استانداردها، چارچوب‌ها و روش‌های مدیریت امنیت اطلاعات و مدیریت امنیت شبکه

مقدمه:

با پیشرفت روزافزون فناوری اطلاعات و گسترش استفاده از شبکه‌های کامپیوتری، نیاز به حفظ امنیت اطلاعات و شبکه‌ها نیز بیش از پیش احساس می‌شود. در این راستا، استانداردها، چارچوب‌ها و روش‌های مختلفی برای مدیریت امنیت اطلاعات و شبکه ارائه شده‌اند که به سازمان‌ها در ارتقای سطح امنیت خود کمک می‌کنند.

استانداردها:

چارچوب‌ها:

روش‌ها:

نکات مهم: