پیکربندی و تنظیم VOIP در دستگاه‌ ها و شبکه‌ های سیسکو

برای تنظیم VOIP در دستگاه‌ها و شبکه‌های سیسکو، ابتدا باید تنظیمات مربوط به Voice over IP (VOIP) را انجام دهید. در اینجا یک راهنمای مقدماتی تا پیشرفته به همراه یک مثال تشریح شده است:

1. تنظیمات دستگاه VOIP:
مرحله اول: ایجاد Voice VLAN
- به VLAN جدید برای ترافیک صدا اختصاص دهید.
- در حالت کانفیگ اینترفیس، دستور زیر را وارد کنید:


  ```
  switchport mode access
  switchport access vlan <Voice_VLAN_ID>
  spanning-tree portfast
  ```

مرحله دوم: تنظیمات QoS
- برای اولویت بندی ترافیک صدا، از QoS استفاده کنید.


  ```
  mls qos
  class-map match-any VOIP
   match protocol rtp audio
  policy-map VOIP
   class VOIP
    set dscp ef
  interface <interface_type>/<interface_number>
   service-policy input VOIP
  ```

2. تنظیمات شبکه:
مرحله اول: ایجاد DHCP Pool برای دستگاه‌های VOIP
- ایجاد DHCP Pool برای اختصاص آدرس IP به دستگاه‌های VOIP.


  ```
  ip dhcp pool VOIP
   network <VOIP_network>
   default-router <Default_Gateway>
  ```

مرحله دوم: تنظیمات ACL برای ارتباط با سرور VOIP
- ایجاد Access Control List (ACL) برای محدود کردن ترافیک به و از سرور VOIP.


  ```
  access-list <ACL_number> permit udp any <VOIP_Server_IP> range 5060 5061
  access-list <ACL_number> permit udp any <VOIP_Server_IP> range 16384 32767
  ```

فرض کنید که شما VLAN با شناسه 10 برای ترافیک صدا ایجاد کرده‌اید و از DHCP برای اختصاص آدرس IP استفاده می‌کنید. همچنین، سرور VOIP دارای آدرس IP 192.168.1.100 است.


```bash
interface <interface_type>/<interface_number>
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
 spanning-tree portfast

mls qos
class-map match-any VOIP
 match protocol rtp audio
policy-map VOIP
 class VOIP
  set dscp ef
interface <interface_type>/<interface_number>
 service-policy input VOIP

ip dhcp pool VOIP
 network 192.168.1.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.1.1

access-list 100 permit udp any host 192.168.1.100 range 5060 5061
access-list 100 permit udp any host 192.168.1.100 range 16384 32767
```

توجه داشته باشید که این تنظیمات ممکن است به ویژگی‌ها و نیازهای خاص شبکه VOIP شما نیاز به تنظیمات اضافی داشته باشد.

البته توجه داشته باشید که این تنظیمات برای یک سناریوی ساده هستند و ممکن است به نیازها و تنظیمات خاص شبکه VOIP شما نیاز به تغییرات داشته باشد. در ادامه، برخی اصطلاحات و نکات مهم را جمع‌بندی می‌کنم:

1. VLAN (Virtual Local Area Network):
برای جدا سازی ترافیک VOIP از سایر داده‌ها از VLAN استفاده کنید.

2. QoS (Quality of Service):
با استفاده از QoS، ترافیک VOIP را با اولویت بالاتری ارسال کنید.

3. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol):
برای اختصاص آدرس IP به دستگاه‌های VOIP از DHCP استفاده کنید.

4. ACL (Access Control List):
از ACL برای محدود کردن ترافیک به و از سرور VOIP استفاده کنید.

5. مثال:
تنظیمات ارائه شده فرضیات ساده را برای شبکه VOIP ارائه می‌دهد. ممکن است نیاز باشد تا به تنظیمات بیشتری بر اساس ساختار و نیازهای شبکه خودتان بپردازید.

درصورتی که نیاز به اطلاعات بیشتر یا تنظیمات دقیق‌تر دارید، لازم است مشخصات دقیق شبکه و تجهیزات VOIP شما را بشناسم تا بتوانم راهنمایی دقیق‌تری ارائه دهم.

تنظیمات دستگاه‌های کلاینت VOIP:
مرحله اول: تنظیمات شبکه و VLAN
- اطمینان حاصل کنید که دستگاه به VLAN VOIP متصل شده و آدرس IP از DHCP دریافت کرده باشد.

مرحله دوم: تنظیمات SIP (Session Initiation Protocol)
- وارد کردن اطلاعات SIP Server (مثلاً آدرس IP سرور SIP) در تنظیمات دستگاه.


```bash
interface <interface_type>/<interface_number>
 switchport mode access
 switchport access vlan 10 # VLAN VOIP

ip phone <MAC_address>
 vlan 10
 proxy server address ipv4:192.168.1.100 # SIP Server IP
```

ارتباط واسط و سرور VOIP:
مرحله اول: نصب و پیکربندی سرور VOIP
- نصب و پیکربندی سرور VOIP مانند Asterisk یا Cisco Unified Communications Manager (CUCM).
- تنظیمات مربوط به SIP Server را انجام دهید.

مرحله دوم: تنظیمات SIP Trunk
- تعریف یک SIP Trunk برای اتصال به دستگاه‌های VOIP و تداوم ترافیک.


```bash
voice service voip
 sip

sip-ua
 credentials username <username> password <password> realm <SIP_Server_realm>

dial-peer voice 1 voip
 destination-pattern 1... # الگوی شماره‌های مقصد
 session target ipv4:192.168.1.100 # آدرس IP سرور SIP
 codec g711ulaw
```

توجه داشته باشید که این تنظیمات به نمونه‌ای از VOIP سرور و تجهیزات سیسکو اشاره دارد. در صورت استفاده از سیستم VOIP دیگر، تنظیمات ممکن است متفاوت باشند.

تنظیمات پیشرفته:
استفاده از امنیت SRTP (Secure Real-time Transport Protocol)
- افزودن تنظیمات SRTP برای امن‌تر ارتباط صدا.


```bash
voice service voip
 srtp
```

تنظیمات Quality of Service (QoS)
- استفاده از QoS برای اولویت‌بندی ترافیک VOIP.


```bash
policy-map VOIP
 class VOIP
  set dscp ef

interface <interface_type>/<interface_number>
 service-policy output VOIP
```

این تنظیمات بستگی به نوع سیستم VOIP و تجهیزات شما دارد. برای تنظیمات دقیق‌تر، به مستندات مربوط به تجهیزات و سرور VOIP خود مراجعه کنید.

1. SIP (Session Initiation Protocol):
- SIP استانداردی برای برقراری ارتباطات VOIP است. در تنظیمات دستگاه کلاینت، اطلاعات SIP Server برای برقراری ارتباط با سرور VOIP باید وارد شود.

2. SIP Trunk:
- SIP Trunk یک کانال ارتباطی بین دستگاه VOIP و سرور VOIP است. این تنظیمات برای ایجاد ارتباط میان دستگاه‌ها و سرور ضروری است.

3. Dial-Peer:
- ایجاد Dial-Peer جهت تعریف الگوهای شماره‌گیری و مشخص کردن آدرس IP سرور VOIP.

4. SRTP (Secure Real-time Transport Protocol):
- SRTP برای امن‌تر کردن ارتباطات صوتی استفاده می‌شود. با افزودن تنظیمات SRTP، اطمینان حاصل کنید که ارتباطات شما امن هستند.

تنظیمات دستگاه کلاینت:
اطمینان حاصل کنید که دستگاه به VLAN VOIP متصل شده، از DHCP آدرس IP دریافت کرده و اطلاعات SIP Server را دارد.

تنظیمات سرور VOIP:
نصب و پیکربندی سرور VOIP مانند Asterisk یا CUCM، تنظیمات SIP Server و ایجاد SIP Trunk برای ارتباط با دستگاه‌های VOIP.

تنظیمات پیشرفته:
برای افزایش امنیت از SRTP و برای اولویت‌بندی ترافیک از QoS استفاده کنید.

هر سیستم VOIP ممکن است نیازهای خاص خود را داشته باشد، بنابراین به مستندات و راهنماهای تجهیزات خود مراجعه کرده و تنظیمات را با دقت اعمال کنید.

SIP (Session Initiation Protocol):
SIP یک پروتکل بسیار مهم در VOIP است که برای برقراری و مدیریت ارتباطات صوتی و تصویری استفاده می‌شود. در تنظیمات دستگاه کلاینت، این پروتکل را معمولاً با استفاده از اطلاعات مانند "SIP Server Address" و "SIP Username/Password" پیکربندی می‌کنید. این اطلاعات توسط مخاطب VOIP برای شناسایی و اعتبارسنجی در سرور استفاده می‌شوند.

SIP Trunk:
SIP Trunk یک راه ارتباطی میان دستگاه‌های VOIP و سرور VOIP است. این ترتیب ارتباطی اطمینان می‌دهد که ترافیک صوتی و تصویری به درستی از و به سمت سرور منتقل می‌شود. در تنظیمات سرور VOIP، SIP Trunk را بر اساس نوع تجهیزات و نیازهای شبکه خود تعریف می‌کنید.

Dial-Peer:
Dial-Peer نقطه ورود یا خروج برای ترافیک VOIP است. با ایجاد Dial-Peer، الگوهای شماره‌گیری تعریف می‌شوند که به کمک آنها ترافیک به سمت سرور VOIP راه یابی می‌شود. این الگوها ممکن است شامل الگوهای شماره تلفنها یا کشورهای مختلف باشند.

SRTP (Secure Real-time Transport Protocol):
SRTP برای امن‌تر کردن ارتباطات صوتی در VOIP استفاده می‌شود. با استفاده از SRTP، اطلاعات صوتی به صورت رمزنگاری شده انتقال می‌یابند، که امکان حملات افشای اطلاعات را کاهش می‌دهد. برای افزودن این لایه امنیتی به تنظیمات VOIP، باید در سرور VOIP و دستگاه‌های کلاینت مربوطه اعمال شود.

Quality of Service (QoS):
QoS برای تضمین کیفیت بهتر ترافیک VOIP در شبکه استفاده می‌شود. با تعریف کلاس‌ها و اختصاص اولویت به ترافیک VOIP، مطمئن می‌شوید که تاخیر و از دست رفتن بسته‌ها به حداقل می‌رسد. این تنظیمات ممکن است در دستگاه‌های سوئیچینگ و روتینگ شبکه صورت گیرد.

استفاده از TLS/SSL برای SIP:
- برای افزایش امنیت، می‌توانید از پروتکل‌های امنیتی مانند TLS/SSL برای ارتباط با سرور SIP استفاده کنید.

تنظیمات NAT (Network Address Translation):
- در صورت استفاده از VOIP در شبکه‌های خصوصی با NAT، تنظیمات NAT بر روی دستگاه‌ها بسیار حائز اهمیت است.

پیکربندی Codec:
- انتخاب صحیح کدک (مانند G.711 یا G.729) برای ترافیک VOIP می‌تواند به بهبود کیفیت و بهره‌وری کمک کند.

هر یک از این نکات نشان‌دهنده جوانب پیچیده‌تر تنظیمات VOIP هستند و بستگی به نیازهای شبکه و تجهیزات خود دارند. مطالعه دقیق مستندات و راهنماهای تجهیزات مورد استفاده شما توصیه می‌شود.

 1. ورود به صفحه فارسی