آموزش نحوه ایجاد و تنظیم VLAN و VTP در تجهیزات سیسکو

برای ایجاد VLAN در تجهیزات سیسکو و تنظیم آن روی یک رابط شبکه، مراحل زیر را دنبال کنید:

1. وارد حالت تنظیم VLAN شوید:
برای ایجاد VLAN ها، وارد حالت تنظیم تراکنش های VLAN (VLAN Configuration mode) روی سوئیچ شوید. این کار را با وارد کردن دستور زیر انجام دهید:


  ```
  configure terminal
  ```

2. ایجاد یک VLAN:
برای ایجاد یک VLAN با شماره دلخواه، دستور زیر را وارد کنید (مثالاً شماره 10 را در نظر بگیریم):


  ```
  vlan 10
  ```

3. تنظیم نام برای VLAN:
برای تنظیم نام برای VLAN ایجاد شده، دستور زیر را وارد کنید:


  ```
  name VLAN_Name
  ```

4. اعمال تغییرات:
پس از ایجاد VLAN و تنظیم نام آن، تغییرات را اعمال کنید:


  ```
  end
  ```

حالا که VLAN ایجاد شده است، برای اختصاص VLAN به یک رابط شبکه، به مراحل زیر پیش بروید:

1. وارد حالت تنظیم رابط شوید:
برای وارد حالت تنظیم رابط شبکه (Interface Configuration mode) برای رابط مورد نظر، دستور زیر را وارد کنید (برای رابط Ethernet 0/1 مثال زده شده است):


  ```
  configure terminal
  interface ethernet 0/1
  ```

2. اختصاص VLAN به رابط:
برای اختصاص VLAN ایجاد شده به رابط شبکه، دستور زیر را وارد کنید:


  ```
  switchport mode access
  switchport access vlan 10
  ```

3. اعمال تغییرات:
پس از اختصاص VLAN به رابط، تغییرات را اعمال کنید:


  ```
  end
  ```

توجه داشته باشید که شماره VLAN و نام VLAN را با اطلاعات مورد نیاز خود جایگزین کنید. همچنین، رابط شبکه ممکن است در سوئیچ ها و روترهای مختلف با نام های مختلفی مانند Ethernet، FastEthernet، GigabitEthernet و غیره نمایش داده شود. اطلاعات رابط مورد نظر خود را با دقت مشخص کنید.

برای ایجاد VTP (VLAN Trunking Protocol) در تجهیزات سیسکو و فعالسازی آن به منظور انتقال اطلاعات VLAN به صورت اتوماتیک بین سوئیچ‌ها، مراحل زیر را دنبال کنید:

1. وارد حالت تنظیم VTP شوید:
ابتدا به حالت تنظیم VTP (VTP Configuration mode) وارد شوید. این کار را با وارد کردن دستور زیر انجام دهید:


  ```
  configure terminal
  ```

2. فعالسازی VTP:
برای فعالسازی VTP، دستور زیر را وارد کنید:


  ```
  vtp mode server
  ```

توجه داشته باشید که این دستور VTP را در حالت سرور (Server mode) تنظیم می‌کند که اجازه می‌دهد VLAN ها را ایجاد و تغییر دهید و این تغییرات به سایر دستگاه‌ها منتقل شود. شما می‌توانید حالت VTP را برای دستگاه‌های دیگر نیز تنظیم کنید. (مثلاً Client mode یا Transparent mode)

3. تنظیم نام VTP دامنه (VTP Domain):
به VTP Domain یک نام دلخواه اختصاص دهید تا دستگاه‌های در یک شبکه با هم ارتباط برقرار کنند. این کار را با استفاده از دستور زیر انجام دهید (نام VTP_Domain را با نام دلخواه خود جایگزین کنید):


  ```
  vtp domain VTP_Domain
  ```

4. تنظیم شماره راه‌انداز VTP (VTP Version):
شماره نسخه VTP را تعیین کنید. معمولاً از نسخه 2 یا 3 استفاده می‌شود. بهتر است از نسخه جدیدتر (مانند 3) استفاده کنید اگر تجهیزات شما این قابلیت را پشتیبانی می‌کنند. برای تعیین نسخه 3 دستور زیر را وارد کنید:


  ```
  vtp version 3
  ```

5. تنظیم رمز عبور VTP (اختیاری):
اگر می‌خواهید امنیت بیشتری را برای VTP تنظیم کنید، می‌توانید یک رمز عبور VTP (VTP Password) تعیین کنید. این کار با دستور زیر انجام می‌شود:


  ```
  vtp password your_password
  ```
  (your_password را با یک رمز عبور دلخواه جایگزین کنید)

6. اعمال تغییرات:
پس از تنظیمات VTP، تغییرات را اعمال کنید:


  ```
  end
  ```

حالا VTP بر روی تجهیزات سیسکو شما فعال شده است و اطلاعات VLAN ها به صورت اتوماتیک بین سوئیچ‌ها منتقل می‌شود. همچنین، توجه داشته باشید که برای استفاده از VTP، تمامی سوئیچ‌ها باید در یک VTP Domain یکسان تنظیم شده باشند.

مراحل تخصیص آدرس IP به VLAN در تجهیزات سیسکو به شرح زیر است:

1. وارد حالت تنظیمات VLAN در دستگاه شوید:


  ```
  configure terminal
  ```

2. وارد حالت تنظیمات VLAN مورد نظر شوید:


  ```
  interface vlan <VLAN_ID>
  ```

3. تخصیص آدرس IP به VLAN:


  ```
  ip address <IP_ADDRESS> <SUBNET_MASK>
  ```

4. فعال کردن VLAN با آدرس IP:


  ```
  no shutdown
  ```

5. خروج از حالت تنظیمات VLAN:


  ```
  end
  ```

6. ذخیره تغییرات در تنظیمات:


  ```
  write memory
  ```

در این مثال، `<VLAN_ID>` شماره VLAN مورد نظر شماست، `<IP_ADDRESS>` آدرس IP مورد نظر و `<SUBNET_MASK>` ماسک زیرشبکه‌ای است که به VLAN اختصاص می‌یابد.

توجه داشته باشید که برای موفقیت در تنظیمات VLAN و IP، باید مطمئن شوید که تمامی دستگاه‌ها در همان VLAN قرار دارند و آدرس IP و ماسک زیرشبکه با تنظیمات معتبر شبکه سازگاری دارند.

VLAN Pruning یک فناوری در شبکه‌های سیسکو است که باعث کاهش ترافیک غیرضروری بین سوئیچ‌ها می‌شود. با استفاده از این فناوری، ترافیک برای VLAN‌هایی که در سوئیچ مقصد وجود ندارند، بریده می‌شود.

برای فعال کردن VLAN Pruning در یک شبکه سیسکو:

1. وارد حالت تنظیمات سوئیچ مورد نظر شوید:


  ```
  configure terminal
  ```

2. فعال کردن VLAN Pruning برای یک VLAN خاص:


  ```
  interface range <PORT_RANGE>
  switchport trunk pruning vlan <VLAN_ID>
  ```

در اینجا، `<PORT_RANGE>` محدوده پورت‌های مورد نظر برای VLAN Pruning و `<VLAN_ID>` شماره VLAN است که می‌خواهید به آن Pruning اعمال شود.

3. ذخیره تنظیمات:


  ```
  end
  write memory
  ```

با انجام این تنظیمات، سوئیچ‌ها به طور هوشمندانه ترافیک‌های VLAN‌هایی که در سوئیچ مقصد وجود ندارند را بریده و ترافیک‌های غیرضروری را کاهش می‌دهند. این عمل باعث بهبود عملکرد شبکه و کاهش اضافی ترافیک می‌شود.

 1. ورود به صفحه فارسی