاست (PBR) به شما این امکان را می‌دهد تا بر اساس معیارهای سفارشی تعیین کنید کدام بسته‌ها به کجا هدایت شوند و با تعیین دستورالعمل‌های مسیریابی مخصوص در دستورالعمل‌ها و نقشه‌ها، مسیریابی ترافیک شبکه‌تان را به بهترین شکل مدیریت کنید.

ادامه توضیحات در مورد مفهوم "Map" در مسیریابی مبتنی بر سیاست (PBR):
7. شرایط تطابق سفارشی (Custom Match Criteria):
- یکی از اصول اصلی PBR، توانایی تعریف شرایط تطابق سفارشی برای بسته‌ها است. شما می‌توانید بر اساس ویژگی‌هایی مانند آدرس IP مبدا، پورت مبدا، پروتکل، و دیگر ویژگی‌ها تعیین کنید کدام بسته‌ها باید توسط سیاست‌های PBR تطابق کنند.

8. عملیات تنظیم (Set Actions):
- دستورالعمل‌های Route Map شامل عملیات تنظیم (Set Actions) هستند که برای بسته‌های تطابق کرده تعیین می‌کنند چه کارهایی باید انجام شود. این شامل تغییر مسیر مقصد، تنظیم اولویت، و دیگر تغییرات مرتبط با مسیریابی است.

9. اعمال نقشه (Applying the Map):
- نقشه‌های تعریف شده باید به یک رابط یا زیرشبکه خاص اختصاص داده شوند. این به معنای این است که تنها ترافیک وارد از آن رابط یا زیرشبکه بر اساس سیاست‌های تعیین شده در نقشه مسیریابی می‌شود.

10. مزایا و کاربردها:
- PBR و نقشه‌ها (Maps) به مدیران شبکه این امکان را می‌دهند تا ترافیک را بر اساس نیازهای خاص شبکه مدیریت کنند. این کاربردها شامل توزیع ترافیک باریکه (Load Balancing)، اعمال سیاست‌های امنیتی مخصوص، مدیریت ترافیک ویژه، و انجام وظایف دیگر می‌شوند.

مفهوم "Map" در مسیریابی مبتنی بر سیاست (PBR) ابزاری قدرتمند است که به شما این امکان را می‌دهد تا ترافیک شبکه را به بهترین نحو مدیریت کنید. این تکنیک معمولاً برای مواردی که نیاز به کنترل دقیق ترافیک شبکه دارید، مثل توزیع بار یا اعمال سیاست‌های خاص، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

  1. ورود به صفحه فارسی